Inverkan ansträngning på upplevt värde resp. Effekt av upplevd reduktion egen-värde på motivation politisk förändring (revolution)

2015-09-26

Jag tror säkert man har rätt i slutsatsen här men att reflektera mer abstrakta egenskaper med utgångspunkt applikationer ekonomi och politik (kanske bredare sociala förändringar och utveckling vetande) väcker en del frågor som kanske ändå för oss tillbaka till reward discounting via orbito-frontala cortex inlärning:


"The behavioral dissociation between effort and delay discounting described here is consistent with the notion that these two decision costs may be supported by different neural networks. Although effort and delays are commonly referred to as decision costs, one attractive proposal is that while effort is a decision cost that is ascribed to a particular action, delay is one of the parameters (like risk, uncertainty) that can be ascribed to—and discount—the value of an outcome ([43], but see [44,45] for how delays can relate to actions). Consistent with this idea, we are not aware of any evidence to suggest that delay- and effort-discounting behaviors correlate, and indeed there is no evidence for a relationship between the individual discount tendencies for effort and delay costs in our data."

Klein-Flügge MC, Kennerley SW, Saraiva AC, Penny WD, Bestmann S (2015) Behavioral Modeling of Human Choices Reveals Dissociable Effects of Physical Effort and Temporal Delay on Reward Devaluation. PLoS Comput Biol 11(3): e1004116. doi:10.1371/journal.pcbi.1004116


Tillämpning kort föreslagna var:


"The behavioral model proposed for effort discounting here may provide a powerful diagnostic tool for quantifying motivational disturbances evident in clinical disorders (i.e., apathy, depression, fatigue, abulia), and may thus be critical in understanding the basis of several common psychiatric and neurological conditions [9,88]. The motivational disturbances experienced in some of these conditions can profoundly affect one’s personal and professional life, and cause limitations in terms of life function, interaction with the environment, and responsiveness to treatment [26,89,90]."

Men tänker vi uppgifter att göra krävande en ansträngning behöver ju ansträngning ej vara så konkret í det fysiska. Det kan - och här fortfarande mycket konkret - exempelvis handla om att göra något upplevt ganska tråkigt en längre tid (lära sig något inför en tentamen med föga om några andra aktiviteter under några dagar). Eller vad som tar en social ansträngning i att behöva möta persone man kanske ogillar rent av kraftigt.


Det finns tror jag säkert väldigt många typer av ansträngning ganska abstrakta i sin natur och frågan är hur vi devalverar värdet av resultatet (om alls för alla) utifrån dessa kostnader? Kanske värderas abstrakta kostnader närmare hur själva belöningen värderas?


Jag tror just i studien här sett som threshold bl.a. för när en fysisk ansträngning alls blir en kostnad som reducerar värdet av resultatet att detta är en generell egenskap för alla beslutade som är drivna av att öppna ett värde eller undvika en kostnad. Kanske kan vi tänka oss kategorisering mellan värden vilka kan förändras som tolkade kontinuerligt resp. besluts-threshold där en förändring av värde i positiv eller negativ riktning kan föranleda agerande / beslut resp. när vi agerar efter beslut att en kontinuerlig upplevelse av värde-förändring är nödvändig för att möjliggöra inlärning resp. möjlig under processen av faktorer påverkande sådant som taktik påverkande hur saker görs. Närmare följande:medan jag tror när distansen till det konkreta ökar typiskt avseende hanterande av potentiella risker utifrån modeller sannolikhet utfall och modeller för kostnad riskerna kan medföra att vad som är threshold för åtgärder eller ens att själva processen av betraktanda riskerna kan drivas av faktorer och värderingar som inte alls behöver ha något rationellt att göra med dom faktiska riskerna. Beakta exemplet när en viss typ av risk blir omtalad via någon media-kanal och det därmed känns motiverat för någon med övergripande ansvar att tycka till om att det är ett område något kanske bör göras kring. Här är nu threshold knappt ens bundet i någon omedelbar mening till faktorer drivna från den egna organisationer och än mindre individens erfarenhet och kunskap.


Området bredare att ta resultat till dessa från typiskt väldigt konkreta mätningar oavsett nu människa eller apor som kan få fruktdrycker som belöning till områden intresserade mig mer i vad intresse att göra praktiskt i kod är tämligen icke-trivialt. Man behöver se något man kan mäta och ta in i formlerna under antagande att åtminstone form på själva fenomenet reduktion av värdering håller fortsatt och se någon metod för att få till övriga parametrarna i uppföljningen av hur verkligheten blev så att det hela svänger in mot något funktionellt. Detta är trots jämförbart mycket enklare modeller matematiskt här svårare än för mycket annat som forskning hjärnan gjort känt hos individen med komplexare modeller att ta till något konkret användbart i bedömning population ekonomi eller politik.


Vi kan också tydligt se hur så många fler faktorer i händelser som ofta upplevs svårare att förespå tid för inträffande för (när saker går jämförbart över en "threshold" för en population personer: Ex. plötslig försäljning värdepapper ej drivet av uteslutande maskin-beslut eller ett stycken förfalskat tweet). Betraktar vi politisk förändring kan effekt av sådant som:


1. Värdering av sig själv kontra andra entiteters påverkan av detta. Ex. att man upplever sig reducerad av handlande eller information inducerande ilska motiverande till att ta steget till att göra något praktiskt för förändring.


Här har vi nu också vad som kan ses som relaterat en hypotetisk devalvering av egen-värdet som människa. Antingen accepterar du när situationen upplevs ha inträffat (utan konkret upplevelse av detta är det troligen ej aktuellt oavsett som faktor motivation motreaktion eller reduktion) detta och tar att värdet du fäster hos dig själv relativt individen, eller samhällsdelen som reducerande dig eller så ifrågasätter du deras roll och funktion i samhället relativt dig själv d.v.s. att de ej korrekt har roll eller värde i flocken där de kan göra sådana uttalanden korrekt:Jag har tyckt mig kunnat konstatera att detta är en faktor (tillsammans med andra) spelande in i utlösande i flera förändring samhälle som gick snabbt lite våldsamt (och även om jag inte har lust att ge exempel nu därför att det bättre bör göras med en längre diskussion om exakt vad jag tyckte mig kunna få en skattning av detta ifrån gör jag det tänkbart någon gång framöver: En del i och runt detta finns dock i Emotionell intensitet).


När samma fenom etablerats kontinuerligt är dock det utlösande redan för att se att ifrågasättandet och reduktion är verklighet en kritisk faktor om det alls ska leda till något. Det enkla som jämförelsen från ett annat perspektiv tydliggörande att det normala från en grupp du lärt dig associera till reducerade i aktuella värden som givet utan att ifrågasätta där du lika självklart ser dig själv ej är ett nödvändigt normalt och ej vad andra grupper ser som normalt. Jämför exempelvis med senast:Och som implicit från exemplet ovan menar jag att när etablerat från en kontinuerlig process upp till en hög upparbetad nivå uttryckande en reduktion av värde krävs ej nödvändigt (även om det hade varit det effektivaste) att entiteten som faktiskt representerar vad som gör reduktionen av värde för individen verklighet uttrycker en förändring av detta som i ögonblicket är så tydlig att denna ev. med upparbetad nivå utlöser motivation motstånd eller alternativt upplevd reduktion av sig själv. Det kan vara funktionellt att någon annan tydliggör det samma (ex. ser ner på dig därför att du accepterar att ha din frihet reducerad). Forskning effekt av negativa stereotyper tycks visa det.


Konkret: Att aktuell slavägare eller någon som upplevs som slavägaren en dag till förklarar för dig verbalt eller fysisk vara värd ingenting jämfört med honom behöver ej utlösa förändring respons hos hans eller hennes slavar. Men att någon som ej upplevs vara som slavägaren gör detta riktat företeelsen som sådan (bäst tänker jag en fri f.d. slav eller någon av samma grupp människor - ex. färgad i USA under slaveriet - som aldrig varit slav och uttrycker samma värden som slavägaren: Fallet att den senare själv äger slavar är ej vad jag beaktar och jag är inte säker på riktigt vad det kan innebära i påverkan).


2. Vi har risk dimensionen. Känns det farligt att göra en förändring för dig eller familj?


3. Finns en kortsiktig kostnad ej omedelbart relaterad vad man ska uppnå? Behöver du ex. vara borta från arbetet för länge? Eller kan dina studier ta skada av att engagera sig över en viss tid? Det kanske är lättare rent praktiskt att besluta sig för att protestera mot något ute på gatan när du ej arbetar eller studerar än annars.


4. Och så värdet vi kan uppnå. Är värdet närmare något väldigt konkret? Sällan i större politiska frågor i vad en grupp rörande sådant som demokrati kan önska uppnå men ibland förekommande ytterst konkret i hur missnöjda medborgare (eller för att vinna ett val) kan hanteras (d.v.s. väldigt vanligt konkretiserade summor pengar man ska få mer av ex. per månad om man gör en viss sak eller i och försig intressant här men vad jag sämre förstår fullt att en kostnad för något reduceras en period).


5. Och så tidsaspekten på såväl risk, kostnad, värde o.s.v.


Mycket likartade "formler" för att räkna ut allt här i hur vi värderar det. Men desto mer komplicerat att hantera indata i resp. fall och ännu mer komplext hur resp. resultat kan värderas samlat. Får vi nu bara ut något från vettigt indata för en faktor kan det åtminstone jämföras med sig själv bakåt i tiden resp. händelser i verkligheten. Men själva sammanförandet av flera faktorer ökar komplexiteten abnormt för varje ny faktor i att få det visa vad som är fungerande som verktyg för att bedöma verkligheten just nu.


Relaterat reward