Alla stereotyper är inte fel: Välkänd positiv väg till framgångsrik rekrytering av ledaren

2015-04-11

Trenden på Google Research Blog (såväl ungefär samtidigt för några år sedan nu i upp-boost hos amerikanska universitet och jämförbara kanaler hos liknande företag) att gå mot vad vi kan säga långsiktig brand building (awards, samarbetsfunktioner, visa saker man kan bra användbart men mindre av nytt vetande) tycks vara ungefär konstant när jag tittade förbi idag. Ett ej icke-typiskt inlägg men likväl läsvärt var:Och jag vill verkligen buga av respekt inför att Google så insiktsfullt har en särskild punkt för stereotyper medan sund common sense uttrycktes separerat så att sammanblandning riskeras bland kortare folk:


"Stereotype threat plays a role in preventing people from being fully effective. The low representation of women and minorities in Science has long been the source of a troubling question: is this an indication of a difference in innate ability (see Ben Barre’s response to Lawrence Summers’ remarks), or the result of some other effect? Claude Steele and his colleagues elegantly showed that two groups of people can have similar or opposite reactions, depending on the way a situation is presented. These and other experiments show that stereotype threat can compromise the performance of the subject of a stereotype, if he or she knows about the stereotype and cares about it."

Lämnar vi systematiska problem i organisationer eller för den delen kulturer och subkulturer kan det ha en poäng för individen att vara observant på ev. påverkan negativa stereotyper kan ha. Det finns tror jag ofta en viss preferens kanske just för grupper känsliga att ej önska se att sådan påverkan kan vara möjligt på dem (p.s.s. som att man kan vara mindre benägen att se diskriminering aktivt påverka beslut) emellertid säger nu sådan effekt befintligt ingenting om intellektuell eller generell känslomässig svaghet (utanför vad normalt för alla människor i stor eller mindre utsträckning) där styrka ges av att se effekt och lära sig hantera det.


Ja! Långa personer är starka ledare som tar din organisation till seger

Medan tror jag säkert gediget sund kunskap människan gemensamt lärt sig under vår moderna historia (och kanske byggande på djupare samband för vad som är karakteristiskt för framgångsrikt ledarskap etablerad idag kanske genetiskt på väg mot kan jag tänka mig en särskild elit ras av människor som är högre upp fysiskt såväl som i organisationens hierarki: Jag kan känna att detta är riktigt) korrekt fått en egen punkt för att inte kort-tänkande folk ska blanda samman med stereotyper:


"As an example of these effects, a large proportion of CEOs are taller than the average population and height is strongly correlated with financial and career success."

Och detta säger jag som 2 m lång ledare här för alla läsare. Det gör det uppenbart men ändå värt att peka på enkelt även för lite dummare folk att förstå vem man ska se upp till (jag varande lång).


Längre är ju lite ovanligare: Därmed adderande diversity och varians i organisationen. Samtidigt definierande höjd att sträva mot för kortare mer genomsnittligt vanligt folk: Organisations enkla fotfolk som när lämnade rotlösa lite förvirrat lätt hamnar lika lågt i prestation som de ej är långa.


Det är som jag ofta brukar säga till kvinnor: Du fick den viktiga längden kritiskt för den manliga ledaren varje kvinna söker så klaga nu inte på något annat om vi gör något annat efter middagen.


Google's hårtarbetande medarbetare förtjänar en god - gediget 200 cm lång - ledare

Detta tycker jag visar på en gedigen kunskapsbas hos Google självklart viktig att ha som en implicit underläggande faktor i all bedömning fortsatt i Bing vs Google. Det måste ju någonstans börja med att man förstår mer eller mindre: Fler bra sökningar är ju mer - högre upp i kvalitet d.v.s. bättre längd. Det förstår alla.


Jag frågar mig bara när Google's ägare ska våga lyssna på vetenskapen och medarbetarna och ta och objektivt mäta hur många centimeter lång deras styrelseordförande är: Nog skulle 200 cm Husman eller annan kännas bättre? Sådant engagerar medarbetarna som ju sägs belönas via incitaments-program där företagets framgång ekonomiskt kort- och långsiktigt påverkar: En korrekt lång ledare förstår alla i och utanför företaget och kan spekulerar jag säkert boosta upp aktiekursen en 10 - 30% bara genom att visa att man förstår framgångsrik rekrytering och ledarskap.


Samtidigt är ett gott råd till alla att ej gå till överdrift. Optimum på ledarskap ligger approximativt rörande längd som faktor på nära nog exakt 198 - 201 cm något varierat med ålder (orsakat av att vi kan sjunka ner en bit kroniskt med ålder). Tumregel:


  • 190 cm ganska dåligt om inte mer eller mindre ett geni rörande annat.
  • 199 - 201 cm perfekt ledare.
  • 210 cm ganska dålig om inte mer än normalt motiverad att prioritera personlig kontakt.

Många medarbetare kan helt enkelt känna sig alldeles för korta och små med den överdrivet långa ledaren. Det positiva stärkande värdet minskar därmed lika snabbt som när vi går ner i längd.


Detta kanske inte är riktigt politiskt korrekt att alltid diskutera men ändå välkänt, välbeprövat och en av de tidiga filtrerande faktorerna framgångsrik rekrytering till övergripande ledarroll för stora organisationer prioriterar.


Relaterat

Artikel refererad i Google's inlägg kan läsas enklare i sin helhet kostnadsfritt via (ett tips för APA's äldre artiklar svåra att hitta kostnadsfritt är att pröva att identifiera DOI här http://dx.doi.org/10.1037/0021-9010.89.3.428 - d.v.s. just dx.doi.org och ej APA's end-point - och söka Google på adressen som site-sökning - Ibland finns artikeln i deras cache) :Resultaten ska självklart korrekt förstås från ett evolutionärt och marknadsekonomiskt perspektiv. I en kommunistisk ekonomi hade man nu kunnat tolka längd som ett fel i planeringen. Men om vi långa personer nu inte var bättre ledare hade vi dött som flockens ledare redan för flera tusen år sedan istället för att fortsatt och växande ta allt större flockar till seger över kortare presterande grupper. Jämfört med kortare folk gäller dessutom att långa personer tryggare därifrån i sin självbild är mer resistenta mot den genetiskt betingade känsligheten människan har för irrationella slutsatser och emotionella pay-load mönster i språk så som negativa stereotyper, fördomar m.m. En lång ledare är därför både ekonomiskt och allmän-mänskligt sunt: Pengar nu och Långsiktig brand-building genom det etiskt korrekta samtidigt i en ledare!