Yttre gränsen för allt vi enkelt ser via titeln

2014-02-22

Utan att ha läst studien, pressmeddelandet i detalj eller ens intresserad specifikt av ämnet men desto mer intresserad av titlar på nyheter är denna intressant:Genom att implicit är givet förväntat antaget att hela (som här) "regelsystemet" uttrycks. Utifrån exemplet om ej så gäller ju att de mycket väl i regler studien ej berör kan avvika ordentligt från varandra (antagligen ganska förväntat när man jämför något äldre eller mer resp. nutida städer ex. rörande infrstruktur energi och föda eller relaterat energiförsörjning fordon).


Jag skrev nära nog att jag ej hade beskrivit fenomenet men jag tror det ligger helt inom DO när primacy påverkande DESCRIBE troligt tidigare diskuterat. DO här titel är vad som normalt ex. via pagination eller sökresultat föranleder oss att läsa hela nyheten och definierar också övergripande grundantaganden när så "önskas" / "faktiskt" sker inverkande fortsatt.


Något kanske illustrativt via bold i html:Ett "relativt" "rekursivt" samband finns med andra ord.