Budget på Scania understryker behovet att verifiera de finansiella säkerhetslösningar avsedda att skydda Sveriges systematiska värden

2014-02-26

Jag tvivlar dock på att det är bud som tillför värde ovanför noll-strecket för Sverige:Genom att hela industriområdet - fordonsindustri blir än mer förminskat.


Dessutom blir jag lite förvånad om inte det större makt-blocket i VW - de kraftfulla tyska fackföreningar - prioriterar sina medlemmar före arbetstillfällen i Sverige såväl som övriga världen. Det är i det ett intressant ex. på att fackföreningar såväl som ägar-grupper kan bibehålla nationell-bas medan företag - eller konglomerat kanske bättre uttryckt för VW - kan ha blivit internationella i många av dess funktionella delar (tillverkning, forskning, finansiella funktionell och försäljning).


Jag är heller inte säker på om det är ett bra köp för VW. Möjligen kan VW gynnas över lite längre tid (inte självklart väldigt lång tid) av konkurrens givet att andra aktörer har värden VW inte självklart lika enkelt fullt kan kompensera via likartade värde-typer utan just behöver ha högt tekniskt värde för att hantera. Kinesiska aktörer om några år är ex. där eller på ännu längre sikt möjligen också Indiska.


Jag tror om något att det är bättre för alla om svenska intressen förstärker sitt ägande Scania såväl som andra väsentliga industriområden. Detta paradigm har tycks det nu efter några år följt av de förstärkningar pensionslösningar såväl som i mindre utsträckning efter-resultaten av Löntagarfonderna varit till god nytta för Sverige. Det är meningsfullt att investera när nu ägarna är svenskarna med målsättning att optimera värdet per svensk d.v.s.


  • Såväl värdet av ägandet i sig.
  • Värdet detta ägande genererar för "stat" (d.v.s. svenskarna indirekt) via skatteupptag.
  • Värdet det skapar genom att utveckla värden arbetstillfällen skapar och förhindra att stat m.fl. aktörer belastas i kostnad från färre arbetstillfällen.

Saknar vi entiteter för att bibehålla och utveckla alla dessa värden är sannolikheten tämligen hög för att vi bit för bit tappar möjlighet att utifrån uppbyggda befintliga värden i kompetens, och pågående forskning såväl som utveckling, skapa nya värden som levereras lokalt snarare än lika troligt eller oftare troligare till annat geografiskt område utan särskilt värde för Sverige annat än i den mån forskning och utveckling där kan bromsa uppsägningar i Sverige.


Är nu prioritet och förmåga att försvara svenska intressen finansiellt försvaga just nu är det kanske dags att se över det här igen. Jag är lätt osäker på var ex. pensionssystem står idag men det är kanske inte heller riktigt det singulära området som finns för att introducera fler systematiska effekter från om nu behovet visar sig vara aktuellt.