Göra "begå" på musiken

2015-06-16

Det kändes rätt att mena att lyrik om att köra är vanligt: Snabbt, En särskild upplevelse, föremål av status. Stor glädje att köra snabbt med musik (även om jag inte tillåtit mig sådana nöjen sedan säg 2001 men "ung" var jag road av det även om ett par "lätt" möten med andra bilar inte riktigt hade just med hastigheten att göra annat än som medel för att undvika en frontal-krock första gången för att istället försiktigt när farten inte riktigt räckte ta utrymme till höger flyttande bilen där förvånande behärskat - lite utanför normal natur för mig då men stresshormoner gör oss kanske behärskade potentiellt - 1.5 höger med utrymme vägrenen när utrymmet jag räknat med några bilar fram saknades p.g.a. av saknade halvljus på bilen där).


Dock insåg jag att förutom Born to Wild - trevlig att ta med därför att jag kan tänka mig att lyriken relativt ålder idag hållit sig bättre genom många fler i emotionell potens tidlösa koncept förutom en diskret som vanligt i musik meningsnärhet till "romantik" - att jag inte kom på något mer bilrelaterat än på längre avstånd West Bound and Down. Så jag vill inte påstå att de verkligen är vanliga (men kan vara det) och har man en bara lite snuskig fantasi tolkande lyrik lite fritt gäller att romantiska antydningar gör alla andra ämnen väldigt små (åtminstone bland de tydligt säljande: Verkligen att övriga ämnen är små). Spontant i upplevelse av att tänka mig upplevelse känns det i alla fall just nu som bil i hög hastighet med hög musik slår det mesta.Att visst kan vi konceptuellt se det ännu en bit upp grovt kombinerande lyriken från de två exemplen jag kom på: Inte bara motor, kvinna och frihet utan dessutom sprit och öl. Och ett commit (men mer av "commit" i mening av nu gör jag det genom att köra fort utan att över-engagera mig vad som är på vägen och mindre av commit protokoll säkrade från sådant som deadlock - fryst väntande på resurs - eller möjlighet att efteråt stänga ner - dead mans hand: Gör du commit gäller det även om du eller processen dör: D.v.s. den manliga krigarens commit - Lite som att köra snabbt för att hinna fram ej accepterande risk så mycket som att få den skymd av intensitet) på uppgift med en känsla av battle kanske.


Att översätta commit till begå anar jag som utanför vardagen aldrig den som läst in mig runt svenskans historia gissar är relaterat till sådant som att gå på toaletten (där vi ju går på tills vi kommit fram oavsett mängd fibrer i kosten - Om vi inte innan går under). Med begå och för gå på märks den lite sävligare svensken formad av en historia med den ständigt närvarande snön (för att bara peka på något som kan tyckas förklara det när man rationaliserar: Mycket gå sakta nöjd med att komma hem trots all snö). Jag känner mig stark i mitt commit eller begå till musiken och kan tänka mig begå musik igen i framtiden. För ritual och protokoll stämmer så klart annars genomförande bra: De är ju planläggande styrande så vi för något i mål.


Även om musikens stimulerande kraft kanske förutom läten är beläten ("bild; avbild" men menar jag med närhet till den olämpliga lyxen tagande uppmärksamhet från vardagens hårda arbete eller de esoteriska intressen som flock-överskridande funktioner som religion kan förvalta: Kanske har jag dock fel men i ljud i alla fall har vi nog ofta just detta när det handlar om ord med en moraliserande historik som tror jag kanske typiskt börja på be - När den historiska svensken gör be (-svenskar) åkallar han flock-gemensamma koncept: bedragen, bebådelse, besjunga).


