Maskinell rörelse mus utan kontakt dator annat än skärm, tangentbord och mus: Webbläsaren som riktat meningsfull sensor av mål sölt

2015-07-25

Generation signal via musrörelse enheter som kan reagera på "rätt" signal om mus är positionerad genererar skärm-skärn respons över redundanta snabba rörelser. D.v.s. flyttar vi musen snabbt får vi utan att försöka klicka för att verifiera hypotesen - se att vi ej har data annat än skärn - från att röra över det snabbt.


I all rimlighet ska det väl inte gälla allt eller självklart vara annat än threshold funktionellt givet hypotes optimerad bildanalys via enkla saker som rektangulära diskriminering o.s.v.


Poängen här är också om vi lär av normala musrörelser kan vi för en given händelse på något skärm få ett antal variabler prövande mot det i andra situationer utan att intelligensen behöver klicka på lägre evidens nivå utan att just någon kostnad tid, nät eller prestanda finns - eller behöva gå in i helvetet av att (antagande utnyttja webbläsare som parser jämförbart deras stöd - och ganska imponerande sådant i såväl Google Chrome och Firefox - med koden html page expanderande och hållande visuell motsvarighet. Event-hanterande kan de åtminstone ibland eller normalt för klickbart innehåll ge informations läckage från sådant som ej är events. Ej testat Microsoft Windows.


Jag vågar ej lova någon som motförmodan läser detta och ligger i domän av behov. Relativa betydelsen av allmän förståelse är en faktor såväl som faktisk skärm. när feedback skräm OS finns (och de gillar att försöka detektera eller dialog fram till bra skärm-inställningar). De här typen av kanaler har jag ibland en förkärlek för därför att de kastar behovet av lokaliserad kunskap i en generisk lösning men vi ska inse att samma behov domänen kan finnas ändå men snarare vara dolt för oss konsekvens av allt möjligt OS och hårdvara såväl som webbläsare. Dock effektnivåer är ej problem här. Vi har ju en hypotes. Allt i närheten är detekterat troligt riktat om funktionellt plattform.


Sedan är bara frågan vad man kan ha det till? Surfa fram musik när refererad i vulgär media som Bo Jackman kanske?
Påminner lite om de här gamla gröna skärmnarna som hade en rullande visuell-störning genererad av antingen hårdvara eller OS därför att kunderna vant sig vid det i en tidigare version.