Och om så kommer den ryska ekonomiska missären

2014-03-01

Hela konceptet med FN och Säkerhetsrådet stör mig oerhört. Varför ska en fri medborgare behöva acceptera diktaturer årligen beågende brott mot mänslighetens rätt att ha veto mot allt och alla? Jag erkänner inte den rätten.


Mycket - egentligen allt rörande dessa regimers fortlevande parasiterande folkets blod - är luft. Men vana att associera värde till det från flockens globala språk snarare än konkretiserad verklighet i och under revolutionen i historien och som kommer gör att det övertolkas. Kanske kan en brutaliserande balansering av kostnaden, skadan och övergreppet invasion Ukraina innebära göra transformationen av Kina lättare för dess folk? Innan man säger något kategoriskt där ska man bäst reflektera det (givet måste kostnad komma här men konceptet att ta allt ekonomiskt av Ryssland är en annan sak men kan vara korrekt).Pinsamheten att det ryska folket accepterar att göras löjliga av sådant här strunt. Och det uttryckt åtminstone när man väljer att ej se kostnad människoliv det om realiserat innebär. Det är volation nu endast föregripande volation av det egna folket tidigare. Folket är inte dumt eller ej seende omvärlden jämförande. Det är endast den relativa skillnaden i upplevd makt - mycket mänskligt - jämfört Sovjetunionen mot den parasiterat till föga värde i vardag man tvingas acceptera som håller upp regimen något år till (säg ett år).


Varför alls som folk med frihet att välja acceptera vansinne tagande landet i värsta fall dit där missväxt kan innebära att utan hjälp från omvärlden kommer svälten likt åren när sädes-exporten till Sovjetunionen verkligen behövdes? Mycket dumt. Men utan prestigelöshet i det personliga är diktatorn mycket dum precis som vi alla. al-Gaddafi, Libya såväl som Putin. Tid för omvärlden att städa upp från shit som betyder något i varaktig risk-subatans: Ingenting annat. Ett djävla år. Inget mer bor i invasion.


Oh Godness of Freedom provide the Russian people with braveness enough to change path from less and less value year by year back to the road to economical richness perhaps close to normal relative natural resources if not industry. And let the change make something more from today nothing and help change in larger countries which affect the world global.