NASA's ontology med enheter är riktigt rymdfarlig

2015-05-05

Oavsett hur man mot all förmedan definierat sina enheter lär sådant här förr eller senare gå fel när det ska räknas snabbt och någon tittar direkt på enheterna:Elektriska dipol momentet (om jag minns rätt och det gör jag antagligen inte laddningarna flödande enligt något tänk) subtrahera med längd-enheten istället för dividerande kan nog bli kanske underligt. Riktigt spännande underligt om man standardiserat särskilt i annat utan kontroller: Kanske förutsättande att vad man får är positivt om resultatet alltid skulle blivit positivt.


Och de gör detta av och till. En innovativ insikt under standardiseringen kanske så att mellanslag säkert blir rätt om det hela ska visas på webbenm tryckas eller tas med ner till rymd-verkstaden utskriven. Jag läste inte texten. Användande subtrations-tecknen här tycks emellertid vådligt särskilt som det används för negativt implicit (ex. -1) även om jag inte minsn att jag såg någon sann subtraktion.


Mer om lösningen här:


"Overview

The QUDT Ontologies, and derived XML Vocabularies, are being developed by TopQuadrant and NASA. Originally, they were developed for the NASA Exploration Initiatives Ontology Models (NExIOM) project, a Constellation Program initiative at the AMES Research Center (ARC). They now for the basis of the NASA QUDT Handbook to be published by NASA Headquarters."

Från: www.qudt.org

Och tänkbar motsvarighet publicerad här kanske är följande ev. korrekt angiven draft:


NASA-HDBK-1003 Baseline DRAFT NASA Quantities, Units, Dimensions, and Types (QUDT) Handbook

Från: ntsp-staging.msfc.nasa.gov/draft_stds/draftstds

Själv ska jag nog börja använda x för multiplikation precis som på en del miniräknare. Det tror jag är riktigt stabilt när man löser ekvationer och programmerar därför den implicita multiplikationen när ingenstår försvinner. Man har alltid ett tydligt fint x:


my $i;
my $j;

my $res = $ix$j;

# Och självklart hindrar det oss inte för variabler namn. Nedan x^2

my $res = $xx$x;

Ett visuellt värde jag tycker NASA's minustecken saknar.


Känns som sådant här är vad man ska kunna hitta lite tidigare NASA-events kring (jag tycker mig minnas det från någon gammal lärobok i kanske realtidssystem): Något hårdvara befintlig räknande med 16-bitar medan annat räknande med 32-bitar resulterande i något förlorat i rymden. Alla möjliga exempel som väntat kan hittas (väldigt komplexa lösningar medan man i sin vardag kan jämföra med hur vanlig standard-mjukvara som sålts kommersiellt många år knappast är vad någon egentligen förväntar sig inte av och till bara ska göra fel eller dö). Exemplet sökt var emellertid ESA och inte NASA:


"The greater horizontal acceleration caused a data conversion from a 64-bit floating point number to a 16-bit signed integer value to overflow and cause a hardware exception. Efficiency considerations had omitted range checks for this particular variable, though conversions of other variables in the code were protected. The exception halted the reference platforms, resulting in the destruction of the flight."

Från: Cluster (spacecraft)

Alternativt från NASA något relaterad här är ju annars SWEET som kanske inte är enorm i storlek som ontologier kommer men är mer inriktad till tillstånd och mätvärden jag tror att man försökt hålla på en överskådlig nivå men ändå oftast tillräcklig:Något enklare

Ej korrekturläst men tog med det här STAT NASA's har som jag avstår från att spekulera om vad det är. Något särskilt kanske (jag har det inte för mig och tror inte jag stoppar in det: Det känns semantiskt lite väl vågat att gå utanför SI-enheter och vedertagna vanliga mått och kvantifikationer vi använder).


Tab-separerad även om jag inte vet om webben-klarar det. Blank tabb är dock bra för sådant här oavsett om text eller matematik. I matematik normalt aldrig i mening och för text ofta ej katastrofalt påverkande något om det går fel. Komma som separator för CSV är sämre. Vanligt i vad man vill separera med risk att något av och till gör fel när det ska tolkas ut. Helt andra separatorer direkt osannolika till omöjligt eller utanför teckenrepresentationen avstår jag från i alla fall: Tab ger vanligen också väldigt hand-läsbara filer vilket jag gillar. En lagom balans här nere på jorden. Någon operator-mening för space finns inte. Tab-gick ej bra här så jag gjorde något särskilt.


