Kompletterar: NSA & hårddiskar resp. Kostnad kanalkapacitet vid samtidig aktivering betraktad som distans

2015-07-18

Kompletterande först:


Och därefter:

Dessutom gör jag komik så att min roliga folkliga sida ej skyms av övrig text: Svenskheten är viktig.

Nyhetshändelse relaterat hårddiskar för diskret manipulering dator (också förutom den lite tyngre nivån jag spekulerade om finns ju diverse relaterat också direkt OS som ej behöver kräva access till själva daotor: Sådant som auto-körs m.n.). Bl.a. förutom Cd även enheter som underboot auto-monteras och kanskeupplevs finnas via trådlös närhet.

Dessutom för allt ens i närheten av nätdiskar blir det ju samma som för gamla routrar, hubbar m.m. som bara står: Gamla datorer öppna för vem som helst mer troligt för varje månad ouppdaterade.

Men allt sådant är ju vad folk normalt förväntar sig om de bryr sig.

Själv firar jag om de skulle vara i min dator: Vilken möjlighe att se om man kan få dem som effektiva såväl som motiverande upp dem på allt otrevligt man säkert känner är fallet. Japanska hemliga atom-ubåtar de samlar på havets-botten utanför Kalifornien, de hemliga kinesiska invasionsplanerna via gömd alliansmed Kanada m.m. Ibland precis som jag lärde mig i hundpluton under värnplikten blir det lättare om man gör det lite spännande och gömt istället för att säga som det är direkt: Defekt agerande allt vi kans e verkar fungera jäätte-dpligt. Så brukar jag göra med Skatteverket också så är med trygg i att de gör en rekorderligt accounting noggran genomgång åt en. En liten pappersbit med av en slump: Går det hårt åt HBO nu med Game of Thrones kostnaden köper jag dem via proxy företag N3 ska vara momfritt om betalning av teven med bitcoin är fallet.

Matematik och Komik: Kul och Lärorikt precis som i skolan

Här behövde resonera det enklaste falet igen så eftersom jag tog med lite debug värden i inlägget jag kompletterar när jag prövade implementation av den flerdimensionella så lägger jag till det här. Jag vet ju hur intresserade många här och störs när komiska inlägg skymmer information av den här typen. Sådan är svensken tyst och allvarlig formad av kylan görande mycket viktigt relaterat elektronik, skogen, eller rräknande fram något relaterat telekom eller blandade i provrör. Och om alls ute i "strunt saker" som ku viktigt tankeväckande arbeten som en riddares kontemplativa resa tillsammans med döden genom e värld av sämre människors jyckelspel, ölande och horande för att bygga nationens moraliska fiber (som om det alls behövs).

Sämre än många svenskar lade jag till ett skämt i det. Mest också om "kul ytligt" folk kanske översätter och läser: Hula dansande ö-bor i värmen kanske där ju mycket arbete sägs vara lvad som kommer mellan strandbaren och kvalitetsproceser bortglömda. Ner normal Krupp-nivå snarare än dt snötyngda :-D Lite som alla stora stora myndigheter ganska ofta :-D (referande lite vulgär-komiskt om NSA lånande lite av Hawaii kulturen när vi nu kompletterade med dem inna - Jag menar jag i alla fall har ju uppmuntrat belönande också med en fin present för att muntra upp dem: Rebranding NSA - Nytt symbolkoncept: Kul hund med kvinnliga former (multi-dimensional conceptual blending) (2013-09-15): Sådant gillar myndighetsolk: Ofta första gången någon gjort något kul för dem ej relaterat upphandlingar).

# A gör ett val. 
# B gör ett val. 

# E(A) informationen från A. 
# E(B) informationen från B. 

# L är informationen relaterat gemensamt samband över oändligt många val i 
# genomsnitt. Och i två dim approximerar vi med p log ( 1/p) ~> oändligheten log (..)

# All information vi har som rör sig oavsett just sambandet är
# E(A,B)
#
# Och känd räkneregel från Beta ger med adderande med vårt L ...

# L = E(A,B) - E(A) - E(B)

# Ty eftersom ej perfekt oberoende får vi något kvar och som antaget kan det
# bara vara sambandet om övrigt är perfekt icke-relaterat. d.v.s. event-filtrerat lite.
# Köper du en kanon händelse men ej glass försvinner bara magiskt innan. Och köper
# man en kanon tillsammans är det något fint samarbete pekande på något bra tänekr
# vi. Man behöver inte ens tänka mer än händelse köpa kanon. Samtidigt samarbete
# o.s.v. Eller visa versa. 


# Och oändligheten säger vi approximeras:
#
# log ( N )....
#
# Och vi får ett samand mellan antalet händelse från hur vi approximerade entropin
# innan enligt:
#
# N * L
#
# Och vi hämtar chi-square för aktuell dimension.

