Varför en passiv mening INTE är en mening: Och skillnaden kontra Aktiv

2015-03-15

Nu ska jag försöka göra storhet här som många andra försökt genom åren och förklara vad skillnaden mellan aktiv och passiv är påverkan mening och varför vi får skillnaden. Jag antar att välkänd effekt på hur resp. konstruktion kan upplevas är känd.


Exempel mening aktiv:


The hunter shoot the bird.

Detta är händelse aktiv del i en tänkt discourse. Händelsen är kausal och passar in i en tänkt tid (där också även om vi inte blandar in det här hindrar ej kognitionens funktion att tiden är en annan dimension än just tid).


Hur gör hjärnan tid? Hjärnan gör tid genom att "tagga". Den skapar långa av vad vi kan kalla sekvenser i en myckenhet. Underst finns den alltid gående där en del dessutom tycks undikera att dess relativa täthet mellan resp. "nod" (neuron) varierar med intensiteten relativt tiden d.v.s. vad jag brukar kalla tidens hastighet. Händer mer och vår motivation och intresse orkar möta det är det mer upplevelse vi haft och det är i allt vi kan uppleva och relatera till mer tid vi haft (jämför gärna med kanske enklare ex. med flashbulb memories).


Referera också vad noterat i för hur vi konvergerar ett kontext kombinerande en gemensam konvergens (förutom resp. koncept mycket snabbare och mer direkt tydligt när så går utan att behöva fundera vad som avses).


Denna gemensamma konvergens kommer nu taggas in. Det är en händelse som vårt tidsbegrepp klarar av att ha inpassat i den sekventiella världen av att organisera världen. Betänk när vi snart möter det fascinerande att vi kan välja lite hur saker ska sorteras in beroende på hur vi skriver att det här kommer från hur vi upplever världen och ärver färdiga primiter som hanterar sådant löpande kring i princip allt vi upplever: Det troligast är också att nära nog allt som är en avgränsad konvergens i någon som helst mening taggas upp på den stora sekvensen (mång-dimensionell givetvis taggande där så krävs anslutande sig vidare i sig vara taggande också).


Resp. entitet - agenten och patient - ansluts till sina representationer. Troiligen konvergerar här själva händelsen ej varaktigt in utan etableras via anslutningar av den sort som faller ner ganska tidigt (upp till några dagar men de kan falla ner mycket tidigare än så: timmar kanske för den här meningen om det är en bisak i en nyhet och vi läser ett par till efteråt: Försök ex. minnas ett par tidsningsrubrik du läst på morgonen igår).


När väsentlig verklighet. Det är agent och patient eller en riktig händelse viktig eller bara intensitet etableras den propagerande till varaktiga tillstånd görande förståelse av världen in i stabila representationer - konvergens punkter - för resp. entitet där de inte lika lätt passerar ur vad vi minns. Vi har vill jag se det som separerat händelse minne men vi tar säkert in direkkt i tillstånden om inte säkert all event information så vad som varaktigt också påverkar hur vi konvergerar in till den där processen avbryts ex. kanske vi har varierat positiva och negativa upplevelser av händelser vi minns med en person men så dör han våldsamt och sorgligt jagandes fågel ramlande skjutande sig själv i magen. Preferens att konvergera in mot sorgligt varaktigt och fortsatt kan bli permanent (vilket kan bli problematiskt: men går via rådgivning från psykolog m.fl. utbildade ofta ganska enkelt undvikas och hanteras genom att berätta dom positiva minna för sig själv så att man flyttar default konvergenspunkt som vi förstår det här).


Inga konstigheter så här långt. Men för passiv kan det inte fungera riktigt på samma sätt. Låt oss ta det enklaste exemplet och det lär dröja om alls att jag ger mig på detta på de mer "esoteriska passivformerna" (även om got självklart nästan fodrar det antydande en "blandning" av båda: Jag har inte fullt och läst upp mig på got kring vad känt studier människa utan nöjt mig med grammatiken).


Exempel mening:


The bird was shoot by the human.

Säg nu för att förenkla och tydliggöra vårt exempel till en händelse vi naturligt kan förstå är del av en lokal resp. global discourse från vår omvärld.


The opposition political was shoot by the dictator.

Och vidare till:


Carl Bildt a Swedish opposition political was shoot by the Russian President Putin.

Två personer vi känner till - antar vi för alla här - och träffat på i rapporterad information av och till genom åren. Händelsen känns viktig: Intensiv, indikerar risk, viktiga personer, säkert ordentligt uttryckt där vi hör den fortlöpande från flera rapporterande entiteter många gånger för varje. Vi minns det.


