Propaganda och förstärkt information: Vapen

2013-10-12
Perspektiv propaganda-konsument och ledar-konvergens

Bilden vi har nedan från Highlights: Premier Li Keqiang at East Asia Leaders meetings | Xinhuanet är ett utmärkt exempel på att Xinhuanet pågående blir lite bättre över tiden i rubriker såväl som visuella uttryck. Förvisso inser vi att ett visst mått av regi kan ha förbättrat ledaren i bilden men troligt är det inte vad aktuella fotografer gärna gör. För de relativa perspektiv jag diskuterade i repris nyligen sista året och en större samling av finns av från "nalle-studien" (2009 tror jag) är det oavsett eventuella problem utanför det informationstekniska som finns i förstärkt kvalitet för dom här kanalerna ett utmärkt exempel. Ett bra hantverk.


I propaganda-dimensionen: Vi har det relativa perspektivet, flaggan, ledaren och en stor maskin han färdats lång sträcka över för att sitta ner med mindre ledare och ta saker uppåt. Just att det är en diktatur fångar dessutom illustrativt preferensen härskaren som ställer sig ovanför folkets frihet att välja makthavare gärna kan förstå värdet i (roande chefen delvis gissar jag kring mycket kring sådana här bilder även om det inte direkt behöver vara the big boss i direkt mening).Viss förkärlek - kanske inte direkt fel eller rätt men en aning smalt - finns också kring varianter runt det här av och till liksom gärna stora maskiner som gör saker snabbt, med eld eller explosioner eller bara är stora. Det har väl kanske också varit mina egna preferenser av och till i fallstudier inte minst därför att jag var mer benägen att visualisera dem i fler varianter tidigt innan jag hade fler etablerade uttrycks dimensioner att ta direkt i språk eller bildanalys.


Här hade jag egentligen ambitionen att ta de trettio (cirka) potentare dimensionerna som jag bedömt det i bild (praktiskt är bild svårare att med samma objektivitet som text svårt att bedöma för mig därför att jag har inte samma analysverktyg som klarar bildanalys för det utan det inkluderar ett mått av egen bedömning, följande arbeten i fösök människor och inte sällan oväsentligt från en bedömd motsvarighet i text). Men det är mycket bök att ta fram exempel där den lilla laptop jag använder för internet tenderar att uppleva letande på arkiv-sidor arbetsamt så jag begränsade det till rubrikerna nedan i samma ordning efterföljande.


 • Bildens mänskliga topp upplyft (och korrekt road)
 • Den djupt grubblande härskaren: Reflekterande stora frågor vi bäst tolkar under år som kommer
 • Krävande att konkretisera det abstrakta politika koncept
 • Peka: Från trivialt och föråldrat till svårt
 • Negativa stereotyper
 • Att höja upp resp. trycka problem-individer i löst organiserade gäng
 • Learning by shaming - Reduktion via association
 • Spegel-neuroner resp. gulliga djur
 • Kontrast: Svart mot Vitt behöver inte vara visuellt
 • Dimma förstärker det begränsade vi tror oss se

I separata kompletterande metod-beskrivningar och exempel:Ett minst lika mycket som för något annat exempel på en grupp av konstnärliga kreationer (just i ex. teve-serien Family guy) i det visuella mycket mätbart på en högre nivå än det ibland mer skissartade jag gör:Bildens mänskliga topp upplyft (och korrekt road)


En fransk variant. Flaggan kan vi tagande franska ögon uppleva som i själva gestalten alltid.


Foto: Egon SteinerDet är en ovanlig historisk elegans hur två länder längre bakåt ofta stridande med varandra när det krävdes presterade två av 1900-talets största män: Charles de Gaulle och Winston Churchill.


Skillnaden i det franska uttrycket till dom övriga är viktiga: de Gaulle är inte längre en verklig människa i dessa uttryck utan en fransk gemensam symbl.


