Microsofts Office Pop-ups: Den begränsad tid reklamen talar om är lögn

2016-07-22

Ty varenda gång datorn gått i energisparläge och jag behövt ange inloggning (fascinerande nog går diverse andra semi-reklam-processer under frysning relaterade bilder tänkt att se innan lösenord anges så man får av rent emotionella säkerhetstekniska orsaker föreställa sig att bildparsning ej är problematisk: Kanske är det så bra numera) dyker reklamen upp minst en gång (osäker om den kanske kommer två gånger).


Inte heller kan jag med någon frisk tolkning av världen jag lärt känna genom livet tro att ett erbjudande om att köpa detta ens om jag köper direkt från Microsoft är tidsbegränsat. Kanske är en kraftig rabatt eller gratis obefintlig tid eller tid längre än där tillfällig licens därefter nedstängd är mer praktiskt destruerande opraktiskt i diverse förändringar, associationer, uppfylld hårddisk m.m. som åtminstone sist för mig obefintligt avinstallerades krävande mycket manuellt för att få bort allt möjligt olämpligt eller fortsatt störande annan användning (inkl. reducerad prestanda för vissa moment utan annan indikation).


Och givet att Microsoft som jag förstått det nu bibehåller en synkroniserad bild av licenser på varje installation Microsoft OS känner de väl till att inget erbjudande refererat ovan finns. Som förväntat behöver jag betala för det om jag önskar det.


Men så länge man försöker bryta ner mig för att manipulera fram ett köp bara för att slippa pop-up-reklamen (jag undrar hur många som avlider följt efter att därefter spekulativt få ny reklam för annan - antagligen något riktigt svår-sålt man lärt sig bara marknadsföra aktivt mot kunder som visat sig vara i en förvirrad tid - kanske mentalt utsatta - i livet).


I övrigt betraktande denna dator uteslutande som nöje utan nätverk till övriga datorer har jag egentligen bara reagerat lite på hur kunskap filsystem hanteras. Jag blev lite skeptisk när OS erbjöd sig - rent av menade det nödvändigt utan varning - att formatera en portabel hårddisk med massor av data. Vidare reflekterar jag att unika-identifierade resurser (benämning subkulturellt riktig här minns jag ej och kan förövrigt förändrats sedan Windows 2000 Server säkerhetsmodell vilket var sista Windows OS jag lärde mig helt i detalj för resp. OS-subsystem inkl. semi-posix) kanske (det tycks väl troligt egentligen att man ej gör så här men något kring erbjudandet formatering XSF disken fick mig att tänka att hade jag haft behov kanske man borde kontrollera det) "överlagrar" dem för mer foreign-resurser mixande säkerhetsmodeller vilket ibland för Microsoft såväl som andra kan orsaka en reduktion av rymden av möjliga tillstånd för varje överlagring (ett mer konkret tecken på att det uppstår på en nivå knappast aktuell åtminstone för filsystem hoppas jag är att användare tvingas till att för vad helst gå till någon form av utökad nivå av globala rättigheter likt superuser vilket därefter sitter propagerat för hela resurser alltid under sessionen: Reduktion ger binärt där reduktionen i varje steg "smart" försökt reducera "säkert" vilket slutligen lämnar inga rättigheter kvar för normal användning).