Ukraina och Ryssland: Risk och "riskhantering"

2014-03-01

Accepterar vi från de två uppenbara perspektiven resp. grupp av risk citerad:


"Putin marginalised his own protest movement after the last Russian election cycle. He does not want to see that flare up again. So far, the Russian opposition has been quiet. Few have supported the Ukrainian Maidan, even fewer sound inspired to copy it – for now. But Putin will need to come up with something more convincing than the scattergun propaganda the Russian media has pumped out to date."
[...]
"So the new government in Ukraine, however it’s made up, will be given the briefest of ritualistic honeymoons before Russia uses every instrument at its disposal to try to make it fail. Unfortunately, Russia holds most of the economic cards. Ukraine’s coffers are almost empty, and the old guard is busy looting what is left. It has less than $18bn (£10.9bn) in hard currency reserves, its currency is dropping and immediate debt-repayment needs are more than $10bn."

Från: Why a new Ukraine is the Kremlin's worst nightmare | The Independent

Får vi en elegant illustration av hur utmanande riskhantering blir när vad man menar orsakar eller representerar den antagna risken är människor snarare än en defekt maskin eller liknande:


  • Lösningen för folket i ett fritt Ukraina tycks ju här vara att uppmuntra mer än att endast mer avkopplat vara exempel och diffusera frihet till Ryssland.
  • Vilket tycks öka motivationen för att försöka skrämma, ockupera eller manipulera Ukraina för Ryssland.
  • Vilket åtminstone upp till någon form av kanske existerande tröskelvärde varefter det saknar betydelse att göra ex. därför att Ryssland förändrats eller därför att Ukraina har fullt upp att hantera en invasion eller därför att handel m.m. med andra lander gjort gaspriser m.m. mindre viktigt.

Ett tämligen utmanande område när det handlar om grupper av människor med resp. etablerat samarbete, storlek och relativt god förmåga att kommunicera, betala för saker, använda kunskap m.m.


Och problemområdet är nog inte direkt helt olikt det Kalla kriget i grundkoncept om vi antar två parallella divergenser som resp. upplever sig ställda mot varandra och är en jämförelse som kanske föreslår att den smidigare förmågan att utnyttja mänsklig "självorganisering" av saker hellre än att vi diktatur, planekonomi resp. jämförbart utanför värde-tagare onödig kontroll av ex. affärshändelser i stat tenderar att vinna över tiden.


Det när vi nu just resonerar med människor är vad man via också jämförbara utmaningar uttryckta ganska varierat mellan samlad erfarenhet och konceptsystem vad man kan anta att man är ganska medveten om. D.v.s. relativt snabba åtgärder där man försöker etablera förändring snabbare än saker i upplevd mot-riktning utvecklar sig är troligen vad man helst föredrar antaget effektivt.


Resp. vilket citaten ger ex. på i händelse motsvarande motivationen: att när resultat där ej nås söka skapa kontinuerliga problem för att skapa ett avskräckande exempel för andra regioner, områden, länder och entiteter man är i samarbete med. Just detta är kanske problematiskt. Ett välfungerande ex. för andra områden i världen är tror jag inte alls utan effekt. Men dessbättre enklare för länder i Ukrainas närhet att hantera d.v.s. mest uppenbart EU genom att försöka skapa möjlighet effektivare än vad som ibland är rationellt (jfr händelsavtalen med USA där dom möjliga problemen ganska pessimistiskt berördes här runt tror jag mitten av 2013 eller den spekulerade tidpunkt tidigare samtal och idéer om samarbete med Ukraina kanske påbörjades jag gissar inte otroligt var många år sedan - var det 2012 eller 2013 i verklig snarare än re-naming mening blir jag förvånad och en mer glatt överraskad kanske bättre sagt än förvånad blir jag när antal timmar dessa mång-års-långa samarbeten börjar redovisas åtminstone i magnitud jfr 10 000, 1 000 000 timmar eller 10 000 000 timmar EU-personer oavsett vad för handelsavtalen USA).


