Qatar - Nu är tiden kommen att bli störst i världen på naturgas

2015-05-05

Med Qatar's effeklivitet för att få upp (bland de säg tio billigaste är världen: Kanske den billigaste ej helt liten), storlek på reserver, ändå vek marknadsandel (man tog det lugnare än andra i regionen och har därför något bättre diversity i business och nu direkt pågående potent möjlighet ute hos kunderna är det dags att börja bli störst i världen.


Priserna ännu låga pressande ut sämre förberedda.


Riktigt i bransch-roll och -funktion konkurrenta (om än inte helt ett till ett ännu i infrastruktur för leverans) skjuter på underhåll för åldrad infrastruktur relaterat pumpar och refinering: Gamla sovietiska - ganska gedigna för en ej överdrivet krävande funktion när det gäller pumpar - men ändå från 1970-talet. Och ju längre ifrån pumpen vi kommer desto mer kostar gammal sovietisk-teknik även när perfekt fungerande.


Ryssland är ju en av de tunga konkurrenterna naturgas. Desto längre tid de tvingas skjuta på underhållet av pumpar och refinery ju bättre för alla aktörer som önskar ta över den roll Ryssland har idag.


Man ska se det som att varje kvartal innebär växande risk för att Ryssland kommer behöva gå ner i funtion än mer varaktig även givet annars planerade uppdatering man skjutit på p.g.a. kassa-brist. Jag är inte kunnig nog här för att våga mig på att överspekulera rörande teknik-lagret i systemet men tillgång och efterfrågan och hur sådant förhåller sig till marknadsandelar vet vi med det inte lika vanligt särskilt här också:


1. Det är bra att komma till att bli en trovärdig och värde-tydlig leverantör tänkbar. Därför att fast infrastruktur effektiviserar affärer och är praktiskt barriärer för andra.


2. Förutom att Ryssland nu är känsligt för skador i sin industry gäller att de känns obehagliga för viktiga kunder. Man vill ha alternativ. Och också om tror rena geografiska frågor kan göra Qatar sämre än säg fastlandsalternativ ska andra energi-säljande värden mot EU ej underskattas.


I all realitet gäller ju dessutom att respektive viktig alternativ provider var för sig är riskabla. Fastland är förutom en ung nation nära Ryssland som just nu är i en asserting geo-presense tantrum tycks det. Så man vill nog inte även om detär mindre troligt - men viktig infrastruktur så att beakta likväl - ej utesluta "islamska terrorister" (kanske ryssar egentligen görande odd-jobs för Putin och The Kingpin Gas Boss (osäker vad vi kaller dem så vi nöjer oss med detta), risker relaterat insation, eller pro-styrd-revolution.


Medan Qatar är i region varande i ordentlig commotion.


Jag menar att Qatar ska ta chansen här och ta över Rysslands roll så långt som funktionellt. Och gärna prisa ner deras valuta-intäkter där det går över hela energi-bältet så att säga. Utländsk valuta är redan scarce i Ryssland för så väl statliga behov som vad medborgarna behöver betala ut regelbundet (bl.a. men ej uteslutande relaterat lån tagna i andra valutor).


Och jag tycker man ska tänka kreativt här och försöka se andra oljeleverantörer som har intressen jämförbara. Norge har ju ett uppenbart intresse här vara så i direkt GEO-närhet och värdefull bara man pushar en bit in - några öar - motfastlandet. Hur mycket olja finns i lager kring refinary i Norge? Är det ingenting eller har det samlats på hög naturligt över åren eller därför attpriserna är låga?Jag vet inte med det är sådant jag tycker verkar rationellt smart av Qatar att fundera över lite varstans. Därför uppgradering, modernisering o.s.v. av olje- och gasindustrin är större intäkter Qatar m.fl. ju längre de dröjer.


Så tänker jag här därför att jag bryr mig on Ryssland. Än av västerlandets elegantaste kulturer. Jag minns fortfarande när deras soldatkör var i Uppsala. Så bortkastat idag. Samma egenskap jag känner för i och runt Iran. Väldigt tråkigt som det är. Men nu när vi ser viss turbulens är det ju bättre att försöka göra en positiv förändring av det på kortare tid än att saker repeterats in i granit under 10 - 20 år.


Verkligen att jag riktigt skulle gilla om de återvände hit. Det ändå jag tyckt varit värt besväret att se på Musikenshus sedan de byggde det. Förstklassigt. Och jag kan se känner jag något av samma visuella musikaliskt bombastiska egenskap jag så uppskattade i Riktad information - Exempel: Välgjord och kul rysk musikalisk tolkning av det svenska försvaret (2015-04-29):


Och tänk om Obama aldrig fick någon konstnärlig skapelse likt den... Eller någon annan struktur i övrigt. Det säger en del om Sveriges kulturella och politiska roll runt Medelhavet. Kulturellt nära men ändå med en spännande historik man kan skapa från.


Mycket prestige. Visar för övrigt var skået ska stå. När kulturell presene revie görs så här påkostnad i ansträngning av en så välkänt kompetent och erfaren aktör som Ryssland vet man att inget är jämförbart. Minns detsvenskar när tysken, britten, amerikanen eller annat klagar över Kina, Ryssland m.m. Vi är det hastighetsbestämmande. Själva linjen som når allt. Vad som har kultur som gör talande enkelt. Och som man har respekt för i vårt kunnande. Mycket fint hur de firade vår gender-politiskt öppna såväl som accepterande för sexuella minoriteter. Och utan att generera oss med bara trivialt berömmande.


Dominant prestige, Och med ex. Obama så nära utom tjänsten tror jag att det är kört för hhonom att få något liknande. Räcker inte att lossas roa hunden med att skjuta golfbollarna i vatten-bunkern en timme förutom normal-tids-golf. Det gäller att vara ute varej dag och visa Ryssland att man förtjänar sådant här.


Störst.
O Fortune - Godess of Hunger, Battle, Change, and The Lucks, Never Full, Never Satisfied - ,
like the moon - Hear me Lunar - ,
you are changeable,
ever waxing
and waning;
hateful life
first oppresses
and then soothes
as fancy takes it;
poverty
and power
it melts them like ice.