EU upptäckte diesel-fusk 2011: 14 ggr tillåtna värden

2015-09-26

Komplettering: Detta torde vara studien refererad längre ner:

"Still, all tested cars, including the Euro 6 diesel car, exceed their NOx emissions standards on the road by 260 ±130%. This finding suggests that the current type-approval procedure does not adequately capture the on-road NOx emissions of diesel cars."

Från: Will Euro 6 reduce the NOx emissions of new diesel cars? - Insights from on-road tests with Portable Emissions Measurement Systems (PEMS)


Och om inte utan istället ytterligare ett konstaterande av att man känner fusket görande EU-problemet diskuterat ännu tydligare.


Jag är störd över att trots jämfört med hela övriga världen gigantisk budget och delvis åtminstone fungerande i verksamhet i att man detekterar problem så blir det i verkligt problematisk verklighet ofta nog ingenting gjort efter det. Man vet att vi tar skada, kommer förlora hundra tals på hundratals miljarder om några år om problemet förblir okänt (grekiska låne-problemen o.s.v.), spekulativt rörande vad de tagit reda på kanske att vi är på väg att dö ut om vi ej gör en enkel sak en ren trivialitet i tid och kostnad o.s.v. Men varken klarar att informera ens övrig EU-verksamhet om det än mindre andra i Europa och sällan klarar att lösa problemen.


Särskilt tänker jag naturligtvis på bl.a. dom grekiska-lånen och hur de redovisades defekt för att gömmas upptäckt tidigt av EU föregripande den extremt kostsamma katastrofen. Här har vi tänktbart något liknande även om jag inte följt upp uppgiften {eller känner till Joint Research Centre (JRC) skrev jag nästan: Men jag känner väl till dem och har bl.a. tidigare samplat allt publicerat av dem innan 2014.]:


"In 2011, scientists with the European Commission’s Joint Research Centre (JRC) in Ispra, Italy, reported that average on-road emissions of tested diesel vehicles exceed allowed limits by up to 14 times. By contrast, NOx emissions of petrol vehicles stayed within the limits."

Från: The Science behind the Volkswagen Emissions Scandal | Scientificamerican.com


"Joint Research Centre (JRC)
JRC Science Hub
Bringing together scientific knowledge for Europe
But doing nothing because we have a dumb owner

Vad är skillnaden här jämfört med när EPA upptäcker problem (det var ev. inte EPA inser jag även om det var därifrån jag först hörde om Volkswagen's människo-fientliga bedrägeri) hos ett billmärke för två bilar (om jag kommer ihåg rätt: Men kanske var det bara en eller att det var fler)?


Hur kan hela Europa nu bli förvånande? Både bland röstande medborgare vars barn fått ett i beräkning ej inräknat bidrag till mängden kognitivt-störande substanser om än ej bland de verkligt problematiska åtminstone störande energiomsättningen i cellerna - så väl som bland politiker i EU och på landsnivå.


Kanske är skillnaden att det kvarstår för EU att skapa en kultur där kunskap och verklighet tas till fungerande verksamhetssystem som effektivt förbättrar verkligheteten. Att man inte bara lär något själv genom att betrakta verkligheten eller av andra etablerad vetskap utan faktiskt använder det effektivt.


Jag skulle inte förvånas att om man följer upp runt det här man ska ha gjort 2011 att det visar sig att man har projekt pågående som syftar till att göra just det. Men att själva proportionerna i effektivt ligger helt fel. Sådant som kanske hade givit något praktiskt resultat om två till tre år (höftande från diverse andra projekt som börjat i den här typen av studier) och långt senare om alls nått en rimlig förändring om ej innan passerat aktualitet i verkligheten (som fallet här) som själv-förbättrat sig.


Dessutom får detta mig och andra EU-väljare att verka sämre. Vi tycks ej klara att se till att vi får fungerande verksamhet gemensamt utan tycks trots möjligheter till att utöva demokrati i EU bygga upp något som i delar (överdrivet förvisso men ändå) delar likhet med Sovjetunionens planekonomi och den slöhet i att klara att forma sig efter verkligheten den hade.


En nyhet från JRC's hemsida just nu

Bland färska nyheter på JRC's hemsida har vi bl.a. följande:


"In addition, the combination with CERN's mass separating system ISOLDE provides a unique capability of removing undesirable contaminants such as 227Actinium from the product. ISOLDE stands for Isotope Separator On Line Device."

Från: CERN and the JRC to scale up production of alpha-emitters against cancer


Givetvis av naturliga orsaker har jag bias allmänt till att vara skeptisk till nyheter om projekt såväl som projekt-avsluts-information och leverabler på vägen från JRC-projekt. Och egentligen med föga intresse av området partikelfysik efter Tekniskfysik (intresse är väl kanske fel ord men att man gjort eller läst om det) känns det lätt riskabelt att diskutera det här. Men å andra sidan skulle det inte förvåna mig om jag ändå hamnar ungefär på nivå utan särskild förberedels på nivå med samlat för JRC's system för beslut finansiering.


Jag är skeptisk. Jag tror att 227Actinium är vad använder som utgångspunkt för att skapa isotoper enklare att praktiskt använda men att renhetsgraden på produkten praktiskt ej är ett problem vid terapi som produkten ser ut idag. Kanske ett problem som löste sig själv innan det blev dags för att finansiera? Ur alfa-kanonen kommer det just alfa-partiklar och ej enormt större grundämnen som det i kärnan för antal proton 227 gånger större actinium-isotopen så att det påverkar patienten är jag skeptisk till (men heller ej 100% övertygad att det är fel: För nyhet från en aktör jag historiskt ej konstaterat problem hos hade jag kanske litat på uppgiften men här är jag skeptisk och tror det är defekt-information)...


Och jag tror vidare att höja renhetsgraden oavsett kostnaden för det här och kanske andra projekt kommer visa sig inkludera att CERN ska ha mer pengar för någon form av utrustning de sedan visar sig använda även till andra projekt (i och för sig bra) som samlat representerar mer i tid (lite misstänksam att något hos JRC okänt motiv existerar släktande från CERN finns till hela det här projektet som har föga att göra med cancerbehandling).


Problem tillgänglighet låter som hastighetsbestämmande för terapi men det tvivlar jag så starkt på är verklighet. Jag skulle bli så enormt förvånad om den gigantiskt större hastighetsbestämmande faktorn för hur många som kan få terapi ej är kostnaden för utrustningen.


Jag tror det här är ett till projekt som man benäget finansierar därför att det ytligt känns som hard-core science i områden man kanske ej riktigt begriper medan mycket annat som är närmare att realisera konkret mätbara värden för Europa är vad man fortsatt lär missa (först och främst inte minst att klara att komma till att säkerställa gemensamt värde för Europa av gemensamt finansierade projekt snarare än att man i bästa fall tar ut värdet av enskilda aktörer bl.a. och ganska vanligt för forskningsprojekten Tyskland som där ofta märks mer än andra).


Relaterat om forskning finansierad av EU