# Och by hand då tangentbordet ej är riktigt bra "än". 

( 1.38631111 ) * ( Z ) * L

Där Z är N såväl som nivån för chi-square påstår vi.;: För oss n.


# Och N gäller för [T1,T2]
#
# Där något inträffar eller inte. 
#
# Och låter vi nu A vara indata brain och B reaktionen ger medelvärdet indikation
# antalet inträffade d.v.s. utnötning.
#
# Högre varians i ytan indikerar såväl svårighet att diskriminera som diffusa oväntade
# störningar 1 1 1 1 0 1 1 11 
# Lite som artikeln i Plos jag laddade ner.
#
# Samband mellan A och B existerar därför i samma mening som innan tills 
# densiteten händelse är för hög. där händelse ej är _ men antingen X eller Y. eller så.
# Annars kan vi strunta i variansen tror jag.
#
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
# x x _ X Y x _ _ _ X
#
# Och vi påstår att det måste vara en population eftersom samples ej är möjligt
# om hjärnan bara av stress kastar. Den förutsätts av oss detektera en population.
# Vi drar till med population tillsvidare (större antal och samples bättre färre och
# population: så resonerar jag ofta helt irrelevant till vad det är då det fungerar ofta
# bra). Och definierar den p.s.s. att det är 0.16 som jag minns och tycker det blir
# matematiserande konrket (varför ge upp redan i halva livet?). 
#

# 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.16
#
# 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 -> Medel = 5 / 10 = 1 / 2
# 0m diskriminerbarhet endast är svårighet vid ett enhetssteg.
#
# Excellent:
#
# En kostnadsskattning av en serie tester: Hans skriker att det brinner mitt i natten
# några gånger utanför något fönster och så ser vi  hur många gånger antingen polisen
# eller brandkåren kommer. 
#
# Och eftersom vi ej vill mäta förändringen utnötning mellan gångerna (räcker bra
# att skrika en natt eller så kan det riskera att passera effekturerande en själv istället
# för labeling försöksperson udda hos utryckningstjänsterna) )... 
# D.v.s. förändringen varians är som en icke fråga såväl som upplevt medelvärde. 
# perfektrelation mellan vad vi har här och kostnaden. Nu kom de bredvid och jag
# missar. Och om det är ska vara möjligt påstå gälla att personen tills en tänkt
# nästa serie är fullt utvilad. Förändringen blir
# 
#  ( d ( Medel ) / d ( varians ) ) ~ Medel[1] / Varians[1]. ~ ( 1 / 2 ) / ( 1 / 8 ) == 4
# 
#0.17777777777778
#
#
# Och kostnaden vid en punkt är fraktalt som verkar vara ett återkommande coolt
# matematik koncept bland "franska" och "kreativt kul" matematiker (hur de nu
# ser på sig själva och upplevs av helt alufh normala matematiker) i serien som jfr
# tänkta mellan seirer vi tänkta bort.
#
# 
# 1   2 3 4 ... N
#
# M1   M2 M3 M4 ... MN
# V1   V2 V3 V4 ... VN
#
#
#
# Vid en punkt är nu den faktiskt meningsfulla sambandet från vad lärt innan
# och som kommer resultat av det och utnötning (nu skriker rösten igen och
# något brinner utanför fönstret - och rök från källaren: Respons SOS ingenting).
# Viktigt med realistiska försök: Inga 10 öres event payed Amazon Turk saker för mig.
# Kvalitet är viktigt: Vad som skiljer människan från djuren. Nå själv skulle jag på
# glad dag visa pistolen och annars inte bry mig: Inga warnings skarpa från elektronike
# vem bryr sig. Eller för relaterat diplomat credentiala på medborgarskap två. 
#
# L' = L'(L,M,V) 
# ; där känt för mig varianter av fisher information med viss "normalisering" 
# av variansen så att den ej går problematiskt fel mot skalan på vad som ger M. 
# Djävla surt med något enkelt som fungerar. Jag menar mindre matematik borde
# ju vara bra men va fan läste man dom andra 60 poängen statistik relaterat för? 
# I två dimensioner räcker det här ofta vettigt. Inte effektiva då heller: Fördelnignsfunktioner för rätta svar på fysik tentorna från historiken falerade problematiskt ofta. Ej
# bra att behöva räkna i onödan så för att statistik-lärande gjorde ett dåligt jobb.
#
# Emellertid:
#
# Sker allt samtidigt skattar vi allt enligt: M / Variansen.
#
# Kanal-kapacitet här definieras därmed som funktion både av "trycket" på vad som
# läggs ut vid en tidpunkt som hur varierat det är. 
#