Defekt moral relaterat diktatur kan kosta svenska universitet ordentligt med pengar

2015-04-02

Åtminstone i perspektiv från the big buyer bland externa studenter. Ty diktaturen fortsätter alltid göra vad de kan påverka men är inte svårt görande här nöjda med informationsinhämtningen från studenterna.


Men säljer sig svenska universitet till diktatur eller deras medarbetande utnyttjande varumärke kan det vara som ett tröskelvärde. Förr eller senare når man igenom och så vill själva studenterna seni inte komma hit längre.


Värt att komma ihåg.


Det har skett förr.