Att för Västerlandet att försöka hjälpa Libyen är att försöka realisera riskreduktion för Västerlandet

2015-03-13

Jag mer än håller med behovet och värdet uttryckt i Islamists are leading Libya to annihilation – and the west is letting them (Joseph Walker-Cousins) ser ett särskilt värde av att det publicerades i The Guardian. Det är en dialog där jag tror värde från effekt av vad som sägs likt detta kanske är något högre än via andra jämförbara kanaler.


The Guardian är stark i utrikespolitisk kunskap och bevakning. Det är emellertid också en news providers jag gillar mer att läsa när jag är mer "stabilt" i min kanske naturligt mer cyniska världsbild. Man får ofta en ej direkt felaktig bild av aktiva problem, ev. kommande problem och risker men eventuellt att man (ej alls ovanligt för news providers) ej lika bra fångar möjligheter att kunna realisera en bättre värld av att faktiskt försöka göra något (eller svårare mer kompetenskrävande kanske att uttrycka och bevaka vad man faktiskt kan göra för att förbättra saker). Detta kanske gör det också till en mer effektiv kanal att säga något om möjligheter i eller via?


Argumenten rörande risker och möjlighet till riskreduktion i och via Libyen gav jag redan särskilt under 2011 och ser inte att något förändrats rörande dem mer än att vi kan försöka mer och bättre i Västerlandet såväl som Libyerna själva som behöver börja skärpa till sig på alla sidor.