God möjlighet att konkret etablera sund säkerhet i geo-närhet ekonomiskt effektivt jämfört hanterande i resp. land ex. via budget försvar samt värdet frihandel relativt väl skapar för länder som likt Ukraina har en mer industriell och kunskapsnära kulturtradition i värdering. Vi ska ju heller glömma indirekta säkerhetsrisker som blir onödigt problematiska när möjligheter att agera i händelser som Syrien begränsas därför att korruptions-diktaturen Putin (ytligt kan upplevas cementerat fast men troligen är lika bräcklig som vilken annan diktatur som helst) försöker uttrycka brand building med stereotyper runt den starka ledaren kompenserande reduktionen av upplevt värde hos befolkningen förändringen av Ryssland från en av de två nyhets-potenta länderna i världen under Sovjetunionen till landet där ekonomiska och humantiära möjligheter till det bättre kontinuerligt kastas bort för att försvara diktaturen via korruptionen.


Och här har jag nu efter att tänkt det länge tagit mitt EU-medborgliga ansvar och lärt mig diverse om Ukraina från närmare ett kulturhistoriskt perspektiv med centrum i Poland via:Till den försvarliga summan av 159 kr istället för också angivna priset av 12 USD tryckt snarare än prismärkt tidningshandlaren. Och som har ett stort antal mycket aktuella artiklar med bland det intressantare en jämförelse uttryckt med begreppet cognitive resonance och tolkat från meningen jag lagt i det när waving jämförelsen för koncept-rymder diskuterats (d.v.s. i min abstrakta del av modell snarare än den konkreta direkt ovanför implementation där waving ej används och resonans-koncept är smalare resp. definierade) väl motsvarande möjligheten för att stimulera utveckling av demokrati i Ryssland genom att etablera ett trevligt ex. i Ukraina där ju också vad vi lika abstrakt kan kalla hög "kulturell och kommunikativ bandbredd" till Ryssland finns.


Förutom utmärkta artiklar var jag mycket imponerad av arkitekturen på The European Solidarity Center i annonssidorna om projektet. Tråkigt nog lyckades jag inte hitta en bild i närheten av att uttryckta kraften korrekt. Imponerande även oavsett den historiska meningsfullheten. Vid tillfälle ska jag ordna en bild. Även om jag finner projektet i sig värdefullt är det inte direkt vad jag skulle göra mig besvär att besöka Gdansk för att uppleva själv på plats. Men arkitekturen vill jag se så när verifierat att det faktiskt är byggt klart (vilket jag inte upplevde säkert från alla av bilderna) vill jag se det (om bekväm prisvärd kommunikation finns jfr färja snarare än flyg till någon stad i närheten och sedan tåg m.m.).

Och var ska Putin emigrera om förändringen till en sund rysk stat tar för lång tid och istället för sund blir problematisk turbulent runt ledarens möte med folket? Jag betvivlar verkligen att länder som Kina, Vietnam, Kuba eller Nordkorea är särskilt långsiktiga alternativ. Någon gammal samarbetspart i arabvärlden möjligen några år men det är knappast heller vad som troligt är en lösning som "räcker livet ut". Sund förändring tycks ofta nog vara sundare riskhantering för diktaturernas ledare när möjlig vilket det kanske är för Ryssland: Något kategoriskt Putin-hat bland befolkningen finns ju knappast.


Vi ska alla ha respekt för människans natur där relevant förutom många värden också problematik från benägenhet att låsa sig i ritualiserad dans med irrationellt upplevelse av att man i varje steg saknar alternativ. Det är vad meningslöst försvarande av diktatur i sig saknande eget-värde relativt risker är exempel på såväl som entiteter i ex. liknande initialt givna spel mellan Ukraina och Ryssland som ev. framtida möjlighet uttrycker.


Mer Ukraina

Artikel i The Independent (UK) upptäckte jag via University College of London pressmeddelanden. Från ett amerikanskt universitet - Stanford University - finns en till sammanfattad analys likartat mer från erfarenhet i tolkning just av ett intresse bakåt av land:Kanada förvaltar sin för egna folket och världen i övrigt sunda och trevliga brand building genom att bry sig i mänskliga värden också utanför det egna landet föregripande händelserna inte allt för många timmar senare Harper vows support for Ukraine's territorial integrity as Baird visits Kiev och nu på plats i Ukraina:


"Foreign Affairs Minister John Baird urged Russia to avoid 'provocative actions' in Ukraine as the country’s new government announced it was being invaded by Russian troops.

Mr. Baird told reporters during a conference call from Kiev that he was still working to determine “fact from fiction” but was concerned by reports about the presence of Russian troops in Crimea. He is in Ukraine this week for a series of meetings with the country’s new leadership."

Från: In Ukraine, Baird warns Russia against more 'provocative' military moves

Tre news sources på engelska från Ryssland resp. mer pro eller mot Putin-staten:Om vi nu troligen ordentligt felaktigt bedömer ryska folkets reaktion på President Obama's idé om att samarbete med Ryssland runt Ukraina är dom inte alls glada (om nu alls korrelerat: jag läste bara titlarna): Obama: Boring and meaningless (ganska orättvist och obalanserat - ex. svenska politiker bl.a. orsakat av sämre fotografer är mycket tråkigare och i EU finns mycket jag upplever mer meningslöst) och Obama presidency: Only Bush is worse (Men vilken Bush: Stanna i Kuwait Bush eller Invadera hela Irak Bush? - Inte oviktigt om man nu ska försöka vara till lags skapande merspännande meningsfulla nyhetshändelser istället för en massa tråkigt sitta och samarbeta och prata med Ryssland, Syrien och Iran). Kraften i news potency vilket från sitt perspektiv mot lokalt område Putin inte är dålig på även om inte särskilt väl i anpassning och exakthet i tid resp. grupper i upplösning är starkt gäller också att systematiska problem etablerade i vad samhället klarar att skapa i varaktigt värde mot det man kan jämföra med är potent om än långsamt förändrande attityd (varför det ofta överraskar när det skapar plötslig förändring som ju allt oväntat gärna upplevs som). Med en tråkig politiker behöver man ju dessutom heller inte oroa sig för ett gigantiskt felaktigt beslut (likt konflikt inkluderande kärnvapen: krig eller annat) vilket jag inte tror att den ryska befolkningen upplever med Putin.


Rörande President Obamas idé om att uttrycka en kostnad för Putin med antar jag nation är en tanke jag har att Obama bör återknyta till sitt ursprung som jurist och räkna samman tillsammans med övriga länder det berör inkl. Ukraina antalet timmar allt irrationellt strunt tar och ge det som förslag för Ryssland att betala alt. andra åtgärder (troligen en ganska försvarlig summa om vi säger ex. 2500 kr per påbörjad timme):Då blir det enkelt och tydligt att räkna på nästa gång det ska invaderas eller hotas om det. Jag tror heller inte att det direkt skulle summera till några små summor nu och året som kommer.Analys i Reuters menar att Putin tog eller tar skada i "personligt associerad" möjlighet till politiskt lugn om än kanske mer möjlighet till en sundare lugnare framtid för Ryssland:


"To lose Ukraine — as the Russians and the President of Russia Vladimir Putin would see it — would be a huge blow. For Russians, it is part of them; of their history, of their economy and of their kin. If Putin were to “lose” Ukraine it would hurt him with the large part of the Russian population who have supported him and even more with the circle of military and security people who are his closest and most critical colleagues. The specter of being deposed like Egypt’s Hosni Mubarak, or, even worse, Libya’s late dictator Muammar Gaddafi, hangs over him."

Från: Ukraine is Putin’s great test | John Lloyd, Reuters

Problematiken för Putin är dock att jag inte tror att det finns något att vinna oavsett väg han med kamrater väljer här så länge de sitter fast i spelet föreslagit som ett perspektiv att betrakta händelserna från. Jag tror oavsett väg blir hans personliga lugn mndre än det var innan reducerande möjlighet att regimen kvarstår som tidigare. Förändring i Ryssland blir givet Ukraina troligare oavsett reaktion och hanterande av Putin-regimen.


Ev. kanske jag publicerar associations-relationerna runt koncept från dom ryska nyhetskällorna. De är relativt i storlek väsentligt mindre än dom från länder naturligt talande engelska. I så fall från samlad historik en period bakåt. Det kan kanske vara intressant att se hur relationerna runt Ukraina såg ut året bakåt.