Jump

2016-12-21

Jag noterar (och tar default kanske aldrig frånkopplat ett keen interest in the music lyrics och vad de ev. indikerar mer allmänt om intensitet "emotionellt" eller annat för ord, begrepp eller mer konceptuella kombinationer: Tacksamt område att också göra mining i givet såväl uttryck sociala medier, försäljning, besökarantal m.m. givande indikationer från en mängd områden vilka nästan alla är föredömligt sammanställda krävande föga quick-parsning kodning för att ta ut - Läs Wikipedia som en utmärkt och utmärkt redan innan infoboxarnas intåg).


Nå vi vet eller borde veta att locomotion liksom färg, rörelse, storlek m.fl. efectos especiales (specialeffekter) är kraftiga boosters för upplevelse av något. Jag roade mig att betrakta det för några år sedan från den intresserad av att uttrycka via information (snarare än här mer fokuserat på människans reaktioner som del av eller åtminstone i gränszonen mellan resp. nära - pontentiellt eller så upplevt kanske riskerande eller ev. fående värde av att dras in i det - betraktande en situation pågående) med Step up som exempel. Förutom supra-brittiska initiativ för att affärsbygga i för nationen viktiga områden (dit jag tror man korrekt ska räkna en del filmskapande oavsett genre) var filmen (och jag såg endast den första) starkare än upplevde jag normalt för mig i påverkan jag kommit att ta för att vara delvis orsakad av spegelneuroner (d.v.s. rörelser):Så filmen hette snarare som i titel nedan. När ett stycke kultur givit mig värde via association i område jag är mer varaktigt engagerad i blir jag allmänt positiv vilket möjligen kan ha resulterat i att jag bedömde skapelsen i bredare mening lite bättre än jag annars hade gjort (möjligen: jag känner detta bias hos mig).För colocomotion när använt som begrepp avses potentare situationen där ett flertal människor uttrycker synkroniserad rörelse i grupp. Från ritualiserad dans i romantiska teveserier (för ex. varför inte "klassiska" North and South - En kultur där ritualiserad dans jämfört år låg jämfört med folk i genomsnitt väldigt högt i ritualisering bland de extremt rika), eller såväl protesttåg som när ev. folkmassan förlorar den potentiella kontroll händelse och beslut långsammare tid har för att hög intensiv gå till angrepp eller helt enkelt börja plundra.


Rörande jump som uttryck bedömer jag spontant utan kontroll viktsystem att det är tämligen typiskt för en mängd verb. De har ofta en stark preferens mot möjlighet att använda dem för intensitet genom att inducera tolkning mot intensitet händelse när rörelse är involverat. Emellertid gäller också ofta - verben är alla vanliga ord och samtidigt relativt få - att emotionella pooler från vissa händelser finns som kan inverka eller aktiveras. Ex. hoppa från byggnad eller som antar jag latent i den första jump i mening rörelse på ett dansgolv. Drowning utnyttjande - och refererande bakåt till en av de första genereringarna av EMI jag gjorde då uteslutande från sammanställt data en mängd studier forskning psykologi association mellan ord - visade sig vara drowning (d.v.s. negativ potential). Emellertid är bias i sådana studier ofta tydlig mot studenter som försökspersoner (lätta att rekrytera på campus till bra priser) så latent sense i ordet mot drowning i arbete gäller säkert (men på nivåer EMI ligger upparbetat allmänt verkande i ord är indikationen god nog i sig att generalisera ty något gör jämförelsen i sig väljande ordet verkande och en personlig upplevelse realsierande associationen i sig existerar och personligt påverkande en tid i livet där mer minne skapas tydligt nog för att märkas här är ytterst starkt fortsatt för ordets betydelse - Liksom för verb ett litet antal ord som - för renast passerat unga vuxna: Yngre uttrycker sig med större avstånd min och max för emi - hör det till dom ord många visar vad vi kan tolka som respekt för att använda om man verkligen inte vill säga något väldigt tydligt om pågående problem).


I Will make you fucking Jump


Jump jump
The Mac Dad will make you jump jump
Daddy Mac will make you jump jump
Kris Kross will make you jump jump