Riktad Information - Informationen och Rörelsen från språk till ibland "märkbar" social motion

2015-03-06

Samma bok refererad i Riktad information - Exempel Ridicule - Hund Fala med President Franklin D. Roosevelt diskuterade kort - säg en halvsida - smear (ungefär förtal) bl.a. nämnande förmågan (eller vad man ska kalla det) att göra det i politiska ta (upp till kombinerande flera olika talare) görande payload tydligt i förståelse utan att man kan indikera vad som sagt det.


En hel del praktiskt för att undvika problem som kan uppstå relaterat samma möjligheter i språket gör åtminstone en del av sådana entiteter som har budget och långsiktighet att standardisera sådant som språk (ex. EU). Särskilt att man när neutralt språk undvikande implicita stereotyper och meningar är att föredra är verb med mindre av adjektiv närastående såväl som att humpa in händelser i noun (skapande gärna större flexibilitet).


Men när vi talar allmänt blir vårt språk mindre sant med fler adjektiv? Ja absolut om vi menar att resp. mening eller ett fåtal tillsammans handlar om någon tämligen basal binär logik. Närmare det i alla fall.


Men det finns en försvarlig mängd emotionell sanning och attityd vi åtminstone med personer vi är vana vid eller för grupper vi mer eller mindre medvetet förstår det (inkl. att acceptera det utan att reflektera det: som jag tycker och därför "sanning" jag ej ifrågasätter - och omvänt för fiendeflocken åtminstone när intensitet växer eller är upparbetat hög med trött kognition och brist på tid).


Uttryckande en svår händelse inträffad. Säg görande witness event. Återberättade för att uttrycka vad som inträffat blir språket från en aspekt sannare uttryckande mer av hur du upplever händelsen återberättande. Rörande konkretiserat inträffat närmare verbens motoriska spatiella värld med ofta när vi återberättar ganska direkt motsvarighet så till rummet med personer som flyttar sig, gör saker o.s.v. Det senare tycks indikerat att man kan tappa möjlighet att återberätta korrekt hamnande i det första.


En emotionell sanning vi kanske kan kalla sincere men ej inkluderande säkert i sann i händelsernas steg som det inträffade. Känt ex. ofta (åtminstone två gånger) använt i referernser böcker är kvinnan som blev våldtagen i sitt hem av någon (minns jag rätt konstaterat senare okänd person för henne). Där hon blir övertygad om att det är känd person på teven som våldtar henne. Sanningen i uttryckt upplevelse av händelsen inkl. personen hon upplever är dock inte mindre korrekt. Men personen i fråga var nu i tevestudien och därmed ytterst bevittnat oskyldig.


Och kanske har vi lika lite entydigt det ena eller det andra (vi adderar ju beskrivande uttryck fritt till noun indikerande entiteter såväl som händelser kategoriserade dit och friare än så) över i bästa fall ex. en korrekt beskrivning av att vi går runt och gör saker med föremål. Ex:


Hans GO over border. Hans buyes 1000 kg cocaine drug. Hans CAUSE GO cocaine over border-

Eller jämförbart: vi önskar säkert alla att bygga vidare på verbens lite tydligare verb för enklare ner dem ytterligare så slipper vi problemet med att fundera över hur mycket mer varierad payload realisering kan vara i bomb vs carpet bomb (om man nu inte vill se det som vi har ett implicit - eller konkret - "adjektiv" förklarande bom som starkt i potens för den som förstår möjlig och typisk effekt men ytterst varierad i faktisk payload typiskt: Carpet bombing spyr ut mängder av bomber i varierad storlek över stora areor - slutar det en minut tidigare är absolut differens med varje letter bomb någonsin realiserad i all rimlighet enorm):


Pravda och Istina

Och det kan vara att det är just detta som likhet och olikhet mellan de ryska konceptet pravda och istina uttrycker natur i som diskuterat i:Jag kan dock inte ryska men tycker mig känna igen något av detta såväl som en dimension i förklarande sådant här jag kan tänka mig att Ryssland är något närmare i realiserad än ex. Sverige men spekulativt kanske inte lika tydligt jämfört med ännu äldre kultur med ändå ganska fet lantbruk att föda kultur stabil men relativt lugn i över år på år (många tusen: där för Kina gula jorden är så fet jord varit för en männsklig kultur relativt realiserat i övrigt i världen - tidigt störst i individer därmed såväl som etablerat ytterst tidigt stabilt odlande).


