Utredning av Telia-mutorna kan tänkas hjälpa mot den vekhet och reduktion av Sverige som vissa subkulturer lagt sig till med

2015-04-11

Komplettering: Attityd som resultat från något steg innan där vi var till steg där denna problematiskt är troligare från här nyligen sedd information uttryckt i publik discourse över händelserna är vad som stör mig. Och det är vad som jag försökt få in en sida av också ej uteslutande en fråga om kontakt diktatur utan handlar också om svensk självbild där en viss grad av vekhet helt onödig smugit sig in vilket ingenting bra finns med. Det är viktigt att man allmänt förstår att vinna något mer lokaliserat i Sverige kompromissande det övergripande konceptets självbild ej är sunt och åtminstone när det gäller större strukturer av investeringar i Sverige knappast vad som är gynnsamt (det är trots allt en variabel som tillsammans med andra har vissa predikterande egenskaper i ekonomi också under kortare tidsrymd av ett par år även om jag tvivlar på att det går att ta faktorn ensam på så kort tid som predikterande ändå adderande värde och om jag kommer ihåg rätt utan särskild "kostnad" - i mening avvikande från andra faktor-faktorer med mer onormalt uttryck vilket är en indikation om att någon sameffekt med andra variabler gör att bättre exakthet över den och dessa fodras bättre - i bias eller varians på modellen).


Begrepp som anti-svenskt eller tveksam lojalitet (kan vi köpa din syn på svensk politik i diktatur genom att köpa en vara av dig?) är dock kanske att ta i. Även om vi nu kanske har problem med dålig eftertänksamhet bland några gängbildningar relaterade utrikesaffärer: Det är exempelvis ej ett sunt argument (osunt argumenterande) för vapenaffärer med Saudiarabien att om man själv fick välja skulle man göra vapenaffärer (eller affärer som uttryckt och vapenaffär givet av kontext underförstått) också med Nordkorea. Sådana argument gör mig skeptisk.


Och jag gillar verkligen inte - varken personligt i hur jag ser på saker (eller för den delen intellektuellt rörande risk i alla fall även om jag ofta känslomässigt tenderar att mindre korrekt välkomna utmaningar så) eller bredare och djupare på de faktiska frågorna påverkande många fler rörande hur sådant här för ett i effektstorlek ändå liten aktör (jag vill gärna använda begreppet små-strunt som jag använder personligen ibland men det är verkligen ett relativt uttryck satt i relation till större aktörer: Saudiarabien begrep ju länge en del av att bevara sig som diktatur i att ej projisera makt utåt medan de nu ev. börjat bli mer aktiva här utanför den lokala regionen men det gör dem inte större än vad de var innan) som Saudiarabien kan tänkas påverka kutym allmänt och därmed görande problematisk omoralisk påverkan i Sverige av större diktaturer (säg Kina som en väldigt stor). Att se konkretiserad kostnad av sådan här vek attityd tror jag därför är sunt även om att lära av nutidshistoriens TeliaSonera kanske inte riktigt har tyngd nog: Men det återstår att se (problematisk attityd har dessbättre effekten att föda möjlighet att motverka den från vad den faktiskt gör och representerar så i den mån vi är i expansiv trend här lär vi se fler konkretiseringar).


Ursprungligt inlägg

Det är självklart viktigt att stora ägare kommunicerar en allmän moraliskt sund kultur när det gäller interaktion med diktaturer. Jag är nu inte alls främmande för handel med diktaturer. Emellertid om det hela börjar kännas tveksamt gäller att stor försiktighet är av godo särskilt när det handlar om affärer inkluderande vapen och övervakning.


Vidare vill jag bedöma - kanske mindre uppmärksammat eller värderat jämförbart - att demokrati bör känna en korrekt stolthet och elitism relativt diktatur. Man ska ej reducera sig själv i kontakt med diktatur. Försöker de projisera makt och inflytande är det viktigt att släppa affär det handlar om. Om inte förflyttas den faktiska moraliska utgångspunkt man började med lätt steg för steg samtidigt som konceptet demokratisk nationalstat reduceras som allmänt begrepp (just det sista är korrekt att ha respekt inför).