Length####################Meter####################m
Mass####################M####################Kilogram####################kg
Time####################Second####################s
Electric Current####################Ampere####################A
Temperature####################Thermodynamic Temperature####################Kelvin####################K
Amount of Substance####################N####################Mole####################mol
Luminous Intensity####################Candela####################cd
Absorbed Dose####################Gray####################Gy
Absorbed Dose Rate####################Gray per second####################Gy/s
Activity####################Becquerel####################Bq
Amount of Substance Per Unit Volume####################Mole per cubic meter####################mol/m^3
Amount of Substance per Unit Mass####################Mole per kilogram####################mol/kg
Angular Acceleration####################Radian per second squared####################rad/s^2
Angular Mass####################Kilogram Meter Squared####################kgm^2
Angular Momentum####################Joule Second####################Js
Angular Velocity####################Radian per second####################rad/s
Area####################Square meter####################m^2
Area Angle####################Square meter steradian####################( m^2 )sr
Area Temperature####################Square meter kelvin####################( m^2 ) K
Area Thermal Expansion####################Square meter per kelvin####################m^2/K
Capacitance####################Farad####################F
Catalytic Activity####################Katal####################kat
Coefficient of Heat Transfer####################Watt per square meter kelvin####################W/(m^2*K)
Density####################Kilogram per cubic meter####################kg/m^3
Dose Equivalent####################Sievert####################Sv
Dynamic Viscosity####################Pascal second####################Pa s
Electric Charge####################Coulomb####################C
Electric Charge Line Density####################Coulomb per meter####################C/m
Electric Charge Volume Density####################Coulomb per cubic meter####################C/m^3
Electric Charge per Amount of Substance####################Coulomb per mole####################C/mol
Electric Current Density####################Ampere per square meter####################A/m^2
Electric Current per Angle####################Ampere per radian####################A/rad
Electric Dipole Moment####################Coulomb meter####################C m
Electric Field Strength####################Volt per Meter####################V/m
Electric Flux Density####################Coulomb per Square Meter####################C/m^2
Electrical Conductivity####################Siemens####################S
Electromotive Force####################Volt####################V
Energy Density####################Joule per cubic meter####################J/m^3
Energy and Work####################Joule####################J
Energy per Unit Area####################Joule per square meter####################J/m^2
Exposure####################Coulomb per kilogram####################C/kg
Force####################Newton####################N
Force per Electric Charge####################Newton per coulomb####################N/C
Force per Unit Length####################Newton per meter####################N/m
Frequency####################Hertz####################Hz
Inverse second time####################s^-1
Gravitational Attraction####################Cubic meter per kilogram second squared####################m^3/(kg s^2)
Heat Capacity and Entropy####################Joule per kelvin####################J/K
Heat Flow Rate####################Watt####################W
Heat Flow Rate per Unit Area####################Watt per square meter####################W/m^2
Illuminance####################Lux####################lx
Inductance####################Henry####################H
Inverse Amount of Substance####################Per mole####################mol^(-1)
Inverse Permittivity####################Meter per farad####################m/F
Kinematic Viscosity####################Square meter per second####################m^2/s
Length Mass####################Meter kilogram####################m kg
Length Temperature####################Meter kelvin####################m K
Linear Acceleration####################Meter per second squared####################m/s^2
Linear Momentum####################Kilogram Meter Per Second####################kg m/s
Linear Thermal Expansion####################Meter per kelvin####################m/K
Linear Velocity####################Meter per second####################m/s
Luminance####################Candela per square meter####################cd/m^2
Luminous Flux####################Lumen####################lm
Magnetic Dipole Moment####################Joule per Tesla####################J/T
Magnetic Field Strength####################Ampere Turn per Meter####################At/m
Ampere per meter####################A/m
Magnetic Flux####################Weber####################Wb
Magnetic Flux Density####################Tesla####################T
Magnetomotive Force####################Ampere Turn####################At
Mass Temperature####################Kilogram kelvin####################kg K
Mass per Time####################Kilogram per second####################kg/s
Mass per Unit Area####################Kilogram per square meter####################kg/m^2
Mass per Unit Length####################Kilogram per meter####################kg/m
Molar Energy####################Joule per mole####################J/mol
Molar Heat Capacity####################Joule per mole kelvin
Permeability####################Henry per meter####################H/m
Permittivity####################Farad per meter####################F/m
Plane Angle####################Radian####################rad
Power####################Watt####################W
Power per Angle####################Watt per steradian####################W/sr
Power per Area Angle####################Watt per square meter steradian####################W/(m^2 sr)
Power per Unit Area####################Watt per square meter####################W/m^2
Pressure or Stress####################Pascal####################Pa
Resistance####################Ohm####################Ohm
Solid Angle####################Steradian####################sr
Specific Energy####################Joule per kilogram####################J/kg
Specific Heat Capacity####################Joule per kilogram kelvin####################J/(kg K)
Specific Heat Pressure####################Joule per kilogram kelvin per pascal####################J/(km K Pa)
Specific Heat Volume####################Joule per kilogram kelvin per cubic meter####################J/(kg K m^3)
Temperature Amount of Substance####################Mole kelvin
Thermal Conductivity####################Watt per meter kelvin####################W/(m*K)
Thermal Diffusivity####################Square meter per second####################m^2/sec
Thermal Insulance####################Square meter Kelvin per watt####################(K^2)m/W
Thermal Resistance####################Kelvin per watt####################K/W
Thermal Resistivity####################Meter Kelvin per watt####################K m/W
Thrust to Mass Ratio####################Newton per kilogram####################N/kg
Time Squared####################Second time squared####################s^2
Torque####################Newton meter####################N m
Volume####################Cubic Meter####################m^3
Volume Thermal Expansion####################Cubic meter per kelvin####################m^3/K
Volume per Unit Time####################Cubic meter per second####################m^3/s
Volumetric heat capacity####################Joule per cubic meter kelvin####################J/(m^3 K)
Length####################Centimeter####################cm
Mass####################Gram####################gr
Time####################Second####################s
Angular Momentum####################Erg second####################erg s
Area####################Square centimeter####################cm^2
Dynamic Viscosity####################Poise####################P
Energy Density####################Erg per cubic centimeter####################erg/cm^3
Energy and Work####################Erg####################erg
Force####################Dyne####################dyn
Frequency####################Inverse second time####################s^-1
Linear Acceleration####################Centimeter per second squared####################cm/s^2
Linear Velocity####################Centimeter per second####################cm/s
Power####################Erg per second####################erg/s
Power per Unit Area####################Erg per square centimeter second####################erg/(cm^2 s)
Pressure or Stress####################Dyne per square centimeter####################dyn/cm^2
Time Area####################Square centimeter second####################( cm^2 ) s
Torque####################Dyne centimeter####################dyn cm
Volume####################Cubic Centimeter####################cm^3
Capacitance####################Abfarad####################abF
Electric Charge####################Abcoulomb####################abC
Electric Current####################Abampere####################abA
Electric Field Strength####################Abvolt per Centimeter####################abV/cm
Electric Flux Density####################Abcoulomb per square centimeter####################abC/cm^2
Electrical Conductivity####################Absiemen####################aS
Electromotive Force####################Abvolt####################abV
Inductance####################Abhenry####################abH
Magnetic Field Strength####################Abtesla####################abT
Magnetic Flux####################Abvolt Second####################abV s
Magnetic Flux Density####################Abtesla####################abT
Magnetomotive Force####################Gilbert####################Gi
Permeability####################Relative permeability####################μ r
Permittivity####################Abfarad per centimeter####################abF/cm
Resistance####################Abohm####################abOhm
Capacitance####################Statfarad####################statF
Electric Charge####################Statcoulomb####################statC
Electric Current####################Statampere####################statA
Electric Field Strength####################Statvolt per centimeter####################statV/cm
Electric Flux Density####################Statcoulomb per square centimeter####################statC/cm^2
Electromotive Force####################Statvolt####################statV
Inductance####################Stathenry####################statH
Magnetic Field Strength####################Oersted####################Oe
Magnetic Flux####################Maxwell####################Mx
Magnetic Flux Density####################Gauss####################G
Magnetomotive Force####################Oersted centimeter####################Oe cm
Permeability####################Stathenry per centimeter####################statH/cm
Permittivity####################Relative permittivity####################ε r
Resistance####################ohm