Feministiskt hjälpsamt istället för kvinnofientlig "smear"

Stabil lokal flock med jämfört med i idag för oss ganska få förändringar. Variationer är när någon supit till och lite kaos uppstått eller en gammal ogift man eller kvinna fått en religiös ("smearing" via noun gender-politiskt korrekt hellre än att skriva gammal nucka) uppenbarelse (kanske rent av börjat vandra runt besökande helgonreliker).


Motivation och försök realisera i konkretiserad verklighet man känner inte alltid helt kritiskt att ha en exakt witness för kan vara mindre än att man ärligt försöker i alla fall. Eller nu tror på visionen som kom: Jag menar vem ifrågasätter Profeten Jesus när han kommer till dig.


Och så livegenskapen lika verklig i Ryssland som Kina. Stabilt och föränderligt där ekonomin är odlande. Vek kommunikation etablerande "beskattning" kategoriserat expanderande till stater där ägandet fastnar och för Ryssland propagerande till större chunk. Svårslaget i historien undantaget Japan (normaliserat resp. land) där shouganatet i sin totala livägenskap av allt i absolut stegvis kategorisering och till 99% oföränderligt tills det bröts sönder och realiserande den asiatiska "sidan" av Andra Världskriget.


I en del kan det vara bättre att erkänna en djupare sanning och sincer känd och förstådd från verklighet, kroppsspråk och den ej uttalande kommunikationen man mer eller mindre inkorrekt ändå funktionellt korrekt vardera förstår. Sanning sammanfattande vad som kan ha skett hellre än att riskera problematiska förvecklingar kanske ledande till att man "återvinns" av sin ägare till ett emotionellt avskräckande budskap för övriga tillgångar.


Och vad är politik egentligen annat än att stiga upp på teaterscenen och göra en föreställning. Avslutande om lämpligt firat med en mer obestämd bugning riktat allmänt så att alla kan tolka in sin inkludering. Att för dom engelska verben ibland sökande manuellt när osäker något av mer reducerande skillnader - transfer av respekt när ex. - finner jag att det kan krävas att man söker upp orden i CEDIC när engelska lexikon inte riktigt klarar att tydliggöra det nog för mig. Och vem är jag att ifrågasätta något av resp. översättningar för symbol-grupper (eller vad nu korrekt term är för kinesiskan).


Sanning att politik är en teaterföreställning. Men utan tvivel sannare längre bak i historien när konkret verklighet var jordbruk stabilt etablerat sedan flera tusen år. Variation i realitet idag gör det svårare. Tråkigt nog duger folk inte här: Oavsett politiker, vita, svarta, muslimer, eller kristna. Världen förtjänar en enhet som ser till er alla. Mannen ändå feminist och som korrekt för såväl kristna och muslimer kan referera till Gudinnan som Profeten Jesus. The Big Gray: Varken Vit eller Svart utan rätt för både färgade, gula och vita. Och där faller lätt sanning. Det kan vara etablerad konkret sanning som känd egenskap man kan vara beredd att acceptera i mycket problematisk diktatur för men innan det gillar ingen riktigt något närmare vad jag uttryckte ty man litar inte riktigt på den andra sanningen. Så som färgad likt Obama eller same som Sveriges statsminister delägare i några hundra renar gäller det att inte diskutera det så mycket som att låta det vara implicit för de "egna" (muslimer och svartingarna enligt en del ej berörda i den andra grupper) medan grupp två kan fokusera på att man får ungefär vad man önskar efter Bush II friska asserting motoriskt såväl som man reducerar - eller konkretiserad upparbetning av - ett systematiskt problem rörande racism och fördömar.


