Eye of the Sniper: Snipe them all up one by one

2015-03-11

Och rätt legering mellan hög proton-neutron grundämnen förutom övriga metaller i kulan. Bryter nära nog vad som helst i dom absolut sista generationerna utanför marknad till försäljning för pengar. Och passerande sprids dessutom de förgiftade radioaktiva partiklarna.


Bara snipe it all up. I tur och ordning.