Ko och ej Höna skiljer ut sig bland Gris, Ko, Höna och Får - Svarar du höna löper du risk att drabbas av allvarliga sjukdomar

2015-06-09

Som jag insåg sist efter att skrivit detta kan man se mitt inlägg här som en utgångspunkt att introducera ex. en skolklass i lågstadiet i risk management rörande dom många konkreta hälsorisker de kan möta när de ska äta.


Följande "problem" hittat hos The Guardian:


"Let’s see why with another puzzle. Which animal is the odd one one out?

Pig
Cow
Hen
Sheep"

Från: Did you solve it? Are you smarter than a Hong Kong six-year-old? | The Guardian

Cow är särskild eftersom den endast besmittat hos i epidemier som medium för prioner. Medan dom andra varit medium för virus besläktade influensa under moderntid (HXNX "influensa").


Väldigt typiskt för mig rörande allt jämförbart med det här - och i all ärlighet förbannat av-motiverande rent allmänt såväl som här - visar det sig att jag ska ha haft fel. Och här tyckte jag ändå och att jag tänkte till: Vi hade ju referensen jag såg i Google News om något barn i Hong Kong så jag tänkte efter rörande något som kan vara relevant för kinesiska barn d.v.s. influensa-virus (SARS o.s.v.) som jag kom.


"The standard answer is hen, since it is the only bird. But what about sheep, the only word with more than three letters? Or pig, the only non-kosher animal? Or cow, the only word where the letters are in alphabetical order?"

Det här med hönan förstår jag inte alls? Vad är det för värld den väsentligt skulle skilja ut sig i relevant värde eller risk i mening av att det inte lika bra hanteras av McDonalds-personalen utan att man behöver bry sig alls förutom vad man tycker smakar bra? Ingen värld jag lever i.


Jag menar i all ärlighet rörande mat är vi nog normalt ej heller så himla intresserade av om något är en fågel eller gris eller vad nu aktuellt utanför hur det smakar. Och hur många bokstäver eller för den delen vad andra kulturer äter eller inte äter av religiösa skäl bryr vi nog oss heller inte.


Men kom med ett sjukt exemplar av resp. djur och jag äter ingen av dem om jag vet det innan de slaktar. Och för alla utom kon besöker jag heller inte ladugården (hypotetiskt kanske heller inte så himla trovärdigt för vad jag kan tänkas göra för kon heller eller överhuvudtaget) för att muntra upp det sjuka djuret genom att klappa på det.


Vidare skiljer kon ut sig genom att vara besmittad som konsekvens av föda vi ger den snarare än smittande varandra, smittade av vilda fåglar o.s.v. p.g.a. trångboddhet, osund möjlighet för vilda fåglar att tas in m.m.


Vi kan sammanfatta förslag ko med att kon är kontrollerbar. Matar vi inte upp dem med nöd-slaktade (eller bättre sagt ej animalisk föda) tycks de ännu ej vara sjukdoms medier särskilt problematiska för oss. Övriga är mer smygande - kanske okontrollerbara medier för nästa Spanska sjuka (jag tror egentligen inte friska personer svenskt välgödda ska oroa sig alls här om vi inte hamnar i krig eller jämförbar abnorm stress på övergripande hälsoläge i övrigt men rent principiellt: Våra kontrollerbara vänner korna och de mer smygande okända grisa, höns och får).


Skyll inte på mig om du blir sjuk p.g.a. sådana här små tester eller vad man ska kalla det. Jag har då förklarat världen rätt här: Det är kon som skiljer ut sig genom att som medium för prioner orsakande jämförbart Creutzfeldt-Jakobs ("galna kosjukan"). Medan övriga är virus kanaler och som sådana mindre trivialt kontrollerbara. Det är väl kanske alla dom här små-feta övergulliga figurer särskilt vanliga tror jag nere i Asien (Japan producerar försvarliga mängder) som kan ha stört ut dom asiatiska barnens verklighetsbild medan dom svenska barnen förhoppningsvis förstår världen bättre: Om inte undervisa dem i varför Creutzfeldt-Jakobs och korna kan ha varit bättre än bl.a. hönsen med H5N1 och besläktade virus.


PS: Rörande den andra frågan om en bil man ska förklara var den är förklarad vill jag svara på parkeringsplats andra från höger mellan nummer 88 och 98. Men det enklare säkert korrekta svaret är antagligen den parkeringsplats som en bil ockuperar. Det är ju trots allt bara en parkeringsplats ockuperad i hela den mängd parkeringsplatser given medan antagande om andra ev. parkeringsplatser varken rörande detta eller något annat kan göras. Så den parkeringsplats där en bil står parkerad varande utan tvivel det ända svar som ger en unik lösning utan konkurrerande andra beskrivningar tänkbara.