Min fria röst eller Kulan

2017-02-02

Malcolm X är en anmärkningsvärd god talare. Det är lätt att underskatta den betydelse han haft ofta också i relation till andra färgade ledare USA (som Dr King). X's språk är effektivt och i en domän som ligger lite närmare det som under en process där de färgade tar steget ut till att våga ta användning av sina redan ägda medborgerliga rättigheter är själva brännpunkten:


  • De färgade har gått från slavar till endast förtryckta. Det har inverkat på hur de fungerar socialt i samhället: Preferens hos många att söka undvika att kräva mer än "post-massa" vill tillåta dem är påverkande upp till stora andelar varierat mellan geo-region i område.
  • Samtidigt önskar man de rättigheter andra har. Än mer kanske önskar man att bli upplevd och uppleva sig själv som lika mycket värd som den vita amerikanen.

En ledare som Dr. King är i sådan dynamik ytterst tilltalande för många av de förtryckta (såväl som här den vita mannen). Men "revolutionären" (men för samma breda påverkan Malcolm X fick gärna inte brutalt mer än nivån han låg på) är den som drar upp folk till Dr King nivån. En av flera processer här är att göra Dr King från en upplevd fara till en god preferens. Vidare för Malcolm X gör han nyckel-argumentationerna på sådant sätt att de troligt hade enorm påverkan på var en som vid tiden läste eller hörde dem.


  • Dr. King är alternativet för "husnegern" som gärna skulle vilja våga bli mer.
  • Men det är Malcolm X som får honom att inse att han har lite husneger i sig.

Och Malcolm X's kraftord förklarande The House Nigger och The Field Nigger hör till det skickligaste från USA:I talet nedan ser vi två viktiga (vad jag sedan länge kallar ML - More or Less - och här närmare ML-typen Black or White) ML-konstruktioner. Två potentiella divergenser / konvergenser via kontrast tydliggörande ställningstagande resp. presenterande enkla konkurrerande scenarier om framtiden åhöraren oavsett färgad eller vit-FBI enkelt slutför själv:


  • Motsvarande husnigger och fältnigger (minns ej om han använder termerna: görande denna konstruktion givet stereotyperna kända vinner man nästan på att uttrycka dem outtalat eller på en lågnivå): Men i enheten. Dagens halv-massa hänger vilken som helst färgad svart. Förtrycket når oss alla.
  • Liksom i husnigger och fältnigger presenterar Malcolm X detta ställningstagande ej via omedelbart USA här och nu utan nu via en presenterad internationell fråga. Det finns afrikaner i många länder: Inte bara vi är prövade. Förutom att introducera frågan så att den kan förenklas (genom att publiken normalt vet mindre om andra länder här blir det hela mindre komplicerat, p.s.s. också genom färre personliga bias). Han tar den introducerande modellen till slut genom att jämföra USA med de utländska länderna.

I ML-typ - en sann nästan full black or white - ger han The Ballot or the Bullet. Två vägar in i framtiden. Och här genom att båda vägarna är realistiska och the bullet känns som en dyr väg blir Dr King nu värdefull för såväl vita säkerhetsfunktioner resp. politiska strukturer, som bland de färgade. Minns här att när vi går in i dessa år är stödet allmänt i USA ej överdrivet från någon av dessa grupper. Män inom de vita politiska strukturerna motsvarande President Kennedy som han står tidigt är den kritiska målgruppen för vilka transformationen av Dr King tar precis till ett funktionellt stöd (balanserande ner förutom själva divergensen färgade - vita också riskområden relaterade Kalla Kriget och oron att oro inom landet - med eller utan större eller mindre stöd från Sovjetunionen - kan äventyra upp till själva nationens existens).Oerhört kraftfullt från dessa år är självklart också:Vi måste förstå att det mod demonstrerat uttrycker också det alternativa värde man hade kunnat - och fortfarande kan - realisera som soldat.


Alltid en av dimensionerna när kulan är symbolen vi talar tydligt / konkret:Men som vi ser i bilden nedan finns många andra effekter. Brandsläckaren i rött och större storlek syns bra den med.


Dags för kvinnor, äldre, barn och andra känsliga att gå och lägga sig: Fler värden från kulans väg

Vi får ej lättsamt välja kulans väg. Men vi får heller ej frukta den ty utan dess potentiella kraft är ofta förändring ej realistiskt under all överskådlig framtid. Och utnyttjande dess potentiella kraft krävs att realisering är realistisk och ej drivet av tudelad motivation eller annan irrationell obenägenhet att välja att frigöra den starkare men turbulent kraft urban-krigföring sätter fri.


Tycker Hans och låter sin sockpuppet Miss Denyability boosta hans manliga-självbild ("Du är så stor och stark Hans: Alla kvinnor röstar alltid ja när The Big Warrior kommer".) som krigare genom att uttrycka representations-intyg från cirka 320 000 personer i omröstning läggande dem för krig. Nerröstad 98% mot 2% (Hans 2%). Men första gången ej 100%. Ge det några år till av föga säkerhets-optimerad lika lite som moral-funktionell Xi och vi är i en sämre dyrare (kan en del uppleva med "rätt" fenotyp och livserfaren roligare) men frisättande nog energi för förändringen som givet även om vad energin slutför alltid är en osäkerhetsfaktor man ska ta som given (magnituder sundare odds än Las Vegas någonsin ger dock).


