Vad min flummiga flytande intelligens associerar debatten ekonomisk-politik USA-Kina till

2015-06-09

En enkel men till vardags ibland ganska funktionell modell för att förklara hur man tänker är att se intelligens uppdelad i kristallin resp. flytande intelligens. Åtminstone naturligt är min kristallina intelligens tydligt mindre presterande än min flytande intelligens som inklusive associativ intelligens är tämligen exceptionell (vi kan förklara den senares överprestation med att min kognition kan vara motsvarande åldrad i förtid av olika orsaker vilket skulle ge till effekt i vad jag avser en större tidig preferens för associativa relationer mellan neuron-grupper kognition kan konvergera till medan den yngre intelligensen istället har större relativ förmåga att istället bibehålla ett djup gående från grupp A, grupp B, grupp C o.s.v. i tur och ordning istället för i det första fallet havande en större mängd färdiga direkta anslutningar).


Praktiskt är en effekt av över-prestationen att åtminstone när man ger det lite tid presenterar sig diverse ex. här historiska händelser som är tänkbart relevanta men ej omedelbart identifierbara så för något aktualiserat. D.v.s. delvis en fråga om implicit kreativ association som bara inträffar och som praktiskt för ev. identifierande av värde fodrar en tämligen tydlig stringent bedömning hörande mer hemma i den kristallina intelligensen. Ibland brukar jag förövrigt som metod stimulera detta pågående under mer "stressad" tid associerande fritt vilket rent praktiskt är närmast omöjligt att göra när min kristallina intelligens presterar på god nivå.


En begränsning (som dock internet m.fl. datasamlingar i bästa fall kan lösa) implicit associativt presenterade tänkbart relevanta kommer med är att de ganska typiskt för mig är minst sagt tidsmässigt inexakta. Jag kan tänka mig att det indirekt är effekt relaterad begränsning kristallin intelligens där nu mer exakta datum-relaterade labeling av händelse har mycket av A, B, C, serier snarare än för ett ämne rörande intensitet / mängd eller vilken storleks-relevant dimension som helst uttrycka dem alla åtminstone över viss storlek direkt kopplade den där ju ordning utefter dem löser sig ändå och funktionellt för den flytade intelligensen (d.v.s. egentligen bättre åldrade kognitionen).


Så utan vidare diskussion lite som dök upp ur minnet har vi händelse 1. Denna illustrerar vi med denna nyhet som ligger tidsmässigt efter vad kreativiteten egentligen pekade mot. Mer hela kommande in där vilket föregrep innan det i delar i alla fall (om än inte så tydligt eller effektivt egentligen övergripande) började gå otur i det för dom.2. Och hur var det nu med länder andra än USA besökande den amerikanska delen av Kuba? Jag fick aldrig det fullständigt klart för mig när indikerat och ej heller därefter.


Både i 1. och 2. är vi nere i tid under Bush II tid som president.


Det är exempel på den association som kom aktiv efterföljande: