Mer eller Mindre Man? Mycket Kul?

2015-04-02

Återpublicerad från "Kul": Ett manligt föredöme: Små komiskt eller små-kreativt i alla fall. Alltid lite jobigt att vara mer man lösande problem eller bygga förståelse som hä om hur kvinnan (och mannen) egentligen fungerar, Ner jag kan se tänkbara reward värden här där andra mer feministiska koncept jag haft preferens för presterat sämre än förväntat. Tänkt som ett små-komiskt inlägg men ej överdrivet så för dom bland er som upplevt att annat jag skriver "skymmer" inlägg man var mer intresserade av med kul saker.


Prövande lite runt våra manliga och kvinnliga rollerTill det kan jag tillägga att om jag i alla fall visste att många kvinnor ser upp till mig under mina år som manlig feminist. Beundrar föredömet även om man kanske lite kvinnligt är för blyg att våga sig fram och säga det direkt kan jag känna att det kunde motivera mig i "rätt" - nedåt tillbaka till där man var - riktning.


Jag jag kan känna att jag lite svårt att avgöra sådant här. Är jag beundrad man många blyga kvinnor? Helt borta här. Min mindre feministiska - kanske just här konkret bedömande i mätbar erfarenhet man kan ta på från allt man lärt sig i livet - associerar att kvinnor ofta talar otydligt om saker som inte är viktiga för mig tänkande på stora viktiga frågor. Det låter för mig ganska anti-feministiskt som jag skrev det men kanske stämmer det ändå? Att kvinnan talar mindre tydligt än jag hör dåligt? Det känns rätt rent av förklarande allt möjligt man funderat över från unga år.


Sedan ska man förstås inte ta på sig en massa ansvar för halva världen. Jag när jag ser problem och dåligt fungerande saker brukar lösa det görande saker bättre. Men här kan ju någon abstrakt naturlig preferens hos kvinnan finnas.


Komisk? Cynisk? Eller stereotypiskt förvirrad? Något ansvar måste i all rimlighet också ligga hos kvinnan. Som bör vara uppenbart försöker jag ju en del. Mer än så kan man ju inte göra. Att på det göra om kvinnas natur känns riktigt fult manligt förtryckande så det vill vi ju inte...