Beundrande går emellertid bra att våra men det var ju inte riktigt Big Gray. Inga blir heller (ibland åtminstone) så övertygat troende som konverterade - såväl som en aning kommande in från främmande flock som upplevt oavsett född muslim, danskdjävel nere i Skåne eller något annat - kommande till Syrien eller Danmark för att äntligen få vara vad man är utan en känsla av stereotyper realiserade ifrågasättande egenvärdet i mening av relativ makt: Lite av vi och dom.


Commotion eller reduktion: En individ

Något realiserat verkligt för dig just nu - stereotypen med negativ payload du upplever verklig - antingen reagerar på med ilska eller i någon mening accepterar. Inget i det visar annat än att det är flock relationer vi i fin svensk 1900-tals tradition kallar makt (menande inte riktigt vad anglosaxerna menar). Så vad är då skillnaden nu mot i Ryssland och Kina under alla år av livegenskap? Ty stämmer det att det är relativ makt i flock stereotyperna realiserar för det resultaten kognitiva psykologin etablerat via imaging (såväl som andra metoder) till just vi och dom i varaktigt förtryck: Du upplever dig inte riktigt vi med Tzaren. Han med ägarna är en annan flock.


Räcker religionen till? Delvis säkert.


Men det är också etablerad verklighet. Accepterande d.v.s. tagande reduktionen i hur du bedömer dig själv mest konkret (så menar jag ty nu lämnar vi vad man kan få ut tittande på en hjärnans reaktion i studier) för vad den realiva makten uttrycks i för kontext. D.v.s. konkret här just agerande så att du ej längre nästa dag när tillsagd att göra något problematiskt för dig själv och andra accepterar det utan att försökt hindra det (ex. huggande ägarens representant med en spade i huvudet).


Stationärt etablerat förtryck

Vad händer när folk ifrågasätter stereotyper direkt i vardagen idag när de reagerar med ilska? De blir intensiva. Inte självklart svåra att ta nästan direkt till kamrat om de inte är i flock förstärkande varandra ty ilskan såväl som reduktionen tar ner den kognitivt mer rationella sidan av hjärnan.


Så hur bryter vi inarbetad diktatur reducerande?


Intensiv colocomotion tagande folk tillsammans - lättare etablerande - flock över tröskelvärde

Javisst. Och enklast som vi vill och närmast tillhands föreställer oss det visualiserande (gissar jag typiskt) just i verbens natur av colocomotion. Hög intensitet flock realiserad fysiskt.


Men krävs det? Nej det är heller inte sant. Vi vet att det fungerar. Vi är ju fortfarande i "efterdyningarna" (ev. definierande om orden en aning inom citationstecknen) här av en av de större colocotioms vi haft (är världen en bit bakåt i historien är den alltid lite mindre: så vi glömmer ex. Japans expansion ut i Asien krigande runt med massor av döda och övergrepp såväl som allt möjligt omoraliskt i övrigt).


Lugnare väg bevarande konst, hus och vattenförsörjning

Ty vi har ju en process verkande vi också känner där stabilitet när intensitet via information - som uttryckt sundare i varians ej förutsättande att vi självklart tar in mer information vi behandlar jämfört med säg jordbrukaren för 1000 år sedan: Perceptionen representerar enorma mängder information - konvergerar lite lugnare mot vad vi kan kalla öka mänsklighet som realiserat vi fortgående "colocomotion" - eller om vi nu vill istället - commotion men mer i realitet ej accepterande att vi lätt fastnar i problem.