Get your motor [The Bandit] running
And head out on the highway
Looking for adventure
And whatever comes our way

Keep your foot hard on the pedal...son, never mind them brakes
let it all hang [the motor run] out cause we've got a run to make
The boys are thirsty in Atlanta,and there's beer in Texarkana
and we'll bring it back no matter what it takes

Cause you're a true nature child
We were born, born to be wild
We can climb so high
I never want to die

Kanske skulle jag publicera vikter för koncepten? Men jag beslutade för ett tag sedan att istället publicera något riktat för att "belöna" ansvariga för Ryssland penetrerad underifrån med för en fredsorganisation passande nog koncept från graceful cute kategorin för bl.a. emotionell intensitet. Istället girigare musiker lär dock hitta mycket där även om jag inte är säker på att beer, climb so high finns i den. En fascinerande dimension i denna mängd att läsande den från toppen och neråt rankat efter intensiteten väcker den upp stereotyper och fördomar relaterade kvinnor (men är i allt data underliggande byggd i ungefär lika delar av män - Dock finns ett ålders-bias motsvarande studenter resp. jämfört med personer från 40 år också att barn är överrepresenterade - i båda fallen p.g.a. av en dimension under generering där data från studier på ord-association använts - Student bias är en orsak till att graceful cute kategori används även när den i sig ej är intressant för att reducera den här lite "små-gulliga" "smalare" preferensen kanske större hos studenter än äldre): Tänkbart vad som varierar mellan personer. Jag ids inte gå närmare in på det och det lär vara uppenbart när jag exporterar ut den vad jag menar. Att jag gör det smalare lär tror jag säkert förstås av dom intresserade av området i och med kvaliteten ligger på nivåer idag många generationer efter första versionen tydligt överstiga allt i övrigt som finns att tillgå (däremot antagligen jämförbart med några ej tillgängliga system kan jag föreställa mig).


Det känns alltid bra att göra något positivt stimulerande den fredliga delen av världen (med dess abstrakta idéer om non violence, ge hellre än att ta, hålla fartbegränsningar även om man har bråttom) så att man har karma-redundans upparbetad om man behöver lösa problem i den konkreta världen driving fast and smashing heads. Eller man skulle likna det vid att ge Apollon respekt medan man som svuren till Lunar (eller hennes manliga ansikte - Mithra: Den vi dräper The Bull till) ger henne offer (en kristen munk på altaret kanske?) var fullmåne. Den mystiska dimensionen är ju också vad som ibland har stark närhet till musik. Det är som så mycket jämförbart nära musik lätt att förklara bara genom att musik är kraftigt stimulerande och därför kan verka förstärkande på alla upplevelser: Är något tråkigt kan det motverkas bara genom att bra musik spelas. Och ska starkt budskap fås in på kort tid (likt reklam) förstärker musik excellent. Och om samma budskap repeteras gång på gång är musik eller något jämförbart i potens nästan nödvändigt om informationen i sig inte är omedelbart attraktiv (ex. ganska starkt men likväl krävande något extra helst byggd från diffusa risker och faror likt helvetet). Vad som gav frikyrkan ett övertag och vad som är en förklaring till varför organiserad religion är mindre attraktivt idag (du kan lyssna på bra - rent av mycket bättre - musik utan att behöva besöka kyrkan).


James Hickok - från en kultur och tid livet hade få nöjen än småstäder, dålig sprit, hasardspel, risker associerade vapen och antagligen oftast ganska nergångna prostituerade - levde ett liv han tycks ha försökt undvika den annars säkert vanliga tråkigheten och lantarbetandet genom mycket intensitets-commit undvikande protokoll-commit (Väl illustrerat av följande exempel från Wild Bill Hickok: "Hickok was attacked by a large group of Indians, who fled after Hickok shot and killed two. In July, Hickok told a newspaper reporter that he had led several soldiers in pursuit of Indians who had killed four men near the fort on July 2. He reported returning with five prisoners after killing ten."). Och dog passande med commit på termonologi: Dead man̈́'s hand. Man kan reflektera med viss respekt över att han ändå levde ganska länge: Så väldigt mycket av commit av den här sorten så ofta kan man ju annars tänka dödar de flesta långt tidigare. Men delvis kanske det kommer ner till att när du gör commit så tvekar du inte därefter (så att dom andra om i den här kulturen hinner dra sitt vapen).