Öar är säkerhetspolitikt kritiskt men Europa har hamnat efter Asien och nu har Ryssland aktivt börjat planera att beväpna öar

2015-06-09
  • Översikt av ö-taktik och -strategi för säkerhetspolitiskt säkerställande av redan kontrollerade geografiska områden resp. geografisk expansion tagande land från andra länder.
  • En riktad djupare analys av den svenska utmaningen där Östersjön fortfarande är free for all: Och i avsaknad av en svensk strategi ett framtida hot där Åland och Ryssland är vad vi bäst håller ögonen på. Svensk turtling kontra kraftfulla expansiva kanoner falerar bara därför att man slött sitter och väntar på fiendens öar.
  • Dessutom ges tips som bygger svenskt välstånd genom ökad export via kulturellt medveten språk. Här görs såväl Ukraina med hjälp av ett par körsbär och Ryssland med en björn pro-svenska.

Nästan allt som händer i Europa har att göra med Grekland deras ekonomiska dominans gör dvärg av allt annat:Skadeverkningen börjar nu realisera sig och vi kan se att Europa är kreativt efter Asien i praktisk realisering av säkerhetspolitik. Öar har nu länge varit coolt och trendigt med försiktig börjar när Japan närmast av en slump utan att inse det rätta värdet dök upp i nyhetsrubriker. Kina tog verktyget till något riktigt användbart som känns uppfriskande nytt när det kommer till asiatiska säkerhetspolitiska nyheter.


Vi kan nu konstatera att Ryssland klarar att få lite side-wave intensitet och praktiskt föreslås prata till Japan via öar:


"Days after Shinzo Abe became the first Japanese prime minister to visit Ukraine – where he voiced support for the country’s president Petro Poroshenko – Russia’s defence minister, Sergei Shoigu, said building work on civilian and military infrastructure on the disputed Southern Kuril islands would be accelerated."
[...]
"Analysts said Shoigu’s remarks, made during a visit on Monday to the Russian far east city of Vladivostok, were intended to communicate Moscow’s annoyance at Abe’s visit to Kiev ahead of last weekend’s G7 summit in Germany."
[...]
"In addition, Japan has pledged US$1.84bn (£1.2bn) in economic assistance to Ukraine."

Den japanska ekonom-liberalismen trots alla populistiska trosföreställningar om vad den skulle leverera förmår inte långt när Ryssland bygger kanoner på en omstridd öar. Sådant visar på att man klarar att hålla upp strategisk förståelse utnyttja nya innovationer och möjligheter: Knappast vad som kan köpas för pengar. Japan kan ge hur mycket mer pengar de vill till Ukraina utan att det lär hindra Ryssland från att fortsätta bygga fort och kanoner på den här ön. Utan att öppna sig för tekniska möjligheter och modern strategi lär Japan orka lite lite mot Ryssland som de sista veckornas tama ekonomiska "stenkastande".


Låt oss nu betrakta ö-frågan i Europa ty världen är inte bara Asien även om man kan tro det från nyheter om Kinas och Rysslands ö-taktiska skapelser. Låt oss vara konkreta och titta på Europas verkliga naturtillgångar när det kommer till öar.


Tillochmed en ytlig snabb titt visar på flera öar som mycket troligt är omstridda mellan Ryssland och Ukraina. Men utnyttjas dessa för att bygga en dominant uttryckande symbol (föredömligt se hur Kina tillochmed gjorde flera symboler också av "andras" öar: Chinese cook rescued by Japan after trying to fly balloon to disputed islands (en händelse som i all ärlighet imponerade storligen på mig redan under ett par - eller ett åtminstone - tidigare försök som falerade mycket närmare Kina: Stark och vid tiden så välbalanserat - Elegant - oavsett om jag tror jag föregrep här rörande ballonger - taggarna sist lär ge en utgångspunkt till det materialet - gör det ej värdet och elegansen av att betrakta genomslaget av ballongen realiserat mindre värdefullt såväl som intressant), ett kanske rent av praktiskt användbart farligt verktyg (jämför med dom här landsfälten Kina bygger på öarna) eller bara genom att bygga runt där visa att man är med tillsammans med ledande länder i domänen för att lära sig tekniken, förstå hur man utnyttjar öar för att vinna krig, tala övertygande o.s.v.? Nej.