Stalin uttrycks nedan även i det relativt upphöjda perspektivet mot propaganda-konsumenten. Men att sätta flaggan och barnet ger ju i en något besläktad dimension något av den visa grubblande Facebook-bossen. Vi förstår att det dagliga slitet i Sovjetunionen fodrar en man som med starka armar orkar lyfta upp landets barn till ljuset - alltid ovanför och lite framför (en visuell likhet med kristen religiös konst bakåt mer i det naiva ska den rätt troende tvivla på även om en del olyckor i omskolning eller i propaganda-mining säkert inträffade).Är Josef Stalin en hjälte?


Och från min bildserie (om jag minns äldre än refererat inlägg där jag använt det).


Nalle: Modig med hatt

Makt


Argumentera för att övertyga i text och tal: Förberedelser
2010-06-15


Eftersom första rubriken med exempel-område anknyter till härskar-romantiken (publicerad med tillstånd av Xinhua's ägare) expanderande jag det mer till fler anknytande inlägg bakåt....


Exemplet refererat i första inlägget nedan är egentligen lite roligare och intressantare på ett annat sätt. Rimligen finns alltid när man som den kinesiska diktaturen valt en kommesialisering i accepterande av omvärld snarare än Nordkoreas väg finns fortarande de för diktaturen normala utmaningar med folk som tycker annorlunda i samtal eller enklare att upptäcka på diverse twitter-varianter. Därmed behöver man väga mellan att skapa nytta av det första och förtrycka det andra. Paranoia är knappast bra för någon av dimensionerna och har till sin natur förmåga att divergera ut från ursprungliga uttryck.


Kinesisk hyllning till råttans roll i visuell-propaganda (2013-06-17)


Likväl tycker jag ett fint hantverk. Jag vill heller inte i det säga att jag i det visuella uttrycket eller en slag kraft på slagfält visuella skämtteckningar når längre nedan men jag betvivlar samtidigt att jag behöver oroa mig för att President Obama blev paranoid och skickande en drone-armé efter mig som antar jag alltid är en normaliserad risk om man tecknar lite för flexibelt tolkningsbart i Kina.USA's Mellan-Östern politik har motiverat Bo till protest-aktioner nedtystade av Vita huset (2013-06-18)


Och också om många oroliga läsaren från runt om i världen hört av sig och föreslaget att teckningen kanske gjorde Obama lite allmänt sur och mindre benägen att hantera budget m.m. sittande mest och grubblande över hur många Bo kastar vatten ett Nobelpris egentligen växlar in till är det en grov överskattningen. Men det är helt korrekt av Vice President Joe Biden att engagera sig att Barack mår bra och när nu både är Demokrater är ju sunt tänkande på sin framtida arbetssituation om Obama säger upp sig p.g.a. sådant här knappast vad som ska ses fel [Hans förklarar människans djuriska sidor för läsaren: Sista meningen är s.k. komik - det är en onyttighet - men kan lära oss en del om människan irrationella sämre sidor - och är i rationell mening lögn. Tvärtom betvivlar jag starkt att Biden gjort annat än e-postat runt bilden till medarbetarna för sunt normalisera hans och Baracks relativa makt i huset: Demonstrera vem som reducerats i komit och vem som hållit sig ovan det - komik är ett potent vapen].


Fler från sista året nära relaterat:


Avståndssökande signaler i ett fördjupat perspektiv (2013-05-26)

Affisch-budskapet: Fånga uppmärksamhet med vapeneffekt och blodig säl (2013-05-28)

Att visualisera en situation utanför det direkt spatiella rummet (2013-05-31)

Avståndssökande signaler i ett fördjupat perspektiv U2013-05-26)Överjordiskt grubblande härskare: Reflekterande stora frågor vi bäst tolkar under år som kommer

Vill man ta det här högre kan man gå retro i inspiration från äldre mer naive kristen-konst med diverse lärljungar lätt halvläggarna med händerna uppsträcka. I någon mening även om nu inte en bild eller ens Facebooks ganska korta period med tema-runt dom här bilderna och över-arbetade figurer med diverse pinnar hit och dit blev jag lite förvånad över hur högt de orkade värdera det hela. Facebook är en stor sak men storlek i säg kan ju ibland kräva kostnadseffektivt för att en relativt lägre intäkt per antal användare så att säga (korrekt om något har jag ingen aning om det stämmer för Facebook eller Twitter det beror också så mycket på hur väl de etablerar faktisk infrastruktur som går ut över andra tjänster och att döma från mig själv tycks Facebook ev. inte prestera helt oacceptabelt där runt deras single-point-of-sign-on lösning).Foto: Raphaël Labbé Licens: CC by-sa 2.0


Filmklipp i Google Nyheter och Youtube för nyhetspublicister (2010-05-29)


Trovärdighet här är en fråga om tid. Tid för repetition utan att de saboteras av andra koncept (jämför religionerna) resp. att det idag gärna inte riktigt kommer för att stanna särskilt ofta. Och givet normaliserat risk och praktiskt behov av att uttrycka risk. Det är svårt at riktigt tro på den stora ledaren som grubblar över stora frågor som gynnar mig när han regelbundet läxar upp mig och massor av andra kring moral eller skrämmer slag på mig med stora vapen.Krävande att konkretisera det abstrakta politika koncept

Att konkretisera abstrakta domäner - särskilt värden - visuellt är svårt. Min bulldozer intensivt nedan illustrerar en Perl-modul som skyfflar runt data. Avståndet mellan konkret och abstrakt är ju minst begränsad där jämfört med politiska värden görande det enklare. Samtidigt gäller ju att datalogik såväl som matematiska principer den bygger på kan vara desto mer abstrakt. Samma motsvarighet gäller i politik där den är abstrakt i mer kontinuerliga koncept över tid och personer mindre exakt förmulerande men konkretiserar sig i problemlösning där illustration är just enklare.
Bulldozer skyfflar data koncept-byggande in i Semantic MediaWiki behöver (2013-06-18)


Mycket bra konkretisering:Winston Churchill i blått ljus (2013-04-27)


Nedan ett tidigt experiment i den komiska dimensionen att konkretisera abstrakt arbete. I bilden i data mining. För vi in den till modern tid (även om det inte riktigt var vad den föreställde) kanske vi kan se den som ett tänkbart möte mellan ett NSA en oroad senator upplever har divergerat från hur hon eller han tänkte sig det.Skämtteckningar av Hans Husman på Hans Husman om Media (2011-09-05)


Tänk på barnen

Det skrämmer mig och säkert många andra hur lite alla andra tänker på barnen. Felet kan vara att du inte påminner dem ofta nog om att tänka på barnen:Peka: Från trivialt och föråldrat till potent men svårt

En enkel variant på mycket diskuterat tema rörande peka är givetvis denna med alla sina nära släktingar. Säkert effektivt vid rätt tid när naturlig bakgrundsintensitet adderar på medan jag kan föreställa mig att t.ex. Sveriges försvarsmakt inte skulle lyckas bäst den här vägen (även om en del värde kan ligga i att tydliggöra bättre vem som är affärsminister o.s.v. - åtminstone jag är lätt osäker på namn och ansikten när vi lämnar statsministern, affärsministern och Socialdemokraternas ledare Persson).Varaktig ockupation av största koncept-ytan: Djup mellan orden och gemensamt stärkande snabb association i budskapen stärker argumenten nog för det avgörande genombrottet (2013-04-04)