Dock verkar det sannolikt att när etablerad verkande men ej uttryckande i samma utsträckning förändring når vi förr eller senare jämförbart tillstånd som om vi ex. åkt ner till lämpligt muslimskt land för några år sedan med miljoner flaskor alkohol de aldrig mött förr drickande upp modet på dem såväl som hetsande upp efter någon timme med mer potent musik och slagord. Och kanske att det är där säg mindre diktaturer uttryckande fördänring över oerhört mycket åren som varit - likt Kina med händel mötande omvärlden o.s.v. står - medan spekulativt Iran står närmare att gå mot commotion vi här spekulerar skapas inte just så här men vad som approximeras så här i vad vi kan se och mäta på (information i mängd vs personer och hur det varierar kontra varoabler sammanfattande samhälle av normal sort som våra internationella organisationer gör i en mängd inte alltid korrekta men ofta nog ganska bra och viktigare del av en långsiktigt meningsfull ambition).


Bandbredd rikare i känslospråk personligt riktat utanför nätet, tidningarna och böckerna

Iran har ju vad vissa länder har och andra saknar. Sverige saknar det nästan helt. Sydsudan har mycket av det. Kina också ordentligt. Japan tror jag men har ej slagit upp det mindre:


Massor av folk från sin kultur boende i andra länder kommunicerande tillbaka etablerande ett till djup på information som går "in" och "ut" förutom internet om man har det eller rykten om drakar och annat dom gamla jordbrukssamhällena kanske trodde på en bit bort.

Värde önskat: Klocka, Kniv och Staty

Dispergens i förändring som byggs på. Dissonance när man upplever att man vill ha något som känns värdefullt (eller mycket sådant). Stärkande tillstånden gammal diktatur och kanske dagens diktatur tryckt ner. Kanske en klocka:Eller en stor trädsgårds-staty av en känd religiös ledare (något unikt ovanligt ändå mångkulturellt föredömligt assertion öppenhet till variation ovanpå mitt välkända feministiska engagemang artigt korrekt - lite som att hålla upp en dörr: Mummified monk set to be returned to his final resting place) att ersätta någon gammal gudabild grannarna höggbort föga elegant lämnande stora kantiga hål i sandstenen.


Mumien har något av the righteous. För mig är det viktigt att vara ett föredöme. Inte bara feminismen och kvinnorna är viktiga för mig jag tänker på framtidens barn också. Och Sverige. Samhället så att säga. Ett till exempel i kontrast klockan (görande onödig calling people greedy utlösande kanske negativ stereotyp för en del eller möjligt för andra förstärkande känslan av lyx i relativ kontrast):Värde för värde så att säga: Doing the "right thing" eller köpa klocka. Eller kämpande sig och på scenen och tagande alla tänkbara värden (vad dom andra sparar upp till som belöning för dig när de jobbar dygdigt extra istället för att springa runt och visa upp sina lyxklockor för varandra):Eller vad det nu är man önskar: Mat för en del säkert. Några kan önska ett farligt vapen att skydda sig eller hämnas med. Det senare är väl en fördel lugnare förändring kommer med men den förutsätter just förändring.


Klocka - Status vi bär -, staty (vad som syns där vi bor), och ett effektivt verktyg att uttrycka förmåga att göra mot flocken tycks dock komma ganska tidigt när folk växer snabbt i förmåga att köpa.


Prestigelöshet

Mellan reagerande ilska resp. reducerande sig själv ligger prestigelöshet. Accepterande eget värde och/eller annat aktivt värde.

Att möta information ska värde av den. Ej vid prestigelöshet (jag kan inte ifrågasätta som givet sämre alltid andra reaktioner men när möjligt är detta en bättre väg till förändring) att vi reagerar motoriskt med intensitet ej något genomtänkt i alla fall. Eller att vi bara skapar negativt värde för oss själva fokuserande på det mer adjektiv-attityd uttryckande istället för att kanske bygga en uppfinning värd en massa pengar räddande värden eller något annat nyttigt för oss själva och andra.

Samma sak i delar. Information mellan individ i flock. Information upparbetad vi gör något av.

Och med att mediterat hur vi revolution och intensiva nyhetshändelser förändrar världen såväl som firat främmande kulturer och kvinnorna hellre än att göra en massa främlings-kultur-fientlig smear är vi klara här.