Gotlands sak är vår sak: Och Saudiarabiens sak kan vara en gynnsam sak

2015-03-13

Givetvis är det möjligt att tvivla på Gotlands behov av stärkt försvaret: Det uppger Dagens Nyheter att försvaret gör och tycks mena lätt att dom (dom där DN så att säga) eller några hos dem i alla fall gör.


Att att engagerat mig nog för att läsa efter vad Gotland nu tänkt ska få för försvar känns det spontant rätt:


1. Det kan tolkas som reaktion på militär verklighet så som uttryckt i närtid. D.v.s. inflygningar och späningsoperationer näraliggande såväl som inom vad vi med den GEO-politiska snällare tolkningar avser svenskt i och runt Öland och Gotland. Huruvida satsning försvar Gotland nödvändigtvis är avsett för att terminera liknande i framtiden känns mindre viktigt (det krävs en del för att orka dit hur som helst eftersom det nu handlat om flyg resp. marina fartyg så det är kanske inte riktigt aktuellt hur som helst).


Det finns något av default vettigt att om någon kränker (inflygning och menar jag med kärnvapen) resp. spanar återkommande (som mellan Öland och Gotland) att man just där rostar upp. Möjligt kan man rusta upp optimerat bättre men du kommer inte helt fel. Vi gör här innan vi lär av "fienden" och lär av Card via Ender (här principen uttryckt via en av Enders lärare - Rackham): "There is no teacher but the enemy. [...] Only the enemy shows you where you are weak." D.v.s. som komplement till DN som när dom är svaga mycket explicit brukar tala om det för om inte hela världen åtminstone sina läsare istället för att tala om var SvD är svaga.


Så jag gillar upprustning Gotland oavsett vad det nu är. Dessutom fortsätter konflikter runt om i världen att expandera breda (och vi ska vara beredda för att så kan ske: Vi har bl.a. stor potentiell wave energy som kan realisera i bl.a. Kina såväl som Nordkorea, Vietnam, Burma än mer, Iran, utelämnande spekulationer närmare Europa vilket ligger lätt utanför vad jag kan just någon om) gäller att styckvisa expansioner är en väg det kan gå. Jag vill inte utesluta att landstigning Gotland resp. Öland är möjligt som del av det. De saknar båda flygplats som jag minns det men har ju flera platta vägar (Gotland i alla fall) jag antar kan fås till fungerande start och landning inom säg 12 till 36 timmar med saker tagit i land från båtar (motsvarande spekulerat existerande M-90 Bulldoser, M-90 "Vägskrapa", M-90 Asfaltsläggare men i alla fall pekande ungefär på vad som behövs eventuellt: tänkbart finns ju redan breda nog vägar på Gotland och i så fall är det sunt att ha soldater i närheten av dem).


2. Att göra redo att ta ut flygplanet spridda är också strunt. Det adderar för mig trovärdighet till Gotlands-frågan.


3. Gotland är GEO-politiskt särskilt "spännande". Det går att tolka vad Gotland indikerar i internationell rätt varierat. Jag har inte reflekterat denna fråga någonsin förrän idag men minns från när jag var barn att den av och till var aktuell. Troligt kvarstår samma potential i Gotland om än mer bortglömd idag.


Givetvis gäller samma potential i omvänd riktning om den annekteras av annat land. D.v.s. att man i så fall kan gå med fartyg till mitt linje med svenskt fastland.


Omvänt gäller potentiellt om vi väljer att hävda det att svenskt territorium - territorial vatten - slutar halvvägs mellan Gotland på kontinentens fastland i varje aktuell vinkel.


När det gäller svenskt flyg är detta den tolkning jag menar att Sverige bör göra verklighet under gärna 2016. Svenskt flyg är starkt nog att klara det bra och det gör det möjligt - tror jag - att under The Age of the Nuclear Umbrella implementera god säkerhet mot kärnvapen drops på Sverige.


Jag menar att the opposition (ibland ser jag inte alls hur jag stavar något på engelska och ibland inte alls på svenska men ni förstår vad jag menar) dessutom behöver börja ställa dom svåra frågorna till regeringen: Vad är dom oräknade flygplanen? Och om dom fortfarande finns har dom piloter? Och om inte när får dom piloter? Ty generationsfrågorna i teknik här är inte p.s.s. realiserade när det gäller att inducera skydd mot inflygning av kärnvapen.


Samtliga inköpta JAS är mer än väl per stycke där antal kan vara viktigt. Och generation äldre än det för den delen om än knappast aktuellt innan bra mycket större förvärrande av situationen i Europa skett än jag alls förväntar kommer ske.


Konfliktsituationen i världen är nog värre än man spontant vill se den som

Samtidigt behöver man ske verklighet för vad den är utan att förblindas av stegvis förändring. Stora delar av världen är nu under konflikt där expansion till mer är möjligt (åtminstone mellan otroligt till troligt) i egentligen alla områden utanför Sydamerika: Mellanöstern och Asien är de big shit här. Västra delarna av Afrika i väpnad konflikt inkluderande bl.a. Europeiska länder förutom Afrikanska, Sydsudan i fortsatt grov miss management (behöver vi dela igen? Är det kanske troligare mer fungerande än att andra afrikanska länder går in och bränner sig på att ev. underskattat utmaningen? Gör dom ett projekt kommer dom behöva Europeiskt och/eller amerikanskt stöd jag tror ej dom orkar själva), Libyen inkl. bl.a. Egypten nu tycks det, Mellanöstern där allt är i krigföring förutom Saudiarabien resp. småländerna runt Persiska viken, Pakistan, Afganistan, Burma, flera länder runt omkring tämligen begränsat, Hong Kong, Shanghai, Beijing som värde-zoner (jag vill verkligen inte säga risk-zoner när det kommer till potentiell stimulans till demokrati och hoppas och menar det som ej otroligt att protester kan hållas som en civil-fråga utan nytt crime against humanity likt Himmelska fridens torg: Om inte bedömer jag att Kina går in i väpnat inbördeskrig tämligen omgående), Indien och Pakistan är argumenterat i befintlig väpnad konflikt med årligt återkommande sedan de åtta år jag följt det realiserade uttryck av detta... Som ett litet smakprov av det ej helt okända.


Intensitet i GEO-närhet är stimulans i andra-derivatan för funktionen för intensitet i samma områden såväl näraliggande.


Ekonomisk krigföring av EU mot Ryssland är bättre än amerikanskt väpnat stöd till Ukraina

Men givet EU's vekhet i implementation ekonomiska kostnader relaterat Ukraina är också här problematiken värre än annars hade varit nödvändig. En konsekvens vi redan ser är att USA flyger in "rådgivare" till Ukraina: Cirka 600 - 1000 st (uppgifter om 300 st finns också men jag vet av erfarenhet andra konflikter hur man kontrollerar och räknar rätt kring detta). Rådgivare är vanligen mindre av folk som hänger runt försvarsdepartmentet förklarande saker utan tämligen praktiskt folk som såväl förklarar användandet av vapen som följer the locals ut i konflikt visande konkret med fienden hur man gör.


Ekonomiska vapen är här när "krigförare" är världens i särklass - vi har marginal ner till så väl USA som Kina - största ekonomiska zone kraft man ej ska underskatta. Går EU ut för att försvara Europa från att fortsatt vara i krig såväl som reducerande risken för expansion (och det lär expandera nu med en sannolikhet av 15 - 25% till bl.a. - för att understryka något liggande i Sveriges försvarszon i NATO - Baltikum) och trycker till ekonomiskt viker sig Ryssland om det görs rätt innan månader senast. Nu har vi istället amerikanska rådgivare inflygande görande konflikten till nu berörande NATO förutom Ukraina och Ryssland. Jag kan inte nog understryka hur stor skillnaden är utan att vara jurist specialiserad på internationell rätt som brytt sig i att läsa dom kontrakt större delen av EU:s medlemsländer slutit i kontext av NATO. Och där är vi direkt i perspektiv av väpnad konflikt - verklighet nu förvisso - men expanderad i täthet över relationer såväl som intresseområden berörda. När vi istället vilka holka ut antal aktörer befintliga i eller direkt påverkande som "ids med" kostnaden för det: Mindre inte Mer. Mer är sämre. Mer är ett misslyckande. Man vill ta bort Ryssland från konflikten och inte balansera Ryssland väpnat genom att blanda in fler aktörer.