Många fler mycket bra exempel: Inte minst Pluto med vänner görande hemmafronten slagkraftigt sparsam. Gediget brand value. Även om man inte minns vad försvarsministern heter så känner man igen och vet vem Pluto är.
OLÄMPLIGT FÖR TJÄNSLIGA TITTAREINNEHÅLLER SKILDRING AV KRIGSSKÅDEPLATSER.
KVINNOR, BARN OCH ÄLDRE KAN KÄNNA TRYGGHET AV ATT HA EN VUXEN ATT KUNNA FRÅGA.
Vi för Pluto i propaganda ovan gärna jämföra med gulliga djur längre ner. Jag tror heller inte vi ska överskatta distansen till hur familj fungerar idag - givet en tid kvinnorna förvärsarbetande mycket mer - ev. är en troligare tolkning att målgruppen snarare var barnen där husmodern är något av sekundärt mål som pekas ut för vem man i förstahand ska undervisa rörande de hela . Det senare är förvisso mindre feministiskt också men relativt mindre så.


I föregående enklare exempel är allt entydigt. En relativ övergång mellan två entiteter finns potentiellt realiserad: Person pekande och propaganda-konsument. I koncept-metoden nedan skapar vi en implicit händelse-scen från en skärning av komponenter som egentligen kanske inte ens kan realisera sig just som i bild. Det sätt vi organiserar information på i våra biologiska neuronnät (återanvändande vår spatiella organisation av rummet relativt förstärkning och tid där vi effektiviserar genom att göra konvergenser möjliga som representeras med en mitt utan att vi behöver märka oväsentliga detaljer) gör dock graf-konceptet ändå funktionellt som språk.
Peka både med yxa och finger. Uttrycker bättre var en mer handverksmässig variant bör hamna om bildens i ökad förstoring upplevs (klicka ger här och alltid Bloggers stöd för det).

Från: Affisch-budskapet: Fånga uppmärksamhet med vapeneffekt och blodig säl
.


Negativa stereotyper

En mycket talande egenskap med negativa stereotyper att de så ofta är återanvändbara. Nedan har vi ett uttryck i krigspropaganda från Andra världskriget föreställande får vi anta en Japan. Men med enkelhet - om någon förändring alls - kan vi paketera om den till en fientlig kinesisk kommunist som hotar europeisk eller amerikansk industri med sitt baksluga utnyttjande av billig arbetskraft och en fackförening som håller ordning på arbetande med karaoke och mer eller inte alls diskreta hot.


Kinesisk hyllning till råttans roll i visuell-propaganda (2013-06-17)Och det är så enkelt. Och åtminstone retar du upp den det föreställer även om du orkar mer än så. Men man ska ha respekt för att negativa stereotyper är en problematisk domän parasiterande på väldigt grundläggande flockdynamik mer hemmahörande hur de enklare djuren synkroniserade samtidig jakt resp. etablerade stabila relationer. Antingen försvarar målet upp eller tämligen mätbart konkret i aktivitet avbildat hjärna reduceras för en tid. Svarar målet upp sker det mindre genom att uttrycka tydligare aktivitet närmare frontala cortex med rationellt tänkande och impulskontroll och istället ilska. Det senare är korrekt reaktion men ska heller inte förfalla till olämpligt våld, kollektiva kravaller eller dyligt.
Nedan ett urval publicerat på ämnet - från den högre gruppen där jag delar visdom hellre än att själv experimentera roat med alla möjliga enligt goda råd jag skrivit moraliskt defekta visuella uttryck.


Arrested Development Fjärde säsong känns problematiskt tung i negativa stereotyper: Kompletterad (2013-06-26)

Undvik negativa stereotyper i frågor som kan bli infekterade (2010-06-03)

Effekten av negativa stereotyper (2010-01-23)

Var försiktig med negativa stereotyper (2010-01-14)

Anti-judiska stereotyper i The Great Gatsby (2013-06-27)

Skillnaden mellan arketyp och stereotyp (2010-06-19)

I romantik accepterar kvinnor stereotyper (2011-08-15) [Red. Ett tips jag lärt från försöken på apor med juice-belöningar för att mäta reward-prediktion är att söka belöna ett från mannens perspektiv korrekt beteende genom att ge små socker-belöningar (eller också förekommande alkohol). Pröva ta med lite godis när du promenerar på stan att ge till kvinnor som uttrycker reducerad social distans till dig - med ett korrekt förberett lager beroende på hur långt du ska behöver de räcka hela vägen hema och den mängden varierar troligt mycket mellan olika personer så ta med en ordentlig påse.]


Från: Battlefield Visual - Symbol Pay-load: Negativa stereotyper - Homosexuella och President Obama (2013-05-26).
Varning för att jag lutar mer åt att nallarna fungerar ganska dåligt i battlefield of fighting stereotypes. Delvis en studie kanske balanserande en del mer otrevliga visuella exempel jag gjort i domänen för att om än lite fegt vända det mot mig själv eller kanske en övning i prestigelöshet. Det ger ju rimligen en sådan tolkningsrymd om du sätter upp ett par nallar för en fotostudie.


Här uttrycker jag mer av mod vandrande in i den större mänskliga utmaningen för att lära och förstå - för att först problemet tvingande jag mig några gånger att utforska det. Nedan Alaskas nuvarande president Palin om jag minns rätt. Brytande traditionella invända föreställningar om hemmet genom att uppenbart där såväl som övrigt ta befälet eller om inte i alla fall försökt lyfte jag fram det för att så split mellan henne och hennes man såväl som oroa alla kristna väljare. Jag tyckte mer utlösande att hennes uttryck var ganska kul dessutom: gallivanting.


1809, from gallant (“wooing women”),[1] originally in sense “to flirt”, broadened to mean “roaming without plan”.

Från: Gallivant | Wiktionary


Komiska teckningar kompletterande (2011-09-05)


Men så skapar den utmanande kylan i Alaska robusta kvinnor som kräver solida leveranser mindre än franskt strunt. I verklighet utanför komiken är jag tämligen övertygad om att vem som helst gift med Palin oavsett gallivanting eller inte måste vara tämligen robust i varje normal mening för att överleva annat än några timmar. Romantiskt i mycket närmare min preferens.


Det finns fler i samma inlägg som med Palin i domän svenska präster och homosexuella. Också inkorrekta och som jag flera gånger diskuterat mer omfattande väldigt fel (jag tror att jag vanligen adderat varning och diskussion om den med något undantag först med följande upp det: detär verkligen inkorrekt i den mening att man kan kvantisera skada det gör genom att mäta för fall när vi har en population av språk).


Att höja upp resp. trycka problem-individer i löst organiserade gäng

För att hålla ordning på större grupper med lösare kopplingar som kan skapa problem om de kommer ur kontroll och börjar uttrycka samlat beteende är en enkel och potent metod att föregripa det genom att av och till misshandla någon de andra tycker verkar potent. Det minskar risken att övriga i gruppen ska divergera från korrekt och potent arbete: "Tänk om Hans ritar av mig nästa gång. Nej jag skriver nog om kor istället för renar. Hans har ju alltid varit en så engagerad vän av renar." Här hjälper jag Expressen att tanka rätt genom att mobba en av deras skribenter.Inspiration i vad han nu hade skrivit (om renar antagligen och tolkat från bilden vad jag ibland kallar gubbgnäll) finns i inlägget:


Skämtteckningar av Hans Husman på Hans Husman om Media (2011-09-05)


Det finns säkert en del omvända värde givande exempel relevanta och lokala Sverige. Men givet en ganska lång av vad vi kan kalla fallstudie av McCain (fler än i search-label finns) rörande prestation relativt media-headlines kan en del hämtas där. De första inledande det här, här och här från september 2009.


