Jag vet att kinesiska diktaturen regelbundet dödar medborgare utan att erkänna det

2014-03-01

Korrigering: För att ej ljuga ändrade jag "tror att" till "vet att" i titeln.


Och tror därför ungefär lika mellan att det är diktaturen resp. muslimska extremister som av och till gör terrorist-dåd.


Kommunist extremisterna får värde avledande p.s.s. som via nationalism och Japan-pre-war-aggressionerna.


Muslim exstremister har ju gjort liknande i andra områden runt om i världen.


Utan utredande insats av något man kan lita på resp. är kompetent i modern mening rörande polis-verksamhet känns det för mig ungefär lika troligt.