Men sekvensen är vid händelsen att flocken larmar. Det är vad som händer. Händelsen skedde lite tidigare och det är ingen stor sak för hjärnan att klara av egentligen. Den uttrycker dimensioner i form av kopplingar hur som helst nära nog om det verkar vara tänkbar interferens fallande bort om redundant: Till och med hårt inlärd kunskap kan falla ut via utrenings-operationer av immunförsvaret.


Men vi börjar i att flocken larmar. Vi hade kunnat börjat där explicit men gå ett steg till in i berättelsen och där konvergera det som nyhetshändelse. Men här står vi klart på att flocken larmar och berättar vad ska larma om. Fullständigt irrationellt och dumt kan man tycka samtidigt tycks det ju givet ett visst praktiskt värde där vi kan välja mellan det.


Hade det bara varit händelse flocken larmar som var problemet hade det säkert kommit konstruktion - kanske samma - som konvergerar det och så fortsatt till nästa. Men detta är också givet tillstånd. Det ska ej propageras in utan uttrycker just ett föreslaget exempel på att det är fix och klart och ej via händelse: Händelsen i event-minne var att vi fick bud från skogen om att jägaren ramlat och skjutit sig till döds i magen.


Så vi konvergerar först:


1. Subjektet. Här politiken (ej jägaren där jag skrev fel ovan).


2. Här hade vi kunnat varit på verbet och med korss-aktivitet påbörja gemensam konvergens väntande på efterföljande. Man kan försöka ge sig på att försöka "räkna" sådant med 1 oc och sedan med andelar från 400 och dubbel-topp istället för numeriska vikter: Man kan (jag andra kan lyckas bättre) komma nästan rätt men sedan uttryckande just det som gör oss människor större än djuren - det mänskliga - virrar man slutligen bort sig. Så jag vet inte om det går att förstå bättre görande det så: Gör någon det vettigt (överambitiöst gärna överkommenterat så skickar man det gärna till mig så kommer man få något mycket bättre tillbaka som ger värde många år som kommer: Ett gott livsråd av den fina cedellärande sort folk inte klarar av att göra längre).


Så vi kommer till was och har inte ens verb-menings-centralitetens starkasta indata när den formas: själva verbet (faktiskt för ganska många fall är argument starkare men för "bra" exempel-tydliga verb och meningar gäller detta). Vi gör lite dum-räkning här enklare än indikerat ovan men för att visa hur vi kan tänka. Så konvergens föregående konvergerade faktiskt i snabbt-arbetsminne och gav 1. Här är den på 1/2 och vi får 1 (här vara operator bör vi som utgångspunkt ner till lilla ett egentligen men vi struntar i det) eftersom vi behandlade hela föregående NP som vad som kunde konvergera direkt utan någon sidoväg alls).


3. Vi är på verb. Och har 1/4 på NP och 1/2 på was och 1 på verb.


4. Och vi får agent - approximerande bort PP operatorerna som 1/4 samlat vid konvergens - Och får här 1. Resp. entitet har full-konvergerat en gång medan allt mellan i all verklighet av noun-världen haft aktivtet av första över sig och nu också får det av den sista. Medan början och slutet snarare stärks av det på ett helt annat sätt (det finns längre bak flera diskussioner kring detta då jag hade stora problem med att bra begripa det här: Både för reward discounting vi kan förstå som att något nu event sist konvergerat i sekvensen skattas mot något som säg svarar sist och värderas ner något standard säkert självorganiserande (eller vad helst som praktiskt ger hjärnan dess system att hantera framtiden: Jag vet inte men tänker åtminstone att intensitets tid pågående just nu påverkar mycket d.v.s. kortsiktigt för långsiktigt görande svara vad som kan svara sist bakåt en hygglig skattning av bara väldigt långt fram tiden likt nästa år eller så att spara en tårta i frysen till väljande hellre att fasta en vecka då - Depression resp. mani bör ge extrema exempel där anti-intensivt resp. intensivt och sjukligt pessimistiskt resp. sjukligt positivt predikterande) som lateral inhibition - jag tror folk som har en elegantare handstil och graf-ritande förmåga lättare tar dem till förståelse här).


Förstärkning på resp. här är alldeles utmärkt eftersom vi har ingångar att propagera dem till resp. tillstånd.


