Gubben Khamenei allt mer kognitivt "underligt" (politisk) förvirrad och gubbens växande visuella fåfänga säger nog vart kognition nu bär sig

2015-04-11

Är det demens eller bara dumhet? Och är det ena eller båda egentligen nytt?


Vem hade trott att en "90-årig" (egentligen "bara" ca 75 år) präst - Gubben Khamenei - som ett fåtal alls i hela landet där han bor alls ifrågasättar ansikte till ansikte skulle visa sig vara politiskt idiot såväl inrikes, utrikes och i "country economics" (jag inför en egen term här: Mest därför att jag inte kommer ihåg vad den vedertagna termer heter):


"Iran’s supreme leader on Thursday laid out tough terms for negotiations on his country’s nuclear program, saying that all sanctions must be lifted at the start of any agreement and that international inspectors would not be permitted in military sites.

In his first public comments since a framework for a proposed accord was announced April 2, Ayatollah Ali Khamenei emphasized that he is not committed to any deal. He played down the importance of the details released last week."

Från: Iran's Khamenei adds a twist to tough terms for nuclear talks | LA Times

Samtidigt vi kände alla till den här risken. En stor andel av Irans befolkning var rent av ute och försökte motverka den här frisken de såväl som omvärlden visste fanns: Så visuellt tänkbart försöka visa sitt intresse av en bättre ekonomi och större utbyte med omvärlden generellt genom att påbörja en mer "avslappnad sund" kultur kring Västerlandet.


Jag vet inte vad jag eller någon annan kan ge Iran's befolkning för råd här. En single-point-of-failure eller kanske bättre sagt hastighetsbestämmande steg i processen är gravt defunct på nivå att uppnå förändring kring små-strunt man avstår ifrån (färre "centrifuger" innan sanktioner) för stort ekonomiskt värde kan ta årtionden (eller ett århundrande kanske? Vi vet ännu inte).


Vad ska man säga här? Papisterna i Rom tänker heller inte vettigt kring ledarskapet men där är ju alla i alla fall direkt omedelbart i själva kyrkostaten hårt troende medlemmar i sekten som givit upp både det ena och det andra för att fördjupa sig i bibeln, kyrko-makt-politik och predikandet av boken vi alla kan handla själva.


Britterna har ju en del erfarenhet att dela med sig också. Det var ju mycket dynamik mellan den mer "jordnära" delen av makten och kyrko-representanterna såväl innan som efter transformationen till den anglokanska trosföreställningen som kanske just är kärnan i den engelska erfarenheten här:


1. Liksom Iran under modern tid var "England" (här och fortsatt vad vi idag kan kalla England) lite isolerad från trosfränden i omvärlden. Oavsett vad Wikipedia skriver om påven skickande personer till England var kristendomen där just konvergerande redan då på något av ett eget spår skapat från en större distans till Rom:


"Consequently, in 597, Pope Gregory I sent the prior of the Abbey of St Andrew's (later canonized as Augustine of Canterbury) from Rome to evangelise the Angles. This event is known as the Gregorian mission and is the date the Church of England generally marks as the beginning of its formal history. With the help of Christians already residing in Kent, Augustine established his church at Canterbury, the capital of the Kingdom of Kent, and became the first in the series of Archbishops of Canterbury in 598. A later archbishop, the Greek Theodore of Tarsus, also contributed to the organisation of Christianity in England.

2. Ökad kontakt allmänt mellan "England" och kontinenten reducerade skillnaden men något av en egen kyrko-kultur kvarstod. Och att ta ett steg tillbaka när den andra sidan av makten kände behov av det var inte vad som många alls kända något engagemang att protestera eller försöka kringgå (de fåtal med förmåga att mer konkret ställa upp soldater anar jag snarast sökte utnyttja frågan mest för stöd från kontinenten) även om nu diskreta papist-kyrkor skapade för att ej provosera de acceptabelt definierande protestanterna går att hitta.


"In 1534, King Henry VIII separated the English Church from Rome.[8] A theological separation had been foreshadowed by various movements within the English Church such as Lollardy, but the English Reformation gained political support when Henry VIII wanted an annulment of his marriage to Catherine of Aragon so he could marry Anne Boleyn. Pope Clement VII, considering that the earlier marriage had been entered under a papal dispensation and how Catherine's nephew, Emperor Charles V, might react to such a move, refused the annulment."

Jag får erkänna att jag är osäker på vad Iran's folk kan hitta för lösning i det här men just i domän av religion (snarare än Nordkoreas kommunistiska trosföreställning påtvingad folket) kom jag inte på någon annan vetskap att söka hitta svar i.


Vi skulle kunna ge oss på att rationalisera Gubben Khamenei uttalanden här från ett propaganda perspektiv. Det går att hitta här såväl som allmänt en tänkbar rationell motivation även om sådant rationaliserande i allmänhet löper stor risk att läsa in en vettighet som kanske inte finns där alls: Vi behöver här tror jag acceptera att en stark lokal preferens mot i ett perspektiv liten grupp av väldigt gamla boklärda kring religionen finns vilka av och till resonerar väldigt underligt.