D.v.s. när ex. Saudiarabien sticker upp i samband med att korrekt kritiseras förändras varje bedömning som gjorts innan rörande affärer påbörjade och bör självklart släppas utan någon form av för den svenska nationalstaten självförnedrande över-hunger efter egentligen rena små-affärer.


Kanske har vi delvis en problematisk kultur (egentligen en lite vek kultur där man kanske inte förmår att känna den styrka man faktiskt har underliggande sådant) den statliga ägaren såväl hos nuvarande regeringen och av och till denna förra regeringen (men kanske mindre ofta efter dom första åren fick jag en föga formellt utvärderad känsla av). Nuvarande utrikesminister tycks ju ha förståelse av att korrekt kritik faktiskt har betydelse ute i världen medan den förvisso korrekta krämar-attityden ett handelsberoende land som Sverige gärna ser hos statsminister möjligen går några steg längre än bara precis över korrekt när det gäller förståelse av att försvara landets koncept när det ifrågasätts av diktatur. Idén att som påståtts uppmuntra insändare redan när det är känt att Saudiarabien inducerat någon forn av anti-demokratisk "protest-reaktion" som respons på kritik är olämpligt.


Sådana problem som TeliaSoneras mutaffärer kanske aldrig uppstått om staten föregått med ett bättre exempel över åren rörande moral. Och vi kan fascineras av såväl all tid det tagit för åklagare och utredare att få ut data från Schweiz såväl som vad som föranlett förändring (om det inte nu normalt bara tar så här lång tid: Emellertid Schweiz är speciellt kring sådant här med en enorm flexibilitet hur man fattar varje beslut och detta på resp. hierarkisk nivå i hur landet implementerar regleringar såväl som undantag från dem):


"Utredarna har länge fått vänta på att ta del av dokument i Schweiz och andra länder. Nu verkar dock utredarna få tillgång till materialet i Schweiz.

– Nästa vecka ska jag åka dit och gå igenom dokument, säger överåklagare Gunnar Stetler till DN."

Från: Hemliga dokument kan avslöja sanningen om Teliaaffär (2015-04-08)

Redan kring Saudiarabien har det ju förr föreslagits - och som jag då var minst sagt lätt skeptisk mot åtminstone i mening av hur man normalt lägger betydelse i begreppen använda - att affärer rörande vapenfabriker egentligen var någon form av intelligence operation av Sverige. Och kanske kommer något liknande föreslås kring dom här affärerna d.v.s. TeliaSonera som delivery corporation för teknik avsedd att övervaka bl.a. Ryssland, vilket jag på sätt och vis skulle hålla som något mer trovärdigt (tänkbart här i alla fall vilket jag inte upplevde vapen-fabriken vara)


Jag tror dock att efter lite inkörningsproblem kommer nuvarande regering visa sig hamna ungefär där den förra kring dom här frågorna vilket inte otroligt är en ganska god balans gång även om man samtidigt kan vinna på att fortsatt våga kritisera diktatur tydligt. Utrikesministern tycks här lovande.


Al Arabiya läcker Saudiarabiens kommande plan att demokratisera (2015-04-02)

Defekt moral relaterat diktatur kan kosta svenska universitet ordentligt med pengar (2015-04-02)


Bank-data visande på mutor är vad som konkretiserar att brottet begicks. Samtidigt är självklart brottet i sig det konkreta i ett annat perspektiv medan information är en abstrakt representation av enkla sammanfattande uppgifter (i bästa fall). Ett exempel på att det går att lägga många betydelser i abstrakt och konkret vilket några fler exempel lätt inspirerat av hos vissa gäng och grupperingar en sub-kulturell vekhet och nationell - såväl som av det demokratiska konceptet bredare - reducering inför diktatur gas på i:


Abstrakt? Eller Konkretisera: Igen (2015-04-02)


Sådant här går säkert att konkretisera mer där man inte mer kan tycka att det är tråkigt att utredningarna av sådant här tycks ha suttit fast i något befintligt gammalt istället för att gjort klart det och hittat något nytt spännande att utreda.