Trump II

2015-09-30

Donald Trump’s ‘humane’ 1950s model for deportation, ‘Operation Wetback’, was anything but (2015-09-30) | Washington Post kompletterar det kanske (av diskuterat övergripande i inlägget) tydligare argumentet i tänkbar effekt väljare diskuterat i Trump:


"Jag kan tänka mig att Trump kan vinna valet (såväl som flera andra) även om det verkligen är oerhört tidigt att spekulera om i någon seriös mening. Egentligen det ända jag direkt finner lite särskilt i mening oroande kring något han säger är det här om att dag ett hantera diverse riskgrupper (i dennes definition av dessa d.v.s. jag kan inte bedöma ev. risker för dem) vilka är ganska betydande i storlek. Jag tror det måste innebära kortsiktigt (i mening av säg ett år) fordrande användning av någon form av ganska stor uniformerad "polisstyrka" medan just polisfunktionerna knappast har resurser för det samma. Något pseudo-militärt via uniformerad personal normalt idag ej använt för sådant tror jag är väldigt problematiskt att involvera. Det är kanske också vad när konkretiserat är vad han kan förlora en myckenhet av väljare på."


Jag skulle nog kunna ge en tre till fem fler spekulativt ganska potenta argument mot Trump och mer eventuellt ett par positiva han inte redan indikerat att han kommer arbeta med eller redan utnyttjat. Problematiken i perspektiv från "anti-Trump" är emellertid att kandidaterna allmänt utanför honom inte är särskilt inriktade att argumentera mot jämförbart presidentvalet vilket delvis begränsar effekten de kan ha på Trump (som skattat opionsundersökning):


  • De riktar sig ofta tycks det mot resp. större väldefinierad och förstådd grupp av republikanska väljare.
  • Medan Trump ofta argumenterat super sådana grupper och snarare betraktat många fler grupper av väljare presidentvalet inte sällan (förutom några tänkbart ganska stora) var för sig relativt ganska små men många i antal.

Med antaget begränsat utrymme att föra fram sina argument blir i många fall arbetet att faktiskt "balansera" / "bemöta" / "argumentera mot argument Trump fört fram" tänkbart kostsamt. Och kandidaterna försöker istället att hitta billiga anti-Trump-argument oberoende hans resp. grupp eller från vad man upplever och tror är några enstaka gemensamma nämnare hans budskap som man tänker sig förklara huvuddelen av hans indikerade (men kanske eventuella) popularitet.


Oavsett tror jag säkert många fördelar att rikta in sig mot väldefinierade grupper som många potentiella republikanska presidentkandidater gjort finns en tänkbar (jag spekulerar här mer än jag gjort i övrigt) att man verkar mindre president-värdig än man skulle gjort om man i större utsträckning redan riktat sig mot väljarna i det kommande presidentvälet. Kanske är det också en fördel i resp. riktning och perspektiv (att Trump delvis gjort detta resp. att andra gjort detta i mindre utsträckning) fått nytta av?