Det tycks möjligt att underskatta Ryssland

2015-09-30

När det kommer till förmåga att irritera i nyhetsflödet. Efter några realiseringar jag närmare upplevde roande och från ett perspektiv av retro-kultur intressant och innan mer approximativt generellt avfärdande av Rysslands betydelse internationellt:Kan jag inte säga annat än hela deras venture i Syrien känns irriterande i en mer verklig dimension. Det är väl att betvivla - nära nog - att något av Syrien kommer finnas kvar i fråga om byggnader och infrastruktur den dag kriget kanske stabiliserar sig till något mer varaktigt en konstruktiv realitetet för befolkningen kan byggas ifrån.


Vad själva affären i reda pengar - om en sådan finns ej mer spekulerad via sådant "brand building" Ryssland som "Sovjetunionen 2.0" i internationell makt - är för Ryssland är inte enkel för att inse. Jag kan inte utesluta att något faktiskt delvis betalar Ryssland för det hela men har ingen vetskap som gör det görligt för mig att skatta vad själva operationen kostar Ryssland.


Ett välkänt värde när det kommer till rysk såväl traditionellt svensk försvarsfilosofi i vapensystem är emellertid effektivitivtet i vad det kostar att ha saker i gång. Från diverse nyheter man läst sista åren om kostnader för en del amerikanska flygvapen-lösningar är det nog om man väljer dem som utgångspunkt kanske troligt att man överskattar ryska kostnader ganska ordentligt (men jag vet som sagt inte och bygger ej från några konkreta uppgifter kostnader: Utan "filosofisk-känsla").


Hur som helst från ett sociopatiskt grovt ego-centretriskt perspektiv på världens nyheter är det passande att ändå ge Ryssland erkännande av att äntligen lyckats irritera mig och säkert många andra. Det är spekulerar jag en god indikation av större ekonomisk tillväxt i Ryssland, ökad politiskt inflytande i större internationella frågor, större möjligheter för ryska medborgare att ta del av övriga världen via studentutbyten, fler kunder av deras vapensystem (ex. helikoptrar?) m.m. Mycket imponerande: Snart nog har nog Ryssland imponerat hela Europa utanför NATO att gå med. Särskilt om de tipsar om det via varningar för det (vilket utan tvivel inte kan vara vad dom gör annat än för att uppmuntra till det).


En särskild drivkraft?

När jag uttryckte mig nedsättande om Ryssland bör det ej tas som troligt något unikt för mig. Tvärtom bör det avspeglat ett allmänt intryck. I vad som sägs där uttrycks också vad vi kan jämföra med negativa stereotyper relaterade den ryska förmåga att göra saker man behöver ta hänsyn till konkret resp. som potentiella möjligheter.


Liksom för negativa stereotyper kan vi se Ryssland som för dessa ha två alternativ: Antingen acceptera de negativa stereotyperna eller låta dem påverka dem i accepterande av nedsättande pay-load.


Ekonomiska möjligheter kan argumenteras ha realiserat mer av icke-accepterande och istället uttrycka en alternativ stereotyp om sig själv: Stereotypen skapad från föreställningen om vad det gamla Sovjetunionens roll internationellt som maktmäklare var.


Jag tror att detta delvis stämmer men det är samtidigt en beskrivning av verkligheten som delvis är format av bias från hur vi Europa är benägna att se på världen. Konflikten i Ukraina är på alla sätt mer verklig för Europa än andra konflikter i det forna Sovjetunionen inkluderande Ryssland varit för oss. Att Ryssland när så praktiskt görligt sökt "inkludera in" ryska minoriteter är en sedan länge befintlig och av dem mycket uttryckt målsättning.


Rörande effekt av hur vi värderar stereotyper relaterat Ryssland bör - utanför Ryssland som sådant i politik - ligga en radikal förändring om hur ryska vapensystem uppfattas. Med god hjälp av hur de värderats bl.a. av amerikanska militärer med strategiskt ansvar (där i dom fall jag läst själv i nyheter rörande surface-to-air-missiles och ev. fler ex. på system avsedda att skydda mot flygangrepp) upplevs de utan hänsyn vilka vapen som avses mer exakt som mer potenta än förr.


Att i någon seriös mening egentligen värdera effekten av detta i spekulerade positiva värden när det kommer till ekonomi kontra indikerade nackdelar tidigare i inlägget ser jag som långt ifrån trivialt. Det kommer kanske delvis ner till hur reducerande föreställningen "om sig själva" egentligen sammanbrottet av Sovjetunionen var åren därefter med ekonomiska problematiska såväl som många andra utmaningar.


Inte heller vågar jag mig i någon seriös mening på att värdera vilken reduktion reduktion av för världen problematiska ryska projekt det kan ha att "över-tydligt" låta sig imponeras av vad de redan gjort för att ge en "korrigering" av den ryska självbilden till för världen mindre kostnad.