Nedan indikeras en tror jag säkert mycket bra ö. Den är troligen omstridd. Vidare är det ett naturreservat på den så sannolikt finns föga av störande och begränsande bebyggelse, boende m.m. man behöver flytta iväg. Dessutom ligger den trevligt med räckvidd både mot Ryssland resp. mot Ukraina. Ändå bygger Ukraina så vitt jag vet ingenting här (och ser jag ej nyheter av det lär det inte vara kraftfull symbol för just någon annan heller utanför Ukraina lika lite som deras hårt kämpande soldater som behöver känna att man expanderar utåt mot Ryssland för att balansera befintliga förluster).


Komplettering: Tittande igen på kartan inser jag att en riktigt stor ö eller något ö-liknande finns som alternativt exempel: Krim. Den tror jag är viktig att bygga stora kanoner på även om resp. Ryssland eller Ukraina nog bäst transporterar bort alla boende därför. Boende bör inte vara annat än en kraftfull begränsning på alla de spännande möjligheter öar annars så mycket enklare ger möjlighet: Exempelvis kan civila byggnader - hem m.m. - vara i vägen för mer militärt slagkraftiga installationer. Den mindre exempel-ön kan vi föreställa oss kan vara en väg för den kombattant som ej kontrollerar den större Krim ön att smyga sig på den större ön: Och kanske rent av hoppa över och bygga en kanon där också... Möjligheter svåra att realisera utan att dra nytta av hela övärlden.I bilden har jag - ett alltid styrande ledord för mig - uttryckt resp. Ukraina och Ryssland kulturellt medvetet respekterande såväl som firande deras symboler. De nationella symbol jag klarade att hitta i Wikipedia för Ukraina var två växter (förutom flaggor och annat som ej respektfullt visar att jag gjort en särskild ansträngning att hitta något bra även när det kräver att man söker lite i Wikipedia) och här valde jag körsbären eftersom rött är mer krigiskt intensivt (jag vill gärna ta chansen att föreslå Ukraina att komplettera upp sig med fler nationella symboler: Kanske ett krigiskt djur? En stor hök, stridsdelfin, orm eller giftig skalbagge - Vad som har historiska rötter).

För Ryssland tog jag den välkända björnen och som erkännande för deras historiska intresse när det kommer till säkerhetspolitik, nationalism m.m. gav jag den ett stort svärd. Att jag valde panda-björnen var för att visa att jag intresserat mig nog av Ryssland för att uppmärksamma deras spännande samarbeten med Kina såväl som deras kreativa inspiration av den kinesiska ö-taktiken. Föreställningen att Kina rörande allt asiatiskt numera bossar runt Ryssland är jag dock övertygad om är felaktig och panda-björnen ska ej tolkas som att ha något med det att göra.

En ganska begränsad ansträngning jag ändå tror räcker så långt som när återkommande kulturellt medvetet gör mig omtyckt i såväl Ryssland, Ukraina m.fl. länder runt om i världen. Att jag tar mig tid på att hitta körsbären resp. björnen eller vad nu aktuellt är vad the locla ethnics oavsett var i världen gillar. Jag kan tänka mig att det är mycket utrikespolitiska affärer som blivit verklighet för Sverige p.g.a. det även om jag aldrig försökt ta ut någon statistisk korrelation av ex. bilder som denna.

Öar - närvaro - ger alla möjliga möjligheter. Flera år tillbaka (om jag hade rätt eller fel kan jag verkligen inte bedöma) spekulerade jag att det i alla fall var tänkbart att Ryssland övertränat sina delfiner på egna fartyg möjliggörande kontroll av dem en lättare väg att sänka deras flotta i närhet. Även om det knappast numera är praktiskt görligt för Ukraina att få fatt i visar det ändå på att alla spännande möjligheter havet öppnar upp. Det är inte bara nytt, spännande, ej "grekiskt uttjatat", utan det går faktiskt att göra praktiska saker på och i havet. Sverige upptäckte jag nyligen relaterat något jag läste om någon stor övning inkluderande Partnerskap för Fred (eller vad det numera kallas) vid sidan om NATO hade en s.k. ubåt. Den är ej ö-beroende och tycks för mig mer instabil såväl som mindre symboliskt uttryckande i fotovärde. Men man kan tänka sig att om vi någonsin orkar upp från den svenska slöheten till att lösa Ålands problemet kan den användas till att stoppa de kryssningsfartyg Åland lever av (relaterat försäljning av alkohol på båtarna och kanske annan omoral - ett tecken på kulturell osäkerhet och divergens som kan ta många hundra år att nå sund balans igen om Åland fortsatt försöker utan Sverige) och därmed uppmuntra dem till att komma hem igen.


Vi förstår därmed att öar kan gå i båda riktningar: Göra en ö resp. neka någon att göra sin ö.


Att istället som Sverige såväl Ukraina sitta ej utnyttjande öarna är ett uttryck för ett koncept jag brukar kalla turtling. Man sitter stationärt fast om inte "omringad" med fasta offensiva gränser mot fienden (Åland resp. Ryssland) där man alltid behöver följa deras taktik och strategi och därför när systematiska kostnader (d.v.s. sanktioner relaterat Ryssland) försummas förlorar om man ej har sådan tyngd att taktik realiserad fritt av motståndaren tenderar att falera för ofta.


Att offensivt gå ut och bygga upp en ö är att bryta turtling. Man tar initiativ och visar kraft samtidigt som kraftfulla vapen (exempelvis stora kanoner för att hindra fienden att landstiga på ön) kan byggas på den.


Något jag tror passerat de flesta svenskar helt förbi (mig också tills jag läste in på öar) är att vi har flera stora öar i Östersjön. Idag står de emellertid mer eller mindre oanvända. De få innevånare de två största öarna Öland och Gotland har är en ren kostnad för staten och större rikare kommuner. Varför inte ge dem ett omlokaliseringsbidrag och istället göra något bra och användbart av öarna? Kalksten tror jag rent av är ganska kostnadseffektivt att bygga flexibelt på och i så det kan vara viktigt att få upp saker innan någon annan kommer och snabbt bygger upp ett flygfält, sätter dit en stor kanon (jämför med Big Bertha, Tysk ännu större rail-gun Paris Gun : Stor kanon Tyskland hade under WI hotande Frankrike, Maginot Line är en startpunkt för att hitta en mängd kanoner Frankrike i kreativt uttryck från Första Världskrigets erfarenhet byggde upp). Storlek och räckvidd betyder mycket.


Föreställd dig att Ryssland bygger något sådant här på Öland... Eller att nästa gång en svensk export-relaterat båt - kanske med en maskiner i lasten eller mat till svältande - byggande svenskt välstånd kommer nära Åland så skjuter den här kanon på båten.

Dessa möjligheter existerar endast därför att Sverige inte redan satt dit något jämförbart kraftfullt på Åland resp. Öland.

Tänk dig nu att Åland börjar tillverka stora kanon och exporterar dem till ett Ryssland som sätter dit dem på Åland... Utan våra kanoner på Åland finns föga möjlighet att hindra detta. Istället får acceptera att Åland skjuter ner den svenska exporten medan Öland skjuter på det svenska fastlandet (Blekinge tror jag är närmast här eller kanske Småland så det är ju ej skadeverkningar som är direkt kritiska i någon rationellt mätbar dimension men den symboliska nedsidan av det hela ska ju underskattas oavsett om det från inducerad omlokalisering kanske rent av blir en besparing för det centrala Sverige runt huvudstaden: Och faktiskt blir det snabbare märkbart för svensken än vad som hade varit naturligt bedömt bara från betydelse, besök m.m. grovt skattat som rimliga eftersom det centrala Sveriges politiker som del av att "roa landsbygdens färgglada etniska grupper" - gotlänningen, skåningen, samen, dalmasen m.m. den kulturellt medvetna ser till att veta vad de kallar sig - så att ekonomiska kostnader inte skenar iväg ännu mer brukar komma och besöka någondera av Öland och Gotland för att diskutera riktig nationell politik mer än lokalfrågor såklart). Svensk rörlighet på såväl Öland och Åland borta.


Och hur länge dröjer det innan Åland nu när de kan få idéer av Kina börjar bygga flygfält och kanoner? Kanske snabbare än vad som är bra för återanpassning av Åland in i den svenska kulturen... Svensk turtling lär inte hålla länge när ett expansivt Åland drar nytta av Östersjön nekande svensken access och närhet till de åländska farvattnen - Och än mindre möjlighet att gå i land för att om görligt åtminstone kontrollera om de sätter upp stora kanoner eller bygger flygfält.