Lettland är bättre än övriga EU-politikerna: Övrigas sjuka kultur av att aldrig försöka om problemet ej är lätt är lika farligt och dyrt liksom ett riktigt otrevligt dåligt föredöme för barnen

2015-03-15

En del kan uppleva en billig poäng på att det här kom publicerat några timmar senare som felaktigt kan förstås som att jag hade fel i min förståelse från perspektiv av en intresserad utomstående som gärna tar sig tid för att verkligen förstå subkulturen utan politiker-flockens interna bias:Här är saken att Lettland inte räknas. Dom är inte förslöade p.s.s. Det är en avvikande entitet i mängden. Det finns några till också. Lettland är inte gammalt nog i EU för att ha blivit skadad av EU folkets äldre länder - Och viktigare är ännu verkligheten verklig nära stående. Så jag har ändå rätt: Undantaget är etablerad självklar verklighet läsarna bra nog här förväntas känna till. Lettland försöker sunt och är rätt-tänkande. I övrigt är dom huvudsakligen förslöade utan fan något av överdrift - precis som skrivet (inkl. Lettland undantagetej med ord men självklart):Likvält erkännande till Lettland att nästa land runt Östersjön på min serie besökande om inte alla av dom all som har vettigt prissatta kryssningar till sig. Om färja går till dem. Men åtminstone Baltikum om inte. Går EU helt fel någon gång tycker jag att vi kan gå med i Lettland istället.


Jag ska senare i morgon eller kanske idag dela något motsvarande vad som gjorts förr för enstaka koncept men från begränsade dataserier. För Belarus med koncept-associationer i alla fall - och kanske näraliggande.


Men det lär inte bli mer vana än det varit: Data tar tid - ordentlig - att sampla upp nog och är blodigare än man tror att ta till färdiga värden.


Förutom tid kostar det banne mig ordentligt bara i att det är så många kocnept som ska propageras från data kommande seriellt från meningar: Måste delas upp så praktiskt får ma börja med att sortera ut meningarna till dom processer de ska till och det är bara början ty sedan när de gör spread över sina koncept måste de ha tillgång till hela koncept-världen med alla miljoner koncept så då går minne ut och in. Men för att ingen sedan ska kunna säga att jag inte alls försökte göra något med viss tro på förändring på dom mental gone generation to lazy. För att uppmuntra Lettland med något fint de kan göra mer av och viktigt nog säkert berätta om för de andra EU-politikerna när de träffas. Ingen av dom har fått sådant publicerat förr.


Faktiskt troligast sista gången. Även om ett av miljoner koncept är det värde möjligt därför att alla finns. Och ska man ha något av det bör man torterat sig som det där data görande associationerna var. För vissa regioner behövde jag också sampla svenskt innovativt så att säga vilket gav viss "disturbance" även lokalt : En strunt sak verkligen men distraherande från en hård arbetsperiod. Jag kan ha gjort någon otrevlig visuell illustration längre tillbaka asserting tillbaka till aktuellt land innan jag artigt korrekt skar bort dem fortsatt havande nog ändå. Det fanns heller inte mycket på engelska eller ens ISO-enkla tecken. Riktigt otrevlig visualisering med texten i den lilla serien: Delvis ogillande att jag känner som en konstnärlig dimension i den som lockar mig av och till trots att dom rörde sig i dimensioner man bör undvika vara sådant som skapar hat, fördomar o.s.v. Gillade att göra den också: Kändes friare i kreativ än jag normalt tillåter mig. Ett trevligt avbrott men tog tid från viktigare.


Av tidiga datagenerationer från samma generation - kanske fyra - fem månader innan klar med allt - finns diverse runt Sverige publicerad här. Men det lär tror jag inte riktigt vara vad som ger korrekt bild av hur data är om jag tar ut det på rå här. Mång-dimensionell ändå för de jag tänker mig väldigt begripligt och lätt att arbeta med och för ett koncept med spekulerat kanske några hundra upp till par tusen relationer möjligt att göra även manuellt. Rangordnande eller sökande området att titta närmare på i kultur, forskning, entiteter, associationer organisationer o.s.v.


Sista gången. För EU dessutom är filen stor är det nog för jobbigt redan krävande att du kanske laddar ner en alternativ applikation för att öppna den med från nätet: Jag tror det.