Goda symboler motsvarande (förutom god sömn) några kraftiga aspekter av en modernt kompetent driven "enforced" - så som normalt alltid i diktatur om frågan är friheten - process mot en bättre värld: Hårddisken symboliserande vetande attityd såväl som populationer bland "field negros" såväl som "house negros", pistolen symboliserande den potentiella kraften några miljoner automatkarbiner kan sätta fri i urbana-miljöer särskilt när den the modern bullet of science via särskilt tillverkade tunga kulor - ungefär normal automatkarbin mm kan eliminera hela slagkraften pansar-skyddade fordon har, eldsläckaren för styrande behov av pågående säkerhetstänkande såväl som en känsla av behov till förberedelse bland folk i allmänhet även i det "mindre" så som att ha eldsläckare, lite större lager föda än kanske annars o.s.v., eldstålet symboliserande kreativitetens förmåga att arbeta från inarbetad känd kunskap...

Vattenflaskan skriker högt gömd någonstans i utsträckt risk-känslo-inducerande dimma symboliserande av flaskans dimm-gråa-kamouflage [Red. För att vara ärlig kom jag inte på något bättre här men kände inte att jag ville leta rätt på annan illustration från bloggen: Ex. krigföring ute på landet vet jag egentligen ingenting alls om men betänker att storleken inte är perfekt alls om nu inte för just starksprit. Skrika högt och hotfullt i dimma är dock flera gånger årligen välsäljaren koncept i någon variant när det kommer till långfilm så det är ju alltid åtminstone inte säkert fel produktion :-D I shall name my gun after President Xi ;-D] om den befriande känsla några flak med spritdrycker och starköl kan ha framkörda till en stor folksamling om också nu ej det primära i den nödvändiga övergång från impulskontroll till att följa impuls som ofta är den tändande gnistan säkert spontant för svensken med dennes tradition av "bonniga rallarsvings sport-firande" begriplig (uppmärksamma gärna åren jag bl.a. här följde frågan kring luftföroreningarna här: Stealth helikopter II, Björn Borg, Luftföroreningarna i Kina & Vägen till Demokrati? (2011-05-05), Rapporten till US Congress om kinesiska militären: Bred men kan kompletteras med bättre konkreta värden för säkerhetspolitiskt mer spännande grupper än PLA (2015-05-09). Numera efter att bevakningen tagits upp allmänt finns ej det behovet så de är antagligen en fem till åtta år gamla. Vi förstår faktorn / indikatorn bäst som en av ett större antal påverkande impulskontroll önskvärda att kunna följa utvecklingen av - där om än mer en intressant spekulation illustrerande den kreativt prospekterande metodik fortfarande nödvändig därför området på samhällsnivå ännu är vekt utforskat i publicerad forskning nödvändig vi också har kaffets ev. inverkan franska revolutionen.). Rörande impulskontroll tror jag nog facklan är en cirka 30 - 50 år gammal husmoder som i en matvarubutiken / flygplatsen bemöts oartigt av expediten och plötsligt för första gången i livet går till våldsamt angrepp för att efter slagit ner expediten ger sig på att försöka tända eld på henne: Jag kallar dem Kinas vandrande tunnor-till-20%-fyllda-med-bensin-och-resten-trasor kvinnor. I sanning bärare av krigarens själ.


Massa-Bossman Xi tror att handel med värdepapper (och derivat av de samma) är en tänkbar bullet. Så precis som för potentiella kulan partiets medlemmar tycks "utredningarna" (mest att man hämtar upp lite folk löst associerat mer eller mindre antagligen inkorrekt lika gärna som korrekt - Jag kan inte för något för mig känt fall bedöma vilket som - känd potentiell oftare än kända "trouble makers") fortsätta evigt pågående.


Jag ser ej att jag själv i säkerhetsposition istället för diktaturen lätt hade kunnat hitta någon alternativ metod görande sådant agerande ej mycket motiverat. Samtidigt ser jag tydligt att det är en problematisk metod för diktaturen därför att den bygger upp potentiell-energi som är naturligt självklart riktad alltid ytterst mot fria val. Och därför om individernas lidande lämnas är det i sig ej problematiskt utan konkret mätbart värde. Att engagera fler domäner där potentiella bullets tillverkas upp är därför en möjlig taktik.


Relaterat kinesiska pengar rent allmänt såväl som tänkbara mynt-kulor (slangbåge om myntet är kant-vässat, böjt och förgiftat? Förgiftad information är ju välkänt koncept i krigföring och pengar är nu i grunden information om potentiell omsättningsbar "reward". Så bara att ta fram slangbågen och öva så kan man säga att man är bevandrad också i den ekonomiska krigföringen) i mindre urval från en större mängd minnesanteckningar publicerade här (troligen hittar man dem bra genom att utnyttja taggarna för dessa inlägg):