Att orka till publicerade seriösa modeller av nationen - Att mäta reward-relaterad förändring av förändrad beskattning av alkohol

2014-02-22

Tröskelvärden i "sigmoid-mening" (eller lättsammare) har förvisso - självklart - en centralitet i effekt-förändring uttryckande genomsnitt för en utvald population i mening av nytt uttryck av denna relativt föregående sådan innan förändring påverkande dessa införts.


Emellertid är uttrycket av var sigmoid-funktion slår över till ny "världsbild" förändrande ett beteende individuell. Rörande ekonomiskt påverkande faktorer gäller detta för under-grupper av rummet med ganska stor bredd kontinuerligt verkande förändrande för grupper av personer.


Det från min erfarenhet av att söka mäta dessa faktorer från den (väsentligt) svårare indirekta domänen av nyheter.


Jag känner mig därför ganska skeptisk till att föreställningen att stegvisa förändringar av beskattning alkohol i Sverige givet nivå där denna redan ligger ej påverkar nivå försäljning Systembolaget relativt andra kanaler. Utan känner mig tämligen övertygad om att föreställning om att stegvisa förändringar från ej lätt kontrollerade erfarenheter av regeringen snarast beror på att man saknar möjlighet att mäta effekt av stegvisa förändringar snarare än att de ej påverkar.


Mer troligt är att varje så liten förändring för en linjärt-proportionerlig grupp över ett tröskelvärde inom en rimligt uttryckt nivå av skattehöjning i mening av att om skattehöjning går över "rimligt uttryckt" kan också en större (nu icke-linjär förändring) märkas.


Det behöver inte innebära att det är fel att höja beskattningen på alkohol. Men jag tror det är viktigt att man faktiskt klarar av att rimligt troligt korrekt kan mäta värde relativt kostnad. D.v.s. värde ökad beskattning via värde stat klarar att omvandla dessa pengar till, värde av ev. reducerad konsumtion alkohol och kostnader för ökade skadeverkningar alkohol genom att fler aktiverar andra kanaler för att köpa alkohol (där ju bromsande faktorer via kostnad direkt reduceras ganska radikalt).


Föreställningen att små skattehöjningar ej påverkar tvivlar jag med andra ord på och tror den skapats av att mätmetoder saknar exakthet för klara att se förändringar relaterade dem.


En tilltalande framtid vore att före återkommande frågor likt dessa att berörda departement bibehåller statistiska modeller uttryckande relevanta faktorer i samspel och publicerade. Det ger både trygghet i att man faktiskt arbetar seriöst med förståelse av frågorna i mening av att man kan förstå hur förändring av en faktor inverkar i verkligheten snarare än hur man önskar att saker fungerar. Och bygger över tiden viktigare en kunskapsbas man fortlöpande (orkar modellen att prediktera korrekt) kan förbättra ej i sig politiskt orienterad (skapande möjlighet att begripligt klara att uttrycka och när av väljarna givet förtroende realisera politiskt mening såväl som se faktorer där verklighet är verklighet oavsett hur trosföreställning önskar att det skulle fungera).