Vi ska emellertid inte underskatta basalare mänskligare koncept hos dom här flockarna. Det kan exempelvis för att ge känsla av rättvisa - som från en högre makt - göra samma sak med en konkurrerande gängbildning. Nedan med en krönikör eller jämförbart i Aftonbladet (en jämförbar konkurrent till Expressen grupperingen). Notera relativt perspektiv men här kombinerat med ridicule,Expressen om Rättvisans väg mot den ljusare framtiden (2011-05-27)


Learning by shaming - Reduktion via association

Från långt tillbaka.Spegel-neuroner resp. gulliga djur

Att lära från akrobatik. karate-filmer, musik och dans-filmer resp. teve-serier mycket möjligt att förklara från den intensitet förstärkande övriga upplevelse som en för en en tränad mer utsträckt representation i vår emulering av det spatiella rummets rörliga entiteter via spegel-neruoner finns förstärkning att hämta. Inte helt otroligt vågar jag spekulera är möjligheten att via en konvergenspunkt via kan referera till - låt oss säga balansen - viktig oavsett hur otrolig hela rörelseserien är.


Fotot nedan illustrerar elegant värdet storindustrin gulliga djur bygger på:Foto: cloneofsnake Licens: CC by-sa 2.0


Fallstudie: Gulliga djur

Filmklipp i Google Nyheter och Youtube för nyhetspublicister (2010-05-29)


Nedan Obamas två tjyckar - det förstärkes upp med en till inför budget-striden med dom snåla republikanerna - som korrekt delat upp respektive slagfält. Bo verkar riktat in sig på att roa marinen - enklare såklart för en portugisisk vattenhund - med den yngre Sunny fått nöje sig med den tråkigare armén. Men vi ser att Sunny tagit uppgiften på allvar och tycks på väg att förklara ett vapen för Husse Barack för att hjälpa honom hantera öken-fobin (eller om han tänker skjuta på katter).


  Den uppmärksammade visuellt erfarna som upplever något lite annorlunda eller fel med foto ser rätt. Fotot har manipulerats diskret adderande visuella objekt, färger och föremål ej i original. Detta för att addera humor-komponenterna.

Skämtteckning: Sunny - Solid on the ground (2013-08-28)


Gulliga djur går självklart bra att göra i kontrast. Nedan dock lätt förstärkt i vacksam och på det kombinerad med ett i Sverige oftare tydligare närmare vad gärna uttrycker som nationalism. Möjligen mer funktionellt visuellt tillsammans med hunden givet kontext.Lant-nationalismen hälsar på för att bevaka villa-förortens tristess-händelser (2013-07-21)


Egentligen borde jag haft henne peka med tassen mot Ryssland eller Norge men det kom inte till mig vid tillfället. En glob hade ju annars fungerat bra för det om man gör lätt förvrängning i bildbehandlingen så att tassen och landet ökar upp i relativ-storlek.


Kontrast: Svart mot Vitt behöver inte vara visuellt

F.d. laman vs knivar ger kontrast i en mer komplex domän men knappast svårare att uppfatta.Libyen visade människans mod att tro på en bättre värld (2011-09-03)


Och en till:Det gjordes en redje jag aldrig publicerade och tappade bort. Han kom runt den bilden på sjukhus för depressionerna så det kändes olämpligt.


Dimma förstärker det begränsade vi tror oss se

I svår dimma ute i staden: Om ej i gatan håller man sig ofta bäst stilla hellre än att försöka tolka de begränsade signaler som kommer. Även ljud med flera informationskanaler vi tar för givet just när den visuellla domänen är störd kan praktiskt vara defekt både före perception och sensation såväl som i den från att konkurrent bild faller bort i ljus.Slagbjörn i dimman (2013-02-26)


Långvarig dimma när riskfaktorerna konkret kan tänkas jaga dig kan övertolkningar leda till ganska tydliga systematiska fel. Exempelvis:


När CIA övertolkade informationen (2012-02-27)


Hot i konkretiserad verklighet ger bärkraft att tolka också begränsad information divergerande utåt från vad man annars skulle se som sunt. Utan feedback ex. konkretiserad lyckad jakt på vad som jagar dig kan det bygga bakåt och utåt.


