Affekt och Blodtryck: Ganja eller Viagra

2015-05-05

Man kan göra en liknelse rörande problemet jag pekade på i Ryska potensen finns att finna i rymden.


Mentalt agiterad - upprörd, arg, kanske uppvisande dominant beteende som är föga reflektivt men väldigt här och nu möjligt fysiskt - stiger blodtrycket.


Men är det allt blodtryck som stiger?


Nej det är mer det övergripande blodtrycket övergruppen buret av adrenalin och nor-adrenalin.


Men för det mer raket-korrigerande krävs att det skapas ämnes-riktat-blodtryck. En förändring över blodtryck skapande ett värde genom att expanderande - introducerade blod och värde - vilket rent av systematiskt kan sänka blodtrycket. Men lokalt stiger blodtrycket pressande in lagringsmediets "säckar" med blod.


Att vara mer arg och frustrerad allmänt för att raketerna går sönder fungerar inte bra. Det ger inget mätbart själv här och det stör och irriterar all andra.


Istället behöver man återvända till grundproblemet och se till att lösa det lokaliserade blodtrycksproblemet i svällkropparna. Är det kanske än djupare från vardagspolitikens händelser person-bundet är den vanligare lösningen just en - och här gick det fel: Jag tog för givet att vi för Viagra hade en adrenal-funktion men den verkar genom att öppna jonkanalen för kalcium vilket förutom att reflektera att kalcium såväl som kalium - via jonkanalerna förutom rent allmänt osmotiska egenskaper - snarare än kalium reducerar blodtryck - är lätt mer komplext att uttrycka det här via. Kalcium-kanalen ligger ju dock som central i ATP och hela energi-cykeln kring adenosin - i någon men själva skärningen mellan före DNA och RNA och energiomsättningen innan (eller som en del tror att precis efterföljande trots i ren komplexitet från information krävande så mycket mer): Själva centrum. inlärning såväl som avlärning. Jag får erkänna mig lite chockat förvånad över att den kom inte här faktiskt. Mer i mitt av livets natur än ATP kommer vi i inte.


Du stör

Ett sunt råd för Putin när han känner sig allmänt motiverad att göra en massa bombastiskt är dock att slappna av:


1. Besök USA några månader att softa ner med deras nya spännande ganja-industri och medutera space och världsaltet i lugn och ro istället för att mer oreflekterat kriga runt en massa. Go California Hippie.


2. Eller beställ en årsförbrukning av Viagra. Go Non-Impotent.


Och sluta besvära allvarliga lösande verkliga och allvarliga rationella problem där en massa agiterad asserting around fyllande upp headlines med en massa strunt rinnande in i riktiga frågor som vid dagens slut och därefter de kommande åtminstone 10 - 15 åren inte lär sluta med en djävla massa annan kostnad än vad alla redan pyntat ut för det hela.


Viagra eller Ganja. Vilket som verkligen.


I roll av utomstående distansierad men ändå från problemets spridande egenskap lätt ej överdrivet engagerad vill jag sist säga att om Putin eller vem helst / vilka som impotenta bland beslutsfattande skapande alla problem behöver prata med någon eller bara hjälp att boka möte med sjukvård faktiskt friskt finansierad hjälper jag gärna till.


Jag kan nog lika bra som någon psykolog med relevant kliniskt erfarenhet förklara för någon att de är impotenta och behöver ett läkemedel jag inte kan förskriva.