Irrationell Putin blåser upp sig för att missbruka folkets sorg över saknad news-headline imponans - Rationell Putin avskaffar stegvis korrupt system för att komma undan med pengarna och livet

2014-03-01

Lamans idé om medkänslans värde uttryckande välgång har jag respekt för är verklighet. Emellertid är verklighet också att kompenserande uttryck inklusive våldförande på individer eller hela folk vad som kan ge känsla av "värde" (självklart ett problem). Att se båda sidorna (där föregående självklart endast var enstaka exempel) är viktigt om vi ska vandra i realism förändrande vår världsbild med världen hellre än att förfalla till religiöst tänkande tillämpat i politik.


Jag tror här Ryssland och särskilt the bosses med Putin i toppen givet sedan en tid pågående mycket mer aktiva brand building i all realism ska inse att de tar vid ännu i ala fall i vetande ungefär där Sovjetunionen lämnade av sin kunskap och i praktisk tillämpning liggande mer på tidigt 1980-tal än pågående nutid.Historiskt intressant men ej uttryckande något av allt - större delen av hela områdets vetande - världen efter 1980-talet uttryckt. Få verktyg, föråldrade men där mycket kompetent gjorda. Ändå mer än vad Putin-regimen ännu orkat till där det praktiska handgreppet med detalj-elegansen likt exempel filmen saknas såväl som just något alls representerande modernare vetande. Hantverkskunnande Sovjetunionen är i dess after-waving Putin använder. Eget kunnande i närhet av den nivå är korruptions-diktaturen ännu långt ifrån.


Jag tror föga varaktig substansiell cementering av korruptions-systemet finns att hämta här för aktuellt problematiskt politiker gäng. Men för säkerhetsskull givet indikationer inhämtande viss (mer brand-uttryckande än diskret effektivitetsskapande kanske i delar typisk för branschen) inhämtning kompetens från reklam branschen importerande från aktörer andra länder rekommenderar jag folket i Ryssland att försöka avlägsna de närmaste fem åren problem med korruption (jfr de åtminstone över 100 miljoner och enligt andra uppgifter liksom här utan betryggande refeens flera hundra miljoner Putin ska ha i utspridda bank-konton runt om i världen) i det politiska systemet. Oavsett hur potent kraftfull ett makt-dominant koncept likt Sovjetunionen kan kännas i det kaos och de vardags-problem lika verkliga nu som under Sovjetunionen (men i delar med varierad centralitet) kan kännas är nu stereotypiska minnen, varumärkesbyggande propagande m.m. just uteslutande förttrycket där det mänskliga värdet till att själv välja saknas. Går det fel är du bland de ägda själarna som ej kan påverka.


Är din lokala boss korrupt men är viktig för en boss snett eller direkt ovanför saknar du värde därför vad om din boss övergrepp på dig som är känt utanför vad där organiserat styr han över. Livegen understrykande att diktatur är diktatur oavsett tsar-väldets fruktansvärda serf-system, den organiserade brottslighetens beskattande, Putin-korruptions-ekonomi, teokrati oavsett Iran eller det gamla Tibet eller kommunism. Diktatur är folkets förlust.


Det finns ingen propaganda seger, förstärkning av regimen eller liknande att hämta för Putin regimen. Man är där - helt normalt för korrumperade system - precis som i övriga branscher efter. Målsättning konvergerar ej till verkligt värde utan korruptionens smygbeskattande. Rationellt för Putin-regimen ser jag ingenting annat möjligt än att försöka tänka efter - söka perspektivet utanför vad man vant sig vid: a moment of clear sight - och sluta upp med dumheterna man lekt med i Ukraina och istället erkänna för sig själva värdet man redan skapat för sig och börja förändra regim och förvaltning statssystem till sund demokrati stängande dörrar för den form av korruption man parasiterade transformationen från diktatur till demokrati med. Jag kan inte ens se något rimligt i risk management byggd från värde man förvaltar relativt välkända risker med historiskt uttryckt sannolikhet som inte skriker att man redan börjat falla mot cement.


Oavsett Syrien, Ukraina eller nästa strunt tror jag Rysslands folk såväl som omvärlden har viktigare saker att göra än att hantera en massa strunt. Form utan substans. Verklig risk finns i Kina och ryskt gapande distraherar fodrande ineffektivt investering hanterande det. Se verklighet och lägg ner all små-skit.