Moody's - Ett mini-exempel för Grekland samt allmänt rörande normalisering av de värden kreditvärderingsinstitut ger

2015-06-09

Så här menade Moody's i slutet av april:Det kan ju vara tilltalande enkelt när ett välkänt varumärke som Moody's åtminstone delvis tycks dela uppfattning med en själv (rörande huvudsakligen vad Reuters uttrycker som: "A Greek exit from the euro would not mark a return to the debt crisis of 2012, but it would create risks of contagion and change the nature of the monetary union, which was supposed to be permanent [.]") att acceptera det såväl som uttrycka det vidare.


Samtidigt är min erfarenhet av Moody's såväl som jämföra tjänster för mått på kreditvärdighet begränsad till försök jag gjorde för några år sedan (kanske 2010: Eller ev. redan 2009 enligt en bedömning om antingen 2009 eller 2010 i Icke fråga: Federala budget-problem är knappast mer problem nu än förra gången från september 2013 och vad där indikerat rörande de federala, USA, varningssystemen är det riktigt jämfört med det mesta och också om jag tänker mig att EU har jämförbara system var de åtminstone när jag tittade svåra att "upptäcka" i mening av att värden och bedömningar kan tas ut) med utgångspunkt av att jag önskade ett grovt ändå vettigt mått att kunna tillskriva entiteter nyhetshändelser inträffar runt beskrivande inte nödvändigtvis just kreditvärdighet men bredare något av "ekonomiskt stabil trovärdighet". Det var ej görligt att göra med någon av de större tjänsterna för sådant rörande någon typ av entitet värdena fanns tillgängliga för mig därför att de släpande tydligt långt efter nyhetshändelser vilka signifikant / uppenbart i all rimlighet redan visat att trovärdighet hade reducerats.


Senare har jag fått känslan ibland när jag tittat på dokumentärer resp. läst nyheter relaterade åren bakåt nu med turbulensen med början runt 2009 att jag när jag gjorde försöket ej förstått affären resp. inarbetad kultur runt dom här måtten. Därmed inte sagt att jag direkt förstår affären och kulturen (just kulturen tror jag verkligen spelar in här) bra för åtminstone de entiteter jag har värden för (d.v.s. länder och för värden åtminstone inte senare 2012 bl.a. större företag men om jag kommer ihåg inte överdrivet många: Kanske ett antal tusen?). Vad man kanske egentligen skulle önska veta (nu behövs det inte tror jag givet vad jag såg från användning besläktat med vad jag försökte men mer reflekterande) är vad som är finansierande för måtten: Betygsatt relativt användande betyget. Tänkbart är ju länder kanske via alla möjliga organisationer, myndigheter, företag m.m. man kontrollerar stora kunder vilket kanske är mått som går igen hos stora företag (jag vet dock inte något alls och har ej försökt hitta uppgifter alls hur kunderna fördelar sig)?


För Grekland (med uppgifterna från Wikipedia och när så verifierade via Greece, Government of resp. verifierande dessa kompletterande vad där saknat från angivet Greece, Government of - och ej i något fall fordrande att ej i pressmeddelande publicerad information använts - ) har vi följande väsentliga händelse med början 23 december 2009 rörande deras betyg på Grekland:


23 December 2009 - Ner: A2 från A1
22 April 2010 – Ner: A3 från A2
14 Juni 2010 - Ner: Ba1 från A3
7 Mars 2011 - Ner: B1 från Ba1
1 Juni 2011 - Ner: Caa1 från B1
25 Juli 2011 - Ner: Ca från Caa1
2 Mars 2012 - Ner: C från Ca
1 Jun 2012 - Moody's lowers Greece's country ceiling to Caa2

29 November 2013: Moody's upgrades Greece's government bond rating to Caa3 from C; stable outlook

1 Aug 2014 - Upp: Caa1 från Caa3 (d.v.s. tillbaka till 1 juni 2011)


"Moody’s, the international rating agency, has upgraded Greece by two notches, reflecting good progress with fiscal consolidation despite continued recession and fragile political stability.
The upgrade from single C to Caa3 with a stable rating still leaves Greek sovereign bonds deep in junk territory, but supports the coalition government’s forecast of a primary budget surplus this year before debt repayments, rising to 1.5 per cent of output in 2014."

Från: Moody upgrades Greece’s debt rating (2013-11-30) | FT.com

Också: Moody's upgrades Greece's government bond rating to Caa3 from C; stable outlook | Moodys.com

20 Januari 2015: Moody's publishes updated methodology on country risk ceilings. D.v.s. Moody menar sig inte längre beräkna risk utan snarare en risk under antagande av att landet kvarstår om medlem i euro däri. Emellertid (apropå bl.a. Greklands "samlande" av all valuta allt statligt hade) noterar vi också:


"Local Currency Deposit Ceiling

Moody's Local Currency Deposit Ceiling for a country or monetary region is the highest rating that can be assigned to the local currency deposits of a bank or other deposit taking institution domiciled within that rated jurisdiction. It reflects the risk that governmental authorities might impose a freeze on all local currency bank deposits in the system in response to a systemic run on deposits or a heightened risk of such a run."

Från: Moody's Rating Symbols & Definitions | Moodys.com

6 Feb 2015 - Moody's places Greece's Caa1 government bond rating on review for downgrade

29 Apr 2015 - Rating Action Moody's downgrades Greece's government bond rating to Caa2 from Caa1; outlook negative


Vidare upplever jag även om jag aldrig för aktuellt data försökt koppla det till nyhetshändelser att vad jag såg rörande lag troligen endast lika rent gäller ner-gradering. Rörande uppgraderingen vi såg ovan för Grekland är jag mycket tveksam till att nyhetshändelser rörande konkreta händelser går att överföra vettigt till dom besluten på sätt som är konsistenta över länder respektive år.


Något om entiteter i Moody's "värld"

"Greece, Government of" är Moody's namngivning i normal text - närmare vad vi själva skulle kalla entiteten - men så vitt jag vet ej garanterat unik. Unik är däremot "Moody's Org ID" som för "Grekland" 348330. "Moody's Org ID" är vad data efterfrågas med via olika varianter och också så via varierade varianter via URL (jag satt hos ett större svenskt industriföretags styrelseledamot och tittade på det vilket dom betalade åt honom en dag - eller om det var tvärtom och han tyckte de skulle betala det därför han använde det just då men det var som inte värt besväret att bry sig: det var nog det senare) vilket vi efter "noggrann utvärdering" bedömde för fallet följande regelverk m.m. rörande användning o.s.v. för prenumerationen). Huruvida den går att ta ut saknande verifierad access håller jag för mer tveksamt just för Moody's (men kan minnas fel rörande hur det fungerande: det var några år sedan).


Vidare som vi ser för Grekland ges viss meta-data där inte minst följande ska uppmärksammas:


Previous Name:HELLENIC REPUBLIC

Med viss uppmärksamhet där kombinerat med likartade benämningar mellan aktiva existerande entiteter som dock har olika ID (vilket jag tror Moody inkluderade dem där görligt att ta en del fel man annars lätt gör här).


Rörande normalisering för att möjliggöra jämförelser

Ingen effekt normalisering används av vad som går att bedöma av något system jämförbart Moody's (och ej heller Moody's) påverkande information som systemen ger ut eller som går att härleda av denna. "Summerande" förändring över ett segment går vad som där indikeras ej att jämföra med något annat utan att först inkluderande också annan information än som ges ut av dessa tjänster normaliserande värdena.


Medan följande snarast är vad som normaliseras in i super-system (noterande särskilt detta när flera skilda system används för att ta ut sammanfattande värden för delar av ekonomin - Inkl. att observera storlek av vad man från ord kan tycka jämförbart mellan dem resp. vad som i skillnad storlek beror av tänkbart skild definition och sortering resp. därför att fler eller färre entiteter följs):


Market Segment:Sovereign & Supranational
Industry:CENTRAL GOVERNMENT
Domicile:GREECE

Jag kan tänka mig att det förekommer att man försöker använda data för att över segment i ekonomin, geografiska områden m.m. se förändring. Men gör man inte ganska genomtänkt normalisering är det typiskt minst sagt problematiskt. Därmed inte sagt att jag heller menar att det ens är en lämplig ensam källa för det utan komplettering med åtminstone flera andra: Men använder man dem behöver man normalisera data om man ska slippa problem med att typiskt värst ett icke-representativt mindre antal än vad som är rimligt påverkar bedömning av hela segmentet.