Ett misslyckande att ha skrivit om, Uppdaterad flera gånger och Och ej ämne att förvänta fortsatt

2015-03-13

Givet att jag tänker mig att vissa läsare i Sverige resp. på kontinenten lär intressera sig för ämnet (om än ej därmed sagt nödvändigtvis bryr sig att läsa vad jag skrev om detta så långt utanför vad jag egentligen kan) bör jag understryka att jag uppdaterade och kompletterande innehåll tämligen omfattande efter första publicering: Gotlands sak är vår sak: Och Saudiarabiens sak kan vara en gynnsam sak. Och jag upprepar i citat hur jag slutligen avslutade det uttryckande varför jag egentligen "inte vill ha skrivit det" men kom att göra det ändå oplanerat:Jag försökte inte ge i ett inlägg en seriös bild. Men för den intresserade bör väldigt mycket gå att hitta om söker sig bakåt och följer aktuella händelser och områden pågående. Och jag gjorde inte en gång skrivande detta kontroll mot data jag har, anteckningar jag gjort eller något annat. Det är inte mer än min bild av detta som jag upplever det just nu. Jag föredrar nog det eftersom så mycket berör Ryssland och gamla Östeuropa jag alltid intresserat mig mindre för: Indikerar jag mer än det i sämsta fall är.

Ta det för hur du väljer att ta det men stanna inte här eller på nivå som analys normalt tycks ske i såväl media som hos åtminstone flera politiska entiteter. Det här är viktiga frågor så ge dem den betydelse de bör ha och ta fram bra modeller av verklighet just nu föregripande förändring. Säger du just nu ej vad som kommer ske en viss längd in i verklighet vet du inte tillräckligt och ska vara försiktighet med att agera från en begränsning av nivå på risker förstådda som existerande.

Jag kan ha haft rätt ofta här men jag tror inte det trovärdigt säger något rörande hur väl ev. uttryck prediktion (så kanske upplevd som sådan av läsaren) är. Det är tror jag mer allmän känsla och kunskap från andra regioner rörande hur det ofta är: Och det är ej på sådan nivå så pass allvarliga frågor detta nu är särskilt sedan amerikanerna börjat ta in rådgivare i Ukraina saker är. Det är sedan bara tråkigt att tycks det mycket i EU inte ligger på den nivå man bör vara på här.

Och jag väljer slutligen att säga att jag ser det lite som ett misslyckande - eller mer påverkad av verklighet i områden utanför vad som intresserar mig normalt - att jag alls kom att kommentera (om än oplanerat: ej heller vad jag klarade att motivera mig kontra upplevelse av hur saker utvecklat sig som funktion av engagerad kompetens hos aktörer) utanför regioner jag regelbundet följer och magnituder bättre i bredd och djup förstår. Det är ej vad jag gillar att göra. Men jag är ej direkt avkopplad från förtroende från att de vars ansvar sund förändring måste vara ser detta som verklighet eller ens brytt sig i att seriöst ge sig på att förstå verkligheten fortgående och vad som krävs för att konflikt-intensitet ej ska expandera och fortlöpande uttrycka risk för nya realiseringar.

Jag vill inte att man ser inlägget som uttryck för något kommande regelbundet intresse. Ej heller uttryckande på nivå av vad man kanske kommit att normalt förvänta sig när jag säger något om ämnen jag kan mycket bättre. Det är något av samma problem jag tycker mig se hos många andra att ge en bild av problemområdet utan det bredd och djup det förtjänar i seriöst gjorda modeller.


Det är tråkigt att management av problemen ej är på nivå av vad som krävs men jag tvivlar på att det i sig lär stimulera något förändrat intresse från min sida. Det får räcka bra med att jag förutom Asien börjat sampla ner hela det publikt tillgängliga Iran (som planerat i lugn takt tänkt klart på cirka åtta månader och just nu ungefär på att jag tagit ner lite tänkbar seed rymd: cirka 5000 - 8000 koncept-utgångspunkter att jämföra och från det få en prioriterad utgångspunkt). Och tänker jag egentligen kanske bättre skippar jag det och samplar hellre områden jag traditionellt prioriterat djupare men påbörjat lär jag avsluta det.