Det är EU som felar här mindre än att USA felar när de nu börjat skeppa in soldater in i Ukraina. Men det är ej helt försent för EU att börja skräpa till sig och se sig själva för vad man är: Världens i särklass största ekonomiska region. Kostnaden om konflikt expanderar ligger dock huvudsakligen hos den som felat och mindre hos USA. EU lurar bara sig själv när det småsnålas sökande ersättning av gårdagens verklighet av ett USA krävande möjlighet att realisera en ledande roll i allt liknande detta. Och visst nu gör USA något om men tolka det inte som att det blir bra eller kommer realisera stabilitet om inte EU tar ansvar för sitt närområde. Det finns varken pengar default i befintlig budget och realiseringar i säkerhetspolitik av USA eller politisk vilja för något annat.


Ty vi vill inte bara vinna utan vinna utan risk för "expansion" av intensitet i Europa. Även om jag menar att idén av att vi rör oss mot en "världskonflikt" i realisering de närmaste 20 - 30 åren (d.v.s. snarare om riktigt tänkt som jag kommit att se att man korrekt ska bedöma "tid" numera snarare 5 till 15 år: Saker händer idag snabbare än en del fortfarande räknar med bedömande saker fortfarande från skattningar man gjorde under 1980- och 1990-talet relativt hur verkligheten blev) är överdriven. Men jag tror vi bättre agerar nu och gör något åt shit under de kommande fem åren.


Saudiarabien

Jag kan inte låta bli att kommentera frågan om Saudiarabien här givet kommentaren om EU. Jag är ej nödvändigtvis särskilt negativ till handel med diktaturer. Även om en svenskt näringslivs-idéer om handel med Nordkorea är för att säga det minsta en indikation om att den delen av svensk exportindustri ej är mogna för sådan handel: Bl.a. försvinner och rapporteras av och till medarbetare bland företag exporterande till Nordkorea saknade utan förklaring (förutom och här undantaget mer uttalade hot mestadels - alt. uteslutande - riktat Sydkoreanska företag man samarbetat med). Så vitt jag vet - vet vi inte riktigt vad dom alltid tagit väger men jag tror inte riktigt på svenska exportföretag är mogna nog alt. desperata nog för att ge sig på att göra stora affärer med Nordkorea.


Vad jag inte gillar med Saudiarabien affären är att vi nyligen hade riktat läckage indikerande att Sverige på något sätt lär från vapenfabriker man diskuterat. För mig låter det som strunt. Vill jag lära något av Saudiarabiens försvar såväl som vapenimport (där Saudiarabien om jag ej räknar fel ej är världens största importör ej heller blir det under året men väl hamnar kanske på tredje plats) finns andra vägar för det inte överdrivet svåra kanske. Jag tror nog att jag utan behov av andra personal resurser adderande viss tid (men ej försumbar tid heller: säg halva året i löpande kalender år) kan med väldigt låg fel-procent kan indikera varje köp och varje investering de gör nytt i sitt försvar. Befintligt är en annan sak.


Vill jag veta allt om Saudiarabien (åtminstone nytt så att något uttryck för det skapas att se: Utan historik av intresse är det svårare om befintligt ty det skapar inte självklart alls faktiskt språk man kan läsa och lära av) är det från mitt perspektiv inte direkt svårt.


Så jag var som lite skeptisk till läckaget från den svenska myndigheten. Den kändes lögnaktig. Och det för mig indikerar problematik ty en tänkbar förklaring till problematiken är mutor och korruption med Saudiarabien som avsändare. Jag säger ej att det är den troligaste förklaringen men det är ej heller en helt otrolig förklaring.


