Abstrakt? Eller Konkretisera: Igen

2015-04-02

Från mina mest privata funderingar kring diverse relaterat skalning av intensitets-vikter utan processandet av NP del av parsningen återpublicerar jag igen här då jag tror jag kan önska enkelt hitta tillbaka till det själv.


I övrigt kan tilläggas att resp. har effekt och värde i mening av riktad information. Abstrakta värden kan sälja bättre: Det drar bättre nytta av inlärd information til lägre kostnad.


Att konkretisera i det mest omedelbara - Vad som sker nytt - Kan emellertid enklare driva ny inlärning om det nu är konkret som är värdefull eller viktig att lära ifrån.


Vi kan mycket kreativt jämföra med pennan och svärdet. Pennan är stark. Oerhört så och ofta kostnadseffektiv. Emellertid varje person som inte saknar nedsatt sunt tänkande ser till att den penna man bär är av en riktig typ: Skarp metall likt en mycket energieffektiv dolk om nu konkreta hot mot liv är verkliga.


Eller ta Bad as a Bull: Abstrakt eller konkret? Abstrakt tills du har tjuren konkretiserad och brunstig försökande imponera på en ko eller kanske rent av en hel flock kor.


Kostar lite mer energi men kan ge ny vetskap värdefull. Bär man själv kostnaden konkret så kan ju dessutom information förstärka inlärnings-kurvan hos andra. Så att det blir vetande andra om så kan dra nytta av. Som abstrakt eller kanske konkret ibland: Hänga en eller några amiraler.


Sedan självklart som framgår utmärkt nedan när vi lämnar händelse och geografisk mening och rör oss i kunskapen utnyttjas informations-organisationen lite mindre konkret men ändå begripligt konkret: Smalare bättre riktat mot ett mer förstått smalare behov - mer praktiskt kanske?


Från Få- och Mång-dimensionella representationer av koncept.


"Vidare har jag gett mig på flera gånger att försöka hitta enkla algoritmer för att uttrycka hur abstrakt ett koncept är i min Bluelight från hur dess relationer ser ut kontra dess egen för det systemet lokala vikt Ett koncept likt Sverige bör ses som jag ville ha det mer abstrakt: Inkluderande mycket mer under sig med spridd ej nödvändigtvis relaterat - och också om jag kan ta på Sverige är det inte begripligt var jag tar på Sverige enkelt när du ser mig om jag inte säger det också medan om jag tar på en person och du tittar på mig konkretiserar det men sådant är ju mindre intressant här även om jag tror den metodiken forskning psykologi nu gör en del kring är sund: Kan jag slå på det med en hammare är det konkret). Ett forskningsområde mycket inriktat och smalt relativt ett mer övergripande (ex. perception psycholog vs psychology) skulle p.s.s. vara mer konkret.

Och verkligen att flera enkla skattningar perfekt klarar av detta för många koncept man kommer att tänka på att direkt testa på. Men det hela blir tämligen problematiskt över alla koncept stängande dörren för varje form av värde rörande text-analys, sökande samband m.m. Den användning som finns och kvarstår delvis användande detta är när vi kreativt vandrar Bluelight och vill fundera om vi går mot något smalare konvergerande ett delämne eller söker oss ut mot bredare mindre exakta ämnen. Praktiskt begränsas dock det snabbare p.g.a. prestanda kostnader normalt av andra små kontroller nödvändiga på min hårdvara i alla fall (gyr stirt ör det hfr rekevabs guttad ned bpgra sklumpmässiga sample av området), Fördelen är dock att vi kan bedöma abstract och concrete från resp. perspektiv: Hur abstract psykologi är för perception psychology (större skillnad jämfört med något mindre besläktat psykologi eller ett område inom psykologi täckande upp mer i fler områden: Exakt hur detta ska fungera avstår jag att skriva ut därför jag tar lätt när jag inte tittat på det en tid fel på riktningarna här).

Viss släktskap determiners finns givetvis såväl som mina två intensity vikt-dimensioner Known - Unknown: En koppling till hur specifikt / Hur osäkert givet ett kontext vi har just nu / Mängden nytt i bredd / Vs mer inom ett avgränsat område vi innan bättre kan skatta (mer konkret). En typ likt a horse är mer abstrakt än The cool black horse någon riddare kanske köpte för att uppleva hastighets-intensitet icg för att imponera på kvinnorna och jaga i fatt mindre män att springa om med). Mycket konkret häst: Dessutom framgår från mina exempel ett spännande korrekt manligt verktyg till självförverkligande med (andra värde-dimensioner likt föredöme / prövande nytt m.m. för små-eldrivna bilar finns förstås också: Men en del gillar stort och snabbt).

D.v.s. som förväntat bara av enkla fenomen kända som frequency effect föreligger inlärning av osäkerhet. Oavsett hur väntat ett ord eller chunk är kan det kännas osäkert och otroligt med rätt ord. Effekt här är i min erfarenhet (delvis helt säkert relaterat mindre prioritet filer med koncept relativt andra men ej uteslutande så) mindre än dimensioner indikerande högre eller lägre intensitet (great, big, danger, dumb, dark m.m.) eller positiv - negativ (dumb igen, good, awfall, dangerouss, dark). Flera är mer praktiska för att detektera bias och ofta antaget "förrädiskt språk" (men kan man detektera det den här vägen är det inte svårt manipulativt: Jag tog ett exempel i Riktad information - Exempel Ridicule - Hund Fala med President Franklin D. Roosevelt där jag begrep en term felaktigt i en äldre bok som att man talar utan att beröra ämnet eller koncept men ändå skapar bias för konceptet som direkt upplevt efter talet - där är vi i problematiskt manipulativt språk). Men det gäller emellertid övriga dimensioner för polarity jämförbart. Vissa kombinationer i fras förstärker dock kraftigt från Unknown där polarity är en faktor att ta det via: Hög intensitet, Fara / tydligt negativt från kontext antaget för person och på det osäkerhet. Vad som utlöser att folk gör saker mer än bara sitta och läsa: På låg nivå ex. e-posta, ringa, diskutera m.m. uttrycka information för att få information (men mer problematiska beteende som lynching är ju också känt: Varför jag brukar varna för fel så det inte känns osäkert för er läsare om ni hittar dem icke-varnade och kanske blir angrips-intensiva mot familj eller mig - Som en kontrast för var en del diskussioner om problem med subjektiva uttryck befinner sig sökande motiverande ganska basala detektionslösningar med överdrivet behov).