Dansk-Neil jfr Engelsk-Neil / Beowulf jfr The Young Ones

2016-12-18

Frågan är om vi inte förutom Effektivare TV-produktion genom att ta konceptuella komponenter (som entiteter) från olika filmer har visuell-återanvändning för en av rollerna utnyttjande The Young Ones rollkaraktär Neil.


2016 års Dansk Neil:1982 års English Neil:Medan jag tror att paralleller till Asterix & Obelix korrekt ska ses som per spekulativa.


Dessutom är jag ganska säker på att roll Beowulf tidigare förekommit i flera skapelser. Se exempelvis:Givetvis höll jag på att säga kan man dra nästan vilka paralleller till historien från Sagan om Ringen. I högstadiet minns jag att jag utnyttjande Första och Andra Världskriget som parallell. Detta åtminstone om man lämnar vad vi kan kalla "tekniska detaljer rörande förmåga att manipulera omvärlden" åt sidan. Något särskilt värde att jämföra mot Beowulf finns mindre än mycket annat oavsett Tolkiens övriga intressen (mer om så i mer tänkbart associativa preferenser hos Tolkien påverkan scenarion snarare än att recensentens företräda att se paralleller i större händelser eller övergripande discourse - i mycket är ju förövrigt för "större händelser" / "övergripande discourse" Beowulf inte mer moget än mycket annat litterärt ordentligt åldrat). Lika lite eller om vi så vill än mer konstruerat tvingat blir det att försöka få in de mer turbulenta åren mot slutet av - eller utanför vad som blev det Östromerska riket - Rom's imperium (apropå någon som hade läst något och berättade om det i Metro).


Likhet i mycket avgränsade komponenter är tror jag i allmänhet mycket lättare att komma rätt i än det övergripande i en berättelse. För det senare ska vi ha respekt för att om berättelsen ej mycket låg i komplexitet kan vi argumentera trovärdig likhet med normalt en mängd andra berättelser såväl ofta historiska händelser eller antagna mänskliga egenskaper.


Men givetvis även för avgränsade rent visuella komponenter blir det när egentliga visuella referenser saknas också gärna "lätt" "flexibelt" om än argumenterat inte mer än vad ett humanistiskt ämne ej kanske kan vara främmande för om framtida anslag är osäkra:


"The ship-burial has from the time of its discovery prompted comparisons with the world described in the heroic Old English poem Beowulf, which is set in southern Sweden. It is in that region, especially at Vendel, that close archaeological parallels to the ship burial are found, both in its general form and in details of the military equipment contained in the burial."

Från: Sutton Hoo | Wikipedia
Vidare Sutton Hoo helmet också i Wikipedia.

Jag var vid tiden (för att man gjorde jämförelsen i samband med en utställning vid tror jag British Museum kanske 2009: ) road av jämförelsen så den var ej otroligt (särskilt givet media nyheter skapade från det) effektiv.