Innovativa möjligheter att förändra makt-kontroll genom att skapa eller hindra val

2014-03-07

Jag får erkänna att jag är enormt osäker vad som egentligen mer allmänt gäller för aktuellt land övergripande resp. den större gruppen av diktaturer. För mig känns det närmare allmängiltigt att när regering ej representerar befolkning övergripande