Förutom att vi inte har någon proto-patient. Han gjordes till en lokal konvergens med vad jag brukar kalla PP-operator: By. Praktiskt kombinerande operator funktionen men nära nog utan all mening förutom bara en grov standardfunktion långt ifrån ett verb själv. Förutom att här kommer den lite närmare tagande noun med sig.


Och den konvergens lokaliserar nu verb:et. Var dess konvergens får preferens jämförbart med hur spatiella representationer lokaliseras rent topologiskt. Och tillståndet konvergeras vidare vänster till och med was.


Och här kommer vi stå på lägre "1" räkning än annars. Men inte brutalt under det ty resp.hinner avfyra igen (förutom ev. om jag tänker rätt den sista eller om det blir 1 + 1 där). Och snarare kommer vi om jag ungefär kom rätt försökande mig på det här inte mer än 1/2 och kanske 1/4 totalt för sista konvergens. D.v.s. ett enhetssteg från något direkt här och nu. Samma ungefärliga enhetsavstånd jag brukar anta att this varande närmare har jämfört med that.


Och så går vi in i tillståndskonvergens. Hängande upp på subjektet medan andra änden är en död sekvens. Den sekvensen kan inte haka upp på något nytt. Istället är det subjektet som sitter på sekvensen där vi harhändelsen att någon kom och berättade eller att vi lästa att Politiker Bildt mördats av Politiker Putin.


Effekt av detta är förutom detta att vi nu saknar event-representationen i arbetsminne och fortlöpande kontext. Istället har vi ett tillstånd direkt gjort här. Annars kan vi tänkbart ha båda fortsatt i discourse om det var värt det. Vi både vet att han är död och kan minnas händelsen att han dog. Medan här att vi istället kanske minns något vi läste eller hörde (som jag inte gammal alls kanske 10 - 11 år antar jag hörde på nyheterna efter Klarspråk som gick då en kvart eller så innan på klockradion hörde att Politiker Palme mördats: Det var säkert Putin också han känns misstänkt för mig var man än "går" bland tidningar och nyhetsflöden verkar han stå och hänga up to no good).


Och rörande etablering arbetsminne som jag tror att det kommer visa sig vara när det blir av att följa upp data i studier (om de finns passande):


  • Händelsen som vara interferens med agent är svårare att minnas. D.v.s. givet verb:et efter att ha sett mening kommer det ta längre tid att minnas agent än annars och med fler fel.

  • Än tydligare eftersom detta är färdigt tillstånd som sådant konvergerat och klart och event-representationen inte finns p.s.s. är subjektet ej potent cue till resten av verb, argument o.s.v. tillsammans. Snarare är det cue till händelsen att tragedin rapporterades till oss.  • I realistisk discourse kan subjekt faktiskt bli starkare här än vad proto-agent i normal konstruktion uttryckt det i omvänd riktning (subjekt där som patient) beroende på hur verkligheten är före. Det causala som ger oss tillståndet kan vara oerhört starkt.  • Tänkbart kan det sista också medverka till att störa att minnas detaljerna kring exakthur tillståndet presenterades för oss: Gavs plats för mordet? (inside Kreml by Putin, berättades något om motivet för oss: after a prolonged hubbub due to polttiker A's hound being intimate with polticers B while abortion of the cross-bread was judged impossible due to christian nationalism causing an aroused state eller mindre fyndigt kul visande att jag inte bara är tråkig utan kul - något av gamla tiders riddare som gjorde vers medan de räddade prinsessorna - medan ett enklare och vanligare exempel är efter timmar av drickande för att försöka komma över etablerat bad blood. .

Att ta åt sådant som detaljerna om vad som gav tillståndet kommer normalt fodra något mer i tid. Kanske längre fram rent av funderande där det visar sig attt vi minns fel: Kanske istället rapporterande en mer intensiv händelse längre fram där vi hörde det igen (eller inte alls bara komprimerande samma små händelser till något större med hjälp av våra vänner immunförsvaret: Vi ska inte klaga här med mindre än att man mäter i forskning märker vi ingenting av det utan det är först när vi äldre får dåligt minne dessutom av reducerade inlärnings signaler med dopamin som vi känner att något saknas som vi kan minnas men ej orkar fram till).

