President Obama tal - Iran: Överenskommelse om säkerhetsåtgärder, sanktioner m.m. relaterat Irans kärnkraftsindustri

2015-04-02

Jag vet egentligen vad dom här centrifugerna egentligen är (eller alls). Och får lita på att deras antal ger någon form av leverans-kapacitet relevant för kärnvapen. Tydligen ska de ha varit flera tusen när Obama blev president. Jag tror det här kan ha varit en bra prestation med potential till många värden med lite tur så om det känns belönande för Obama med utrikesminister att indikera Bush här så känns det kostnadsfritt för mig i alla: Kan centrifugerna ha varit få eller inga när Clinton var president?
Bra arbete här av Obama med utrikesminister och säkert en mängd andra; EU ska ju ha varit med här men vem man ska söka för EU's tal förklarande saker vet jag inte. Säkert många fler som gjort mycket här. Iran ska man inte minst ha respekt för. Det fodras ibland en del att förändra perspektiv och göra något nytt trots att konkreta såväl som abstrakta värden är uppenbara. Konflikt kan ibland låsa såväl individen och än tydligare en flock av människor när kultur etablerats. Jag ger det hela 3 plus av fem möjliga och första politiska händelsen som sedan 2012 fått mer än svaga två plus när det kommer till nationalstater.


Jag ser nu värde mer i möjligheter. Situationen har inte varit bra på många år:Iran behöver till ett tillstånd av mer vi med omvärlden. Och någonstans behöver man börja ge och ta med omvärlden och det har var bättre än mycket annat utant tvivel genom att en konkret risk finns i att den negativa feedback på konflikt som kommer relaterat kanske minskar med mindre isolering kortsiktigt. Vidare har det argumenterats större säkerhet kärnvapen denna väg. Med bra möjlighet till övervakning tror jag det kan stämma men jag har inte sett dem eller upplever att jag minns någon vetskap om byggnader kärnindustri, teknik åådant kräver och vad mer man kanske bättre tittar över om man skulle ge sig på att försöka bedöma det.


Dock föreslår jag ändå en åtgärd möjlig lite varstans: Att acceptera och kräva att viss teknik man importerar taggas som nu men taggas sändande skilt från normalt nu serie nummer ma har i listor och checkar av vid kontroller. Ger potentiellt lite kontinuerlig övervakning.