Musik som verktyg för att analysera personliga bias inverkande på analys av situation

2016-12-21

Åtminstone givet att man via nästan vad som helst tror jag i domänen av mentalträning skapande förutsättning till awareness flödet av spontana tankar (eller säg implicit association potentiellt såväl idéer som noise när det kommer till de avancerade tankarna) där ex. mindfulness (väljande något som fått större uppmärksamhet sista tio åren såväl som har växande forskning gjord som tror jag sunt kan vara till hjälp att balansera in vad mentala övningar egentligen är och vad de förväntat ska ge oss. Med stor respekt värde relevans just mindfulness rekommenderas Christofflab.ca, University of Toronto.) är en övning man kan roa sig med att försöka uttrycka vad jag jämför här med som jag precis gjorde med en emotionell stillastående scenario - lite som ett foto - av en situation där emotionellt starka värden lockar eller indikerar fara - eller resp. ev. med mer samtidigt - utnyttjande musik.


Det hela kan ibland - lämnande ev. värden byggande förståelse av kognitiv-funktion resp. ev. riskområden eller potentiella motivatorer to call upon rationellt vid behov - vi kan ha som personer - skapa insikt i valet vi är på väg att göra och förståelse för hur vi just nu värderar dimensioner. Sådana värden upplevda oavsett uppenbart eller dolt inverkande behöver ej vara rationella eller om så vara långsiktigt stabila.


Och nedan har vi resultatet. Resp. kommentar ska vi korrektare se som hjärnans mer avancerade delars förklaring följande efter det faktiska valet av musiken givet vad vi önskar uttrycka.


Defense power and / or "brand".. Irritation av att situationen som sådan ej riktigt är som vi förväntat relativt tidpunkt just nu borde ha konvergerat närmare mot. Där vi ser möjligheten att identifiera individer med tyngre påverkan icke-optimalt fungerande. Risken från avsaknad av långsam (långsamma tidens behov av) prestigelöshet.
Power hunger. Välkänd motivator hos mig sedan ung vilken jag kognitivt resonerande allmänt har ytterst stor respekt för. Det stör mig idag inte mer än lätt - givet kognitiv kontroll från värdering över mig själv - att det bor emotionellt sannare i sin natur liten envåldshärksare i mig. Prestigelöshet är förövrigt värdedimensionen rollen som sådan här vinner mest på och i domän av påverkande information eller flöde händelser riktat mot diktatur en av de starkare områden där diktatorn överdrivet lätt jämfört med normalt falerar.
Kvinnorna. Sådan människan nu är givet att du är contestant på väg uppåt levereras mycket lättare än normalt vissa typer av basala emotionella belöningar också i rent reward-påslag ytterst potenta. Och det ligger i naturen av detta att det snarast - som något av nersida från perspektiv av längre relationer givetvis men å andra sidan tvivlar jag lite på att implicit emotionell värdering via orbitofrontala cortex resp. laterala prefrontala samband över områden hanterande discourse samband ser riktigt så långt - förändrande attityd hos yngre kvinnor. Jag har alltid betraktat fenomenet som samma som gör att rebellen hos ungdomar alltid måste vara stark romantiskt för att säkerställa populationens förmåga till förändring. Men då jag vid den tiden ej var den rebell jag kom att bli växande med ålder saknar jag egen erfarenhet där.
Battle hunger. Intensitet i sig är upplevt värde. Vi ser saker klart. Hjärnan fungerar på hela sin kapacitet vida överstigande allt annat vi kan uppleva. För personer som upplevt det längre tider är starkt lockande - snarare än tror jag vanligare i I-världen normalt ej utanför ev. katastrof tidsmässigt övergående där potential till association posiitvt varaktigt försvinner av att katastrofer oftare är traumatiserande. Kan ta ett tag - år kanske rent av - innan man igen känner att man är redo igen. Innan undviker man det snarare.
Nå innan jag ev. fotograferar och publicerar kontanta pengar - revolt kassa - är vi väldigt tidigt. Erfarenheten är att så länge man ser sig själv och ej faller för att lura sig själv genom att inducera inkorrekt tidigt eller mer generellt när ej korrekt balanserat intensiva situationer tenderar världen så länge god artig tydlighet bibehålls och det mellan-mänskliga behovet av starka symboler som ej förstås fel används så hamnar man normalt ej i den mer energi-kostsamma situationen lika lätt. Att börja ta in revolutions-kassan konstnärligt får ses som ett implicit sista lika mycket för att bearbeta det egna förhållandet till den.


Och här är vi nog resonerande i något ej skattat om någonsin aktuellt mycket mindre i Asien som någon annanstans i världen. Åtminstone som alldeles för tidit bedömt egentligen av att den större moraliskt problematiska aktören där lugnat ner sig ordentligt sista tiden.


Mer kanske spekulativt en person helt "oförstörd" saknande möte och erfarenhet i historik normalt ovan övergripande positivt men också balanserat av väsentliga kostnader. Bara den posiktiva upplevelsen framställd och om vi blandar in själva filmen framställd i väldigt avgränsade och ytterst mer allmänt jämfört ytterst säkra situationer (åka snabbt fordon: Stridsflygplan).
D.v.s. non-complexity gällande vilket oavsett hur nyttigt det för personer detta gäller för kan vara tänkbart har svårare (jag kan se något av det i mindre utsträckning yngre resulterande i onödiga tidskostnader underskattande svårigheten att göra något där vissa processer än idag kostar tid p.g.a. av den unga Hans hybris. Men därmed inte sagt att den pessmistiska lätt skeptiska - Bitter old man Hans - när han märks är mer rätt ute.).