Komplettering: Ett citat från Brain temperature: what it means and what it can do for (cognitive) neuroscientists, David Papo ger ett enkelt mått (och kanske inte direkt fel heller - någonstans kommer det ju om inte annat ner till molekyler för signalsubstanser m.m. som ska kollidera):Konvergerar vi mötad visshet förstärks toppar vi "tror" på medan divergerande trafik stängs ner (vad vi kan abstrahera i allmän "GABA-dynamik"). Visshet för stärkning framåt mot en färdig punkt i konvergensen varifrån vi kan översätta vår förändring i energi antingen som till vila kanske klara eller vidare till ett logiskt nästa steg.


Vid säkerhet - entropi förändring ger oss föga tilltro till att vi vet vad som händer - får vi divergerande trafik som går bredare ut genom att annars låg-intensitets-punkter ej regleras ner via GABA. Där kan givetvis lokala små-toppar i ett lokalt kontext göra små konvergenser men kanske ej övergripande ger något färdigt utan divergerar vidare. Det är förändring i temperatur mot växande osäkerhet.


När distansen ökar kommer entropin allmänt givet vad vi redan kan och vet tyckas avta. Samtidigt är det möjligt att vi kan i divergensen också utan ny information utifrån se samband endast genom att annars mindre sannolik aktivitet - därför vi inte motiverat divergerat rafiken bredare från växande energi uppåt - och resultera i insikter etablerande direkt inlärning mellan annars distanserande neuron-grupper d.v.s. optimerade växar ej fodrande samma ansträngande energikostnad såväl som divergent osäkerhet.


Att få en hög temperatur enligt principen från termodynaiken i citatet är omvänt enkelt genom enorm motivation där vi hela tiden vet precis vad nästa sak är. Inkommande information utifrån kan bekräfta det eller tyckas göra det. I flock tenderar vi dock ganska lätt att övertyga varandra skapande en lokal flock-sfär där ingenting nytt kommer in men man bekräftar varandra. Inte otroligt ungefär samma sak i enorm hög intensitet relativt tid vi ser under kravaller (jämför där gärna med locomotion i mirror tidigare för den kortare diskussionen med spegelneuroner). Lite av samma fenomen kan lokala konvergenser ge lite varstans om det hela drivs på med tillräcklig energi. För en individ direkt lidande av ett sjukligt psykotiskt tillstånd tas detta ännu längre där det för den schizofrena-hjärnan (utan tvekan ordentligt förenklat här och utan given vedertagen dominerande modell av det) divergerar en sjuklig överaktivitet som ej korrekt stängs ner (tydligare säkra / vissa-topper reglerar ej ner icke säkra toppar) medan det för den maniska hjärnan har med fullgod (kanske mer) tillgång till gaba-dynamik som trycker ner relativt mindre toppar jämfört de av maning abnormt säkra konvergenserna.


I det ena fallet när temperaturen sprids ut blir paranoia och felaktiga tolkningar - från en mängd små ej korrekta tolkningar i bredd som kan samverka felaktigt - resultatet - medan manikern inte känner någon osäkerhet alls.


I konflikter kan vi ha låsta tillstånd där två entiteter utan tvekan marscherar mot varandra vissa om något att vinna. Kanske flaggor. Medan den divergerande konflikten på helt andra sätt är fylld av tvekan och under- resp. övertolkningar. I någon mening betraktande USA's kontraspionage post 11 september ytterst ytligt är de mer radikala förändringarna i samordning både helt vettiga men samtidigt ställande också krav på att uttrycka relativt oberoende och parallella perspektiv utan risk för rundgång av kanske från början ej korrekta tolkningar. Samma fenomen är allmän mänskligt och vad vi egentligen alltid mer eller mindre ser något av när en flock existerar.


Jämför gärna också med mirage och distortion. Avståndet mellan dig och vad du ser är falskt: det verkar närmare resp. för distortion skattad storlek eller bättre uttryck relativa avstånd mellan delar av vad vi uppfattar som helhet är förvrängt.