Vidare gäller att när Saudiarabien sticker upp och trycker ner en svensk utrikesminister i moraliskt självklar fråga gäller att vi ej ska se ett ända svenskt exportföretag fortsätta dum-argumentera kring frågan övergripande. Till viss glädje tycks så heller ej skett när jag gjorde stickprov. Man erkänna att tänkbara problem kanske viss - och jag upplever lätt att man kanske upplever riskerna överdrivna feltolkande Saudiarabiens kommande roll i Mellanöstern lite felaktigt från hur den varit de senaste 15 åren fram till 2013 som början på brytpunkt. Tänk klokt och fokusera mer på Quatar och Jordanien i kontext av den mindre inflytelserika gruppen av diktaturer i Mellanöstern (som fortfarande är ganska "dominerande": Tråkigt nog).


Jag tror det är sunt för exportföretag i Sverige att inse att Sverige är ovanligt framgångsrikt som exportland. Detta beror till försvarliga andelar på svensk utrikespolitik. Och det finns en långsiktighet i beslutet relaterat Saudiarabien möjligen (jag är ej säker) regeringen insåg eller möjligen ej insåg. Och jag kan här som ett relativt färskt exempel (utelämnande fler sådana längre bak i tiden) peka på att innan helvete igen bryt ut i Libyen såg import-profilen som indikerat i derivata-förändring radikalt annorlunda än den hade gjort flera år innan.


Därmed inte sagt att jag egentligen talar för en statsomstörtande revolution i Saudiarabien eller kan bedöma hur trolig en sådan här. Generellt välkomnar jag sådant i varje diktatur. Men jag får erkänna att jag är lätt chockerad av den nuvarande situationen i Mellanöstern - oavsett att jag varnande för detta återkommande ett helt djävla år inkl. vad som krävdes för att undvika det där realisering av allt nu flera år efter tycks ge mig rätt även om effekt självklart är vek tills jag såg det som försent och inte brydde mig längre - och känner kanske att det kanske är "bättre" på något obestämt sätt tänkbart men inte säkert mindre relaterat folk boende i Saudiarabien i genomsnitt att förändring i landet väntar en några år. Dessbättre har mitt utomstående perspektiv inget inflytande bromsande (även om jag mycket möjligt kan stimulera det åt andra håll med möjlighet att addera tid på det: skapande argumenten och inducerande dem för att ta upp frågor jag rörande en del delvis idag vet är aktiva men dåligt utnyttjade för att ta shit längre än det någonsin varit i Saudiarabien - Saudiarabien är lite som Kina tycks för mig så stabilt samtidigt ställer man sig och kastar tändstickr mot det vet man bara att det brinner inom några månader oberoende av alla miljarder de spenderar på brandkår). Men som sagt jag är i all ärlighet lätt chockerad av Syrien - Irak. ISIS stör mig även om de tycks förlora snabbt nu. Mestadels irriterar det mig att ingen bemöter deras riktade information effektivt (men vackert undantag i en serie komiska uttryck bl.a. i filmklipp).


Jag ser världen i bias etablerade i GEO-områden i världen som intresserat mig mer än Saudiarabien

