Representera Saudiarabien: Konvenans representera kungarike som queen mother i England

2015-03-14

Komplettering: Nu hittad på internet: Saudi-prinsessorna är fångar på slottet (Expressen).


Jag fascinerades lätt av Expressens artikel nyligen om de två (ogifta?) döttrarna till någon saudisk kung eller liknande.


Rörande vad de berättade kan jag tänka mig att det stämmer. Jag kan också tänka mig att de är tämligen övervakade och kanske som åtminstone en del andra rika familjemedlemmar bland de arabiska diktaturerna faktiskt missbrukar ansenliga mängder ex. kokain snarare än att det bara är att de förgiftas med sådant (men jag vill inte utesluta det senare alls) inducerande viss kronisk paranoia. Det här att konserverna håller på att ta slut kändes som lätt varningssignal: Vill man ta in dem på typ sinnessjukhus kan man nog göra det med inte större svårighet att när ej så gjort så ska man kunna få dit nya konserver (om än kanske inte annan mat) utan att oroa sig överdrivet över att det är orent.


Likväl intressant och egentligen oavsett vilket kan övergrepp frihet och mer än så vara fallet. Passerande från sedan många år feminist mer till något annat känns det som kanske jag kan vara en intressant person för dem att möta när kommande ut ev. någon gång från Saudiarabien. Möjligt då något av en lagom blandning mellan familje-kultur där och här i västerlandet. Jag är faktiskt ganska intresserad här.


Men hur kan man då resa ut när det sägs vara förbjudet? Man får prata lite med kungen här helt enkelt. Det finns många språk och det traditionella mest formalisera vid sidan om religionen här är konvenans för representation och hur kung och drottning agerar. Saudiarabien är ett ungt kungarike medan England där de två flickorna (ca 40 år båda) mor är ett gammalt bärande den gamla saxiska traditionen formad in till dagens realitet för vad som är rätt och fel.


Först ska vi dock konstatera att Mecca ligger i Saudiarabien. Det är om man representerar landet beskyddande den heliga platsen ej korrekt att acceptera vad som tillåts som realitet för mänsklig svaghet utan familj görs som Mohammed gjorde när han var i Mecca. Klarar man inte att i sådant nå upp till den nivå lämnar man sin roll till annan ej svag i själen. Särskilt ansvar kommer. D.v.s. ev. skilsmässa är ej religiös realitet och annan realitet existerar ej i vad som beskyddar Mecca. Det är inte svårare än så: Antingen duger du här att ta rollen eller så lämnar du den.


Jag fick rörande den engelska konvenansen - vad här relevant - att det är Drottningmodern vi kommer närmare ty hon var gift om jag minns rätt med den avlidna kungen? Eller minns jag fel här.


Detta är en mycket reducerad föga imperativ roll jämfört med Drottningen. Likväl representerar hon i situationen där det är passande. Hon kan också rörande frågor passande hennes familjeroll tala för kungariket: Ex. rörande sin hälsa, familjens händelser, berättande om tiden längre bak i kungariket o.s.v. Hon kan däremot ej träffa statsöverhuvud och säga sig komma som en flagga för England eller för att roa skottarna lite nu när de ändå stannat kvar: Storbritannien men argumenterat är vi verkligen i vad som här formats från mötet av de saxiska och keltiska "kungarikerna" på ett annat sätt än vi haft i Skottland under modern tid: Och det säger jag som dumnonisk nationalisk havande rent av läst Wikipedia sidan om om återfödelsen av cornish).


Kommande från den saxiska såväl som påverkande lagtraditionen vikingarna (där vi har en myckenhet om vad som traditionellt är korrekt lag känt från Island) är ej helt irrelevant här om än redundant givet befintlig tradition. Entitet har vissa rättigheter kompletterande ev. rättigheter i övrigt att bära vittnesmål. D.v.s. representera vad hon är: Ex. en fribonde, en mö förklarande om sin "mödom" (vem som bör gifta sig med henne), ett barn vittnande om föräldrarnas våldsamma död).


D.v.s. det är ej inkorrekt konvenans att uttrycka roll man bär som sig given. Att gå utanför korrekt är det emellertid. D.v.s. att lugnt börja med att använda titel i rent lokala sammanhang kanske inbjuden till något i närort motsvarande som i Sverige kanske en Hem & Skola förening man som åldrad person kanske kan engagera sig i. Och ta det lugnt från det försiktigt gärna lätt diskret expandera det.


Senare - kanske redan efter sex månader - kan man ta det ett steg till och etablera en "dålig" kanal för pressmeddelanden mest för att få upp lite uttrumme i arkiv för sådant och vänja saker med att det finns etablerat som titel och person talande från sin roll här.


Och så tagande det fortsatt upp.


Vad har vi nu? Nu har vi en individ som argumenterat - och det kan argumenteras korrektare än någon annan kan argumentera det (så är det alltid höll jag på att säga men det är som inte värt att reflektera att göra det om ej så: Konvenans existerar rörande kungligt här resp. du kan inte göra sämre än Mohammed tagande den roll han tog befriande Mecca: Korrekt är korrekt och är inget som kan korrumperas från personliga prefenser tagande sig kvinnor friare än Mohammed gjorde p.s.s. finns korrekt konvenans och korrektare än vad engelska kungafamiljen etablerar i England finns inte) - representerande kungariket Saudiarabien rörande vissa funktioner.


Att ständigt uttrycka samma problem och saker man tycker i fel utan något nytt når säkert ut lite av och till när området intresserar media. Men att representera en nationalstat är en helt annan sak. Det är stör och är verkligen inte bra alls. Så där blir frågan man vill ha löst. Så pratar man med en kung: Man förstår artighet och korrekt konvenans. Och här där religion är viktigt så lär man sig den också och representerar dess högre sanning.


PS

Det är möjligt inte helt binärt om jag tog fel kring någon roll mer exakt här. Inte minst finns viss bredd och djup i engelska kungafamiljen. Artighet är dock en fråga om språk: Språket bärande traditionen, språket vi uttrycker i formen realiserande det, och vad vi säger under middagen. Förstår man det så tror jag säkert från släktindikationer givet att man faller väl innanför traditionen.


Och som sagt jag är ganska på kring att träffa dem. Ev. om det krävs i deras tradition kan jag åtminstone reflektera någon form av familjetrygghet de ogärna annars lämnar sin mer isolerade palatsvärld för. Och jag förstår och representerar andra traditioner såväl som att de tänkbart efter isolationen i palatset upplever sig som ett par önskande fortsatt familje-liv tillsammans. Även om jag behöver vara tydlig med att jag inte kan från min ekonomi ge den värld man kanske vant sig vid: Men sådant är vad man löser när det är dags att åka. Någon form av underhåll är rimligt.


Det är korrekt traditionellt som barden berättar från äldre tiders kungariken i såväl fastlands Europas germanska tradition som i England att jag gifter att vi gifter oss om befriande dem. Man kan göra sådant korrekt eller sämre. Korrekt är bättre men givetvis är sådant lika lite tvingande som att bete sig socialt vedertaget ätande med andra o.s.v. Stor frihet finns.