Riktad information - The art of future and the passed making a new future

2015-03-19

Två starka preferenser argumenterande existerar - ofta använda tillsammans - att motivera och göra troligt från inträffat och indikera en möjlig framtid (bra / dålig).


I argumentationen ligger ofta prestige. Den som tar upp argumentationen erkänner ofta prestigen och ser det som seger att demonstrera den defekt.


Emellertid antag att vi önskar att A ska inträffa.


Från preferenserna ovan skulle vi göra ett värde eller en risk trolig från diverse inträffat. Men är det alltid det mest effektiva? Nej ty när konkret motståndare finns angriper de den prestige och när aktörer är av sådan typ att de faktiskt kan realisera framtid kan det vara mer intressant att:


  • Se att man är i motsvarande en konflikt över linjen med motståndaren alternativt etablera att man så är. Sådan konflikt existerar när båda parter upplever detta eller så ger intryck av för den andra (optimalt du som prestigelös väljer i varje händelse).
  • Argumentera investerande prestige möjliggöra att demonstrera din argumentation defekt genom händelse C.
  • Händelse C är vad vi egentligen vill upp.
  • Ty C ökar närhet A.

Ibland när jag förr gjort - kavlande upp skjortarmarna allt mer - här och nått resultatet har jag förklarat mitt feltänk med att jag hamnat fel i tiden (d.v.s. tid som aktiveringens-hastighet). Det har sällan varit falskt då det är väldigt svårt att hålla denna synkroniserad med verklighet (det kan för komplexa områden fodra antagligen magnituder värre sampling än jag orkat för aktuella fall).


Ganska nyligen gjorde jag ett exempel men önskar verkligen inte generera någon här. Men gav för två nära relaterade inlägg innan effekt så given indikation om att jag var förvirra dom tid. I föregripande argumenterade jag för troligen att en viss åtgärd skulle ha gjorts och demonstrerade att från det var en mängd värden nu givna: Lärande värdet av att protestera. Sedan dess (jag har ej försökt verifiera det själv) har jag sagts att man fått det uttryck jag menade ("blandande samman tid") var löst istället växande. Realiserande istället det bas värde jag också indikerande och möjliggörande de konkreta möjligheter varje dörr har: Ökad intensitet. Det var också målet eftersom saker började gå tråkiga i förtid.


Man kan tycka vad man vill om att göra exempel som dessa. Praktiskt tvivlar jag på att de stänger dörren till att använda dem igen. Snarare ökar den för andra. Relativ kostnad och relativt värde är ytterst styrande här. Görande det lättare för den som kontroller stort värde och förvaltar stor risk att föras till agerande.


Och jag ser heller inget problem med att framöver reducera min möjlighet att göra detta igen. Rent av att jag skapade förra realiseringen uteslutande som exempel. Jag ser visst värde i att försöka ha en tämligen realistisk möjlighet för intresserade alla typer inom denna politiska fråga att kunna se ärlighet när jag så önskar utan att störas av sådant här numera. Och tror därmed att dessa exempel också kan vara gynnsamma för att etablera detta.


Därmed att jag inte bryr mig att peka ut konkret här - syfte är ej att visa The Big Dog överlägsen när det i all verklighet inte är något svårare än att utnyttja min relativa kostnad som funktion av risk och värde etablerad jfr det mycket mer enorma hos den andra här - och jag tror ingen ska känna trots att inlägg är triviala att identifiera och koppla statistik ska se det som troligt att någon gör det utanför själva geo-regionen oavsett sida om linjen. För gamla inarbetat rika kulturer som särskilt Sverige utan tydlig konflikt med någon - d.v.s föga pott - gäller att är något mer arbetsamt än punktade listor med det enklaste görs inte annat än sällan en insats för en kanal av denna typ.


Oavsett vilket har intensiteten i regionen nu dragits upp en liten bit till. Inte mycket. Men heller inte med kostnad belastande den moraliskt korrekta sidan.


Gjorde jag något mer än att addera prestigen? Ja jag pekade på värde av den verklighet jag fel-tolkande tiden ej kontrollerande vad nyheter nu sa att vi var någonstans: Där samma värde var risk för den andra sidan.


Prediktionen och dess värde jag utnyttjade felställd i tiden var dock verklighet. D.v.s. jag adderade händelse och information uttryckt av mig manipulerande prediktionerna de kommande tidssteget. Mer riktad än så blir inte information. Jag bedömde värdet indikerat som verkligt men så att ett större värde var möjligt men mindre troligt. Så jag pekade ut värdet troligt d.v.s. spekulerat verifierbart av the others men inte självklart att de har modeller nog att se det andra större värdet som var föga troligt. Och lät dem - hoppades på och tycks gjort - realisera det åt mig.


Exemplet här är svårt. Det bygger på historik upparbetad såväl som mycket annat. Men det är ett kritiskt exempel för att illustrera vad riktad information är. Vi predikterar möjliga framtider. Vi betraktar vilken information vi behöver addera för att realisera bästa framtiden.


Och för the others är mitt syfte systematiskt inte att just att realisera detta även om jag nu valde något med konkret värde för istället moraliskt korrekta. Utan peka på att det gjorts av och till. Görande det kanske lättare - om nu så alls behövs - att ha fokus på kritisk information given när risker givet ett agerande snarare är vad som indikeras. Vi kan om vi så vill se ett motiv och värde med att låta hela detta lilla projekts anteckningar publiceras vara just att möjliggöra detta enklare. Är det ej funktionellt må det vara hänt: Det är ej min del av världen som står om insats att gå till det bättre eller i värsta fall brinna upp. Korrekthet rent intellektuellt gör att jag ej söker korrumpera sökande de mest problematiska vägarna oavsett emotionell lockelse men knappast heller att jag när det tycks som att man stabilt går dit kommer stå tyst bredvid - Jag lär mer tillåtna mig att elda på friskt konkret såväl som abstrakt, energi såväl som information o.s.v. därför det är intressantare, emotionellt mer belönande och så mycket mindre tråkigt. Men ack så sämre än en sundare väg med konkret förändring men ej tvingande fram allt i ett brede. För mig känns det som att det är fruktfullt att se HK som en fallstudie: Går HK defunct är det kanske möjligt att göra argumentationen som realiserar förändring till att se bättre vägar stängda? Jag har ej prövat detta eller är säker på att jag kommer göra den men är väldigt intresserad redan av att försöka plocka fakta, modeller, statistik m.m. som värderar möjligheter och risker här. Det är givet denna emotionella om än inte kognitiva preferens korrekt känner jag att indikera den: Jag vet kognitivt att korrekt seger HK är bra men önskar emotionellt att HK går defunct föranledande ökning av intensitet till snabb förändring många magnituder. Det är tror jag ganska mänskligt. Jag vill att diktaturen gör förändring otroligt så jag får se städerna gå ut och slåss för sin frihet i enorm intensitet.