Vi tar därför inte - som jag säkert liksom alla tror jag som skrivit något om aktiv och passiv noterande det som en tänkbar förklaring till varför konstruktionen finns utan att någon heller alltid kanske stenhårt tror på det - att det primära är att vi tar perspektiv av subjekt till händelsen. Det är att det går direkt utan mellansteg in i dess tillstånd med vekare kopplingar till agent i by (som däremot ej kommer propageras direkt om alls till sitt tillstånd: Utan sker det kommer det ske som för den normala konstruktionen sekundär denna tillstånds konvergens tidsmässigt efter - aktiveras agent aldrig är det inte säkert att det ens skett: Närhet på discourse fortlöpande är ju för allt som kastats upp aktuellt tillstånd eller händelse hyggligt lokal så aktivitet gående ut från entitet träffar ju ändå på interferens här så vi minns om än slöare: För indikerat mindre viktigt behöver vi troligen ej ha koppling innan sådant bevisat värde.

Säger vi slutligen att event-minnet är vad vi ska se som motsvarande mening kan vi göra en lite roligare titel med att mena att "tillstånds från rapporterad händelse" ej är en riktig mening därför den konvergeras annorlunda. Men såklart är dom meningar: Är det funktionellt språk man kan använda och folk använder för något är det meningen i orden. P.s.s. kommer en blå människa med underlig kroppsbyggnad och känns konstigt distansierad när jag konvergerar honom med centralitet etablerad på svenskar är han fortfarande människa om han menar det (hästar och annat som ej kan säga det eller något i övrigt kan man välja som man vill kring: Jag äter gärna ko men känner starkt för renarna sedan jag fick dåligt malen renfärs - Låt dom leva).

Känns stabilt nog att reflektera igen

Tänkbart motsvarar vad som sker vad man kan se så här. Upplevde inget indikerande ej funktionellt åtminstone att ta praktiskt i algoritm för kontext etableringen för relativa intensiteten som får adderas in fortgående vilket jag ännu inte känt mig stabilt troende nog på att ge tid för kompletterande särskilt och viktigast reward discounting eftersom det ofta är tydliga värden (prestige, hat, kärlek, pengar även om nu pengar om det ska hanteras konkret behöver siffror så för stora företag och varumärken man ta värde-dimensioner från där även om översättning till pengar ej direkt är 1 - 1).

Så jag lär säkert återvända hit skrivande det igen nu när man uttryckt det i text prövande det skrivet. Det gör det säkert oms så mycket enklare och tydligare för den intresserade. Jag misstänker - vet så - att jag kan ha använt begrepp jag använder när jag tänker här som kanske ej är alltid naturliga för andra (hur vi konvergerar och hur vi kan se aktivitet från en sådan gå vidare och skapa interferens med en annan konvergens - så neuron "ovanför" dem kan avfyra bekräfta här vad vi bäst ex. ser som verbet för aktiva meningar med argumenten hängande under den medan händelse sekvens i event-minne taggar verbet ovanför (i verkligheten för den intresserade taggas egentligen allt - hela processen - initialt men det är ej praktiskt bra att se det så därför att det är mycket närmare så här det kommer fungera som vi tänker på språk med ord) gömmande alla neuroner långt in i hjärnan).

Jag gillar förklaring av fenomen man får en algoritm-bit av i det praktiska och där man tror jag säkert om jag letar ordentligt kan hitta ett antal studier med tid för sådant som association m.m. man kan få en rimlig första kontroll mot (är saker tvärtom eller utan skillnad eller för liten skillnad: Ej värt att göra praktiskt och längre fram körande samlat mot mycket mer data än nu när jag bygger och gör kod önskande datorn vettigt alert utan något tungt som ligger och parsar hundra tusentals nyhetstitlar med ännu ej perfekt optimerad filhantering för att uttrycka det snällt).

Tänkbart data ej helt obesläktat med - möjligen går samma rådata - som jag använde för att bygga min första version av vad som nu är en mycket starkare indikerande vikt.lösning för emotionell intensitet: Isomorfologisk similarity. Gammalt inlägg är tänkbart avpublicerat alt. ej indexerat av Google: Det finns några kul ex. där bra uttryckande just varifrån datat i stora delar kommer från: Studenter som fått sitta och associera runt ord medan man tar tid på det. Visst bias mot sådant mer motiverat för dom. Drunkna minns jag kom högt såväl som en myckenhet om det sociala samspelet mellan kvinna - man. Drunkna kan ha tagit högst värde. Genering från data studierna här är ej direkt 1 till 1 utan görs konceptuellt i nod nät associerande jämfrbart men dimensions-reducerat så att det alltid går i en riktning oavsett om vi började på det en eller det andra ordet som det konvergerar in görande att allt data enklare kan tas tillsammans. Data från en mängd studier sammanstäld av Florida State University: Free Association Norm.