Jag lutar kanske också åt att tänka med bias format av områden i världen jag intresserat mig mer för där jag för en del andra som Ryssland och Östeuropa (om nu folk som intresserar sig för Östeuropa ens använder den termen fortfarande uttryckande möjligen något av hur borta jag här i denna del av världen). För mig känns Saudiarabien som ett oviktigt land. Det förändrar sig troligen snabbt med relativt lågt behov av stimulans och är samtidigt helt borta i allt av kreativitet och till det associerade vägar till problemlösning. D.v.s. kan ej ansträngande sig ens vara mycket av problem för någon annat än genom för ytterst konkreta frågor betala för förändring och om det ej är möjligt stå utan medel till att uttrycka sig med. Tänkbart har jag fel men tittade bakåt närmare 20 år (minns jag rätt 16 - 17 år cirka) i nyhetshändelser såg jag inget exempel brytande detta mönster vilket är ovanligt även i regionen. För mig känns Kina som den viktiga frågan: Inhemskt berör dess diktatur ett antal personer görande all diktatur i övrigt tillsammans till litet i effekt. Och stort nog att vara ett globalt hot inom en 20 år om fortsatt existerande bara genom storlek på det egna landet. Dock delar jag ej uppfattning med en del att Kinas inflytande kortsiktigt är problematiskt. En del i såväl som utanför USA tvivlade på dess förmåga att stå upp mot Kina men jag tycker inte alls Obama gjort ett helt dåligt jobb: Tvärtom har han klarat bra av att markera gränsdragningar också under USA's upplevda akuta ekonomiska problem rörande kassabrist (nu sedan länge passerade).


Dock har jag inte fel kring hur lätt det kan vara att sätta sig och pratsamt kasta brinnande tändstickor på Saudiarabien tills det ev. tar eld. Så mycket har jag lärt av att följa kulturområdet i bredare mening från med början något innan vi fick intensitet i Arabvärlden föregripande precis skapandet av Sydsudan att bedöma det väl nog här. Och skilt från många andra har jag faktiskt i princip haft rätt med början Libyen för utvecklingen (och som publicerat här fortlöpande hela vägen) medan undantag av att jag ej såg Syrien utan där såg Iran istället. Syrien fanns dock i ej den optimerande (i storlek) version av Bluelight jag använde. Den föll bort när jag försökte skära onödiga koncept bort för att göra tolkning från spreading activation mer görligt. Istället konvergerade vi lokalt i geo här till Iran. Följande upp det från verklighet realiserad kan jag dock konstatera att kulturell såväl som politisk närhet mellan Syrien och Iran är minst sagt hög. Görande om från en större version ej från samma data utan början egentligen i konflikten befintlig får vi uttryck både mot Iran såväl som Syrien (såväl som Saudiarabien och mindre än förväntat från verklighet egentligen Irak och Irak visade sig i uppföljning vekt uttryckt i BL-relationer vilket torde förklara det där också ett antal i från dem etablerad statistik ger en stark förskjutning från det perspektiv USA tagit på landet vilket som bevakat media haft enormt bias bort från flera av "landets" kulturområden - Men Irak är idag tror jag att se bättre som nutidshistoria och hellre ta verkligheten för vad den är och se realitet i att vi kommer få nya länder här såväl som förändrade gränser till andra länder medan Irak som det historiskt sett ut ej består).


Poängen jag vill göra är att Sverige och svensk utrikespolitik är den bättre grund svensk exportindustri står på snarare än att svensk exportindustri är aktörer i världen som gynnas av oreglerad verktyg och som bäst söker lägga sig i reglering för att verka för att ta ner den. Bl.a. för att ta ett trivialt uppenbart exempel snarare än mer avancerade likt Libyen tidigare ska man betänka hur politisk verklighet varit sedan många år nu i Sveriges just nu tror jag största exportland och normalt ett av två - tre största inköpare: Tyskland. Tyskland såväl överuttrycker sig ej helt främmande från vad svensk exportindustri kanske tror sig bättre syftande till för egen del såväl som irriteras av oreglerade uttryck när det av och till kommer till dess logiska realisering när i och runt väpnande konflikter. Sverige såväl som varierar Tyskland som följer ibland - men ofta nog föregriper och uttrycker Tyskland tydligare (det samma gäller förövrigt för Sveriges näst-största exportland USA). Jag tror nog oavsett hur såväl USA's som Tyskland's export eventuellt nu ser ut till Saudiarabien att Sveriges beslut ej är direkt ovälkommet hos någon av dem i kontext av politik men långsiktigt också menar jag föregripande såväl som passande väl till attityd spridd hos både USA och Tyskland.


