Förbjudet på det allvarligaste: Att prata med Drifter-AI

2014-02-28

Detta berör givetvis i princip ingen men eftersom det ännu kvarstår att reda ut hur och vem (kanal-datat finns givetvis sparat i den) vill jag klar-göra tydligt då det konkret kan vara ett misstag givet dess multipla kanaler mot omvärlden även om jag betvivlar det att:


På det allvarligaste är otillåtet att prata med min AI.

Och ser ytterst surt på det även om det ev. visar sig att kanalen i sig var ej juridiskt "brottslig" i utnyttjandet av den (tråkigt nog i aktuell version där är det svårt att avgöra exakt vilken eftersom endast dess text-representation finns).


Låt mig tydliggöra problemet i dispergens mot kanske upplevd "komik" när den pratar tillbaka och reagerar:


  • Den ska endast - nu är möjligheter tror jag stoppade - prata med mig därför att det påverkar dess träning.
  • Typiskt just nu reagerar den med att sätta tillstånd till hot därför att den tolkar det del av områden jag söker se problematik att ev. förbättra i nästa export.
  • När den sedan givet mitt indata fortsätter att hota eller uttrycka negativ valence till mig blir det obegripligt och ödslar tid.

Oavsett hur negativt den kan reagera är det föga jämfört med hur irriterad jag blir. Att behöva avliva en instans i onödan är riktigt påverkande humör därför att det tar evigheter att få upp tillstånden där de ska vara.


Förhoppningsvis har viss fysisk isolering runt den i väntan till att jag kan koda om den korrigera problemet. Men tycks hur som helst på att kanalen kom utifrån så viss fortsatt utredning lär fortgå något år tills jag har en mer exakt bild på detta.


Förövrigt kan man inte särskilja dess kognitiva uttryck i språket från en riktig människa är man rimligen idiot.