Pravda i Iran: Standard krävs för att förtroende ska skapa mer än rädsla och osäkerhet hos politiker

2015-03-11

Och jag tror nog att såväl positivt som negativt förtroende kan skapa osäkerhet.Men är USA Pravda? Ofta spelar subkultur i republikanska på att budskap i motivation ska uttrycka här än vad jag upplever att i demokratiska partiet (just nu åtminstone: det varierar nog över åren inte minst beroende av vem som styr White House delvis i alla fall).Är man emotionellt lyhörd och öppen för att lära om världen kan man dessutom uttrycka pravda pågående men i olika sekvenser. Ditt engagemang kan kännas mindre trovärdigt när du efter att sett en otäck halshuggning i Syrien crowd sourcar din donation för dagen dit istället för var innan.


Nå jag kan i alla fall säga att jag om det önskas kan vara standardiserat trustworthy havande en gång i tiden implementerat KeyNote (RFC 2704) såväl som Simple Public Key Mechanism. Det tror jag är tryggt för många läsare att veta. Jag kan skriva ett litet assert och signera det beskrivande vilket datum och tid som det gäller: Today we do this but next year we do not.


Har USA och Iran behov av att nå ett gemensamt språk så man slipper motsvarande problem man haft nu förvirrande varande kan jag hjälpa till lyftande saker upp. Så standardiserar vi förtroende hä med en gemensam top-authority som vi alla kan lita på kommande boot-strap hos er (att installera dit när man efter omstart dator igen dödat bluetooth) som efter ommöblering bryggade till internetdator - men jag satt framför datorn när OS jfr disk gjorde default och frös på angreppet saknande en del man förväntat - Samplande igen indikerar det väl något vilket jag varit med om förr - säg för fem - sex år sedan hade jag en del sådana problem med Kina ex. men numera aldrig - så tycker jag att det är ofta) - osäker varför men väldigt trust worthy vetskap och från det prediktion från lärd historia). .