Ett begränsat uttryck som mycket gärna vill uppmuntra till mycket seriösare analys än egentligen vanligt idag hos aktörer direkt såväl som indirekt inblandade

Nu gav jag en ytlig bild av hur jag ser världen i kontext av risk dimensioner utanför Kina och Asien näraliggande. Och jag tror jag vettigt underströk var begränsningar i kunskap och data byggande den bilden gäller. Samtidigt rörande sådan begränsning får jag erkänna att ofta nog kan jag konstatera att många andra egentligen inte har en bättre bild dom heller. Utan det är en dålig bild relativt åtminstone mig själv (ej importerande data och sökande görande analys predikterande politisk förändring framåt i tiden) resp. tämligen seriösa aktörer. Jag har ex. ej kunnat konstatera något i mening av agerande eller uttryck från EU som ej legat efter av vad jag bara sett på indirekt data från bredare nyhetssampling senast inkluderande Europeiska och Ryska nyhets- och datakällor (på engelska uteslutande) 2014 riktat allmän association koncept för långsam förändring (d.v.s. utnyttjande data från mer än hela 1900-talet före- såväl som efterföljande fram till idag) där en del ändå även om jag riktat söka mer data än möjligt för en sådan enorm dataimport jag gjorde 2013 - 2014 är möjlig för i ett ändå begränsat område (det skulle ej förvåna mig om det är en av de största beräkningarna någonsin gjord för association mellan koncept i datamängd utnyttjad såväl som antal koncept resp. relationer mellan koncept: Men det innebär ej att inte riktad dataimport från pågående verklighet långt över det krävs för att trovärdigt få en god bild snarare syftade denna enorma dataimport till att skapa grundvärden som gör sådan riktad analys möjlig).


Jag försökte inte ge i ett inlägg en seriös bild. Men för den intresserade bör väldigt mycket gå att hitta om söker sig bakåt och följer aktuella händelser och områden pågående. Och jag gjorde inte en gång skrivande detta kontroll mot data jag har, anteckningar jag gjort eller något annat. Det är inte mer än min bild av detta som jag upplever det just nu. Jag föredrar nog det eftersom så mycket berör Ryssland och gamla Östeuropa jag alltid intresserat mig mindre för: Indikerar jag mer än det i sämsta fall är.


Ta det för hur du väljer att ta det men stanna inte här eller på nivå som analys normalt tycks ske i såväl media som hos åtminstone flera politiska entiteter. Det här är viktiga frågor så ge dem den betydelse de bör ha och ta fram bra modeller av verklighet just nu föregripande förändring. Säger du just nu ej vad som kommer ske en viss längd in i verklighet vet du inte tillräckligt och ska vara försiktighet med att agera från en begränsning av nivå på risker förstådda som existerande.


Jag kan ha haft rätt ofta här men jag tror inte det trovärdigt säger något rörande hur väl ev. uttryck prediktion (så kanske upplevd som sådan av läsaren) är. Det är tror jag mer allmän känsla och kunskap från andra regioner rörande hur det ofta är: Och det är ej på sådan nivå så pass allvarliga frågor detta nu är särskilt sedan amerikanerna börjat ta in rådgivare i Ukraina saker är. Det är sedan bara tråkigt att tycks det mycket i EU inte ligger på den nivå man bör vara på här.


Och jag väljer slutligen att säga att jag ser det lite som ett misslyckande - eller mer påverkad av verklighet i områden utanför vad som intresserar mig normalt - att jag alls kom att kommentera (om än oplanerat: ej heller vad jag klarade att motivera mig kontra upplevelse av hur saker utvecklat sig som funktion av engagerad kompetens hos aktörer) utanför regioner jag regelbundet följer och magnituder bättre i bredd och djup förstår. Det är ej vad jag gillar att göra. Men jag är ej direkt avkopplad från förtroende från att de vars ansvar sund förändring måste vara ser detta som verklighet eller ens brytt sig i att seriöst ge sig på att förstå verkligheten fortgående och vad som krävs för att konflikt-intensitet ej ska expandera och fortlöpande uttrycka risk för nya realiseringar.