Vad jag vet om Ukraina och diverse som störde mig med vad jag skrev

2015-03-14

Jag satt som och funderande en stund om vad jag vet egentligen om Ukraina i mening saker jag kan komma på och göra en lista av.


Det blev en ganska kort lista jämfört med föreställer jag mig länder som intresserat mig mer genom åren.


Visst sedan kan man såklart ändå tycka och se möjligheter såväl som problem eller rent av tänkbara lösningar byggande från annan erfarenhet. Men jag gillar egentligen inte att jag gjorde det igår därför hur många gånger har jag egentligen försökt generalisera sådant och sedan följt upp med jämförbara metoder och data som jag kan ha byggt en idé från i något annat från början: Vad jag minns aldrig.


Sedan har jag i och för sig inte fel i sådant som bedömning av EU:s potentiella jämfört med vad helst annat överlägsna ekonomiska slagkraft.


Men jag vet inte om igen vill tycka spontant så här - och för sig uttryckande begränsning - och helt säkert uttryckande med inte mindre ansträngning än att få lär läsa det men ändå pekande ut problem här och där samtidigt som jag i och för sig emotionellt delvis i alla fall hyggligt ärligt uttryckande mitt ogillande av att göra det men som pekande på att andras jämförbara begränsning som motiverar det. Utan att egentligen tror jag ens uppdaterat mig på flera veckor om vad EU-pysslar med.


Det kan vara så fel i detaljer ändå tyckas underligt indirekt trovärdigt därför att jag tycker mig veta så lite. Men här får gjort vara gjort.