Likväl antar vi dålig förståelse av dynamiken hos befolkningen kanske vi kan tänka oss att Gubben Khamenei blev nervös och orolig som gamla ibland blir över att alla medborgare försökte få honom att se att dom vill ha det här genom att fira på gatorna. Och gick något av samma fel-tänk Kina gjorde för några år sedan och fortsatt med men här på en abnormt större potential: Att försöka inducera rationaliserad nationalism ovanpå en fråga vars värde för individen går att förstå motsvarande reda förändringar till det bättre i vardagen utan att den rationaliserade nationalismen tillför något nytt alls utan stående där man är idag med de problem samma individer kan uppleva befintliga. Uttrycket för stöd här torde visa på att Iran i problematiken ligger tänkbart flera år tidigare än förväntat Kina i kustregionerna.


Slutligen måste jag säga att jag var trots medvetenhet om att saker inte helt otroligt kunde hamna i sådant här strunt var baffled - ställd - över hur när och hur. Börja argumentera om små strunt där man själv definierar och inför att man skulle ha förlorat förhandlingarna och därför har behov av symboliskt icke-värde man lika troligt ej kommer lyckas med. Hade gängen runt Gubben Khamenei här och en del mentalt föråldrade men yngre ex. bland delar - men knappast fulsltändigt dominerande över 50% - av grönbardisterna så önskat hade de lika bra kunnat förstått själva mentalt att man uppnått seger och från det etablerat det i övriga kulturen. Att det går nu är inte säkert och det är mycket tänkbart att en kostnad för dem resp. möjligt värde för befolkningen kan komma från det snabbare än annars: Dock är det oerhört svårt för mig att försöka kvantifiera och än mindre aktivt ens på nivå månad per månad följa påverkan från det i detta språkområde. Det är med andra ord allmänna sambanden som kan ge tendenser i det engelska språkområdet vi antar vara mer allmän mänskliga och som har någon mötespunkt i vad känt för den persiska kulturen från en längre tid.


Frågan man kan ställa sig är också hur detta kommer påverka värde-fördelningen till det egna stödet i politiska delar resp. "religions-politiska". En förväntan där såväl som bland en mindre på ledar-strukturen runt gubbe med likartat troende på ett ekonomiskt värde från förändring finns. Ett sätt att möta det såväl som en i alla fall tänkbar ekonomiskt försämring är ökad omfördelning från folk i allmänhet till dessa grupper. Det är också vad vi kan tänka oss snabbar upp förändring allmänt i Persien och tänkbart mot kraftig intensiv commotion med snabb co-locomotion. Det senare hade vi ju redan exempel på i det positiva stöd befolkningen var ute på gatorna och visade i stora grupper om än med en positiv känslomässig bakgrund.


Ett visuellt råd

Även om det kanske kan upplevas politiskt litet långt utanför världspolitiska rationella maktspel om när man tar bort första centrifugen kontra formellt beslutar att ta bort sanktioner såväl som kanske småaktigt är en fråga kring Gubben Khamenei att reflektera hur han presenterar sig visuellt.


Han menar jag uppfattas mycket välanpassad för att inducera en acceptans av hans roll. En viss trevlighet oavsett orden han uttalar faller sig naturligt hos honom för en roll som befolkning och omvärld lärt sig att associera till den överdrivit gamle. Och här menar jag ej den diskreta likheten till Ayatollah Khomeini utan han har en hemtrelig gubb-harmlöshet över sig som ej omedelbart för tankarna primärt till gubbgnäll utan mer lite av trevliga lite eftertänksamma reflektioner om vardagen.


Inget i det har något att göra med värderingar han representerar konkret, korruptionen han är involverad i personligen (se gärna ) eller ens rörande sådant vad han konkret säger med knappast rörande annat än exakthet just i korruptionen känner något behov av att dölja vad han representerar.


Därmed kan argumenteras att det ej är fel att försöka balansera de bilder av honom som nu i överdriven utsträckning bär denna egenskap med sig. Jag har själv ej möjlighet att försöka fotografera honom. Ej heller färdighet rörande mer avancerande tekniska modifikationer (om man nu menar att sådant är acceptabelt och det när det tydliggörs eller är uppenbart tycker jag nog att det är precis som vi kan uttrycka en bild av världen med ord som ej behöver exakt avspegla vad en aktör säger om sig själva).


Nedan gjorde jag i alla fall ett försök från en bild i Wikipedia som från början hade något mindre av denna egenskap. Notera att jag när avfärgad och förändrande skuggning (utan riktad prioritet mot problemområdet utan allmänt) ej stoppat förrän jag var nöjd med större skuggning mot ögonen. Hade jag önskat göra mer av en nidbild hade man också kunnat lägga en gravitation flyttande blicken något nedåt samtidigt om man ej vill göra det tydligt skära spåren av det i ovan (mer avancerade tekniker torde ej behöva det senare).Nedan har vi bilden i original (antar jag):


Information licensrättigheter utan angivelse fotograf: en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Leader_of_Iran#/media/File:Ali_Khamenei,.jpg

Nedan en mer problematiskt bild också i antaget original. Här är det hela vad som riktigt fult manipulativt ger en "trevlighets-induktion". Riktigt otrevligt.


Foto: Seyedkhan
Licensrättigheter och information om fotograf: en.wikipedia.org/wiki/Ali_Khamenei#/media/File:Seyyed_Ali_Khamenei.jpg