Att våga göra något bra av att sälja konsult-timmar till Ryssland: Risk management Russia

2014-03-01

Eller hur säkerhetsanalysen bl.a. i Ukraina och Ryssland: Risk och "riskhantering" skapade en försvarligt stor ny intäktskälla relaterat Kreml och Putin. Det är viktigt att våga sälja in och vid behov ut sig rätt för att skapa tillväxt i Sverige.


Alternativt till:


"Key lawmakers backed President Obama’s warning to Russia Friday that "there will be costs" for any military intervention in Ukraine, and offered support for sanctions and other measures aimed at deterring Russia from escalating tensions in the region."

Från: Lawmakers back Obama’s warning to Russia on ‘costs’ for Ukraine intervention | Fox news

Vågar man ovanligare i politik se kostnadseffektiva lösningar där det egna priset för det egna folket inte tas som given kostnad man ej har nationell skyldighet att söka hantera vettigt och här enklare summerar samman antalet Obama- m.fl. timmar och fakturerar det till Putin. Om jag önskar hyra President Clinton för en dags föreläsande och hälsa på folk event vad är den kostnaden? Och om jag vill köpa in amerikanskt engagerande via Vitahuset och the Congress vad kostar det? Och vad kostar FN per kvinno- och man-timme och hur många kvinno- och man-timmar går åt här?


Här om jag väljer att göra samma sak personligen gäller att:


  • Sista gången jag tog betalt per timme snarare än fastpris (väldigt många år sedan - kanske 2004) var det 1250 kr per påbörjad timme (verifierbar alternativ kostnad respekterande via betryggande dokumentation Putins rättigheter att följa upp korrektheten).
  • Och dessutom i finansbranschen (säkerhetslösningar och transaktions-loggning: ganska relaterat sanktioner, tillgångar att beslagta m.m. resp. motsvarande säkerhetspolitik).
  • D.v.s. Putin har redan per påbörjad timme utnyttjat mig motsvarande (nöjer mig med skrivande så att det går att uttrycka verifierbart tillsammans med faktura snarare än att inkludera reflekterande Ryssland och Putin) fyra påbörjade konsulttimmar (fyra tillfällen fyra publicerade stycken text).
  • D.v.s. 5000 kr brutto-brutto exklusive moms (antagligen fakturerar man Putin i Ryssland eller via representation ej svensk d.v.s. om samma sak gäller som för USA och EU faktureras ej momsen).
  • Förhoppningsvis om saker utvecklar sig bra har han snart kallat upp kostnad via timmar på en 200 kkr utan att det bäst orsakat allt för stora problem för folken i Ryssland eller Ukraina (dock äger Putin ansvaret där helt).
  • Ukraina och Ryssland: Risk och "riskhantering" såväl som the information weapon solution refererad längre ner är goda ex. på det gedigna värdet i varje leverans. Det inte frågan om någon bedräglig fakturering av små-strunt utan slagkraftiga angrepp på Putins person som likt kärnvapen wave-out i big energy över hela det ryska folket.

Känner jag diverse EU-relaterat rätt har de redan i påbörjade timmar nått flera hundra miljoner räknat på ungefär motsvarande nivå om inte mer (att här trots bransch-likhet med Putin beräkna alternativ kostnad från dom korruptions-tagna EU-politikerna från förra året vore självklart ytterst fel trots att vi i så fall helt säkert hade kunnat fakturera in en mycket försvarlig intäkt till EU).


Givetvis kan Putin bestrida kostnaden men samtidigt kan jag se allt möjligt övriga världen kan bestrida kring allt möjligt ryskt. Mitt värde kan jag ex. ta ut genom att hänge mig åt nöjet - annars moraliskt tvivelaktigt och därför scarce för mig - att skapa "mänskligt inkorrekt propaganda" (jfr den ytliga vapenlösning jag gav ex. på i Övning - Operation Ryska Döden: Björn döende i TBC och aids spyr smittan in i Europa (2013-11-29) från så mycket mer möjligt). Upplevt värde är ju det samma om det känns lika trevligt. Dock blir ju här värdet för Putin resp. Ryssland negativt.


En del tillgångar hos åtminstone grupper av korrumperade ryska politiker finns såväl som USA och andra länder under moderna demokratiska kontrollsystem. Tänkbart är det ofta en lösning värd att pröva innan mer övergripande sanktioner rörande handel m.m.


Mer om Ryssland: