Att skatta emotionell intensitet för adverb och/eller adjektiv från morfologiskt nära relaterat adjektiv och/eller adverb 2: Kvot när adverb närmare portade

2015-06-09

Kompletterande:Uppskattningsvis tror jag ej helt få adverb liggande i ej mindre antal POSITIVE kvarstår som antingen dessutom ska till UP eller helt till UP. Men ej helt långt ifrån det i alla fall har vi kvoten UP / DOWN grovt approximerat via filstorleken (vilket sannolikt ej är sämre än vad vi ska förvänta oss rimlighet exakthet även om faktiskt antal taget eftersom jag inte räknat på antal saknande klassificering normaliserat deras sannolikhet vilket varande mer komplext än man lätt tror jag antagligen inte bryr mig i här).


Kvoterna finns i Emacs-fönstret närmare slutet på dess övre fönster (ovanför diverse irrelevanta notering om POS-taggar detekterade troligt felaktiga och ska ändras en bit syns av). Nedre fönstret visar en bit av adverb UP. Till höger finns filstorlek på övriga dimensioner resp. i dem för resp. POS.


RB för adverb kvoten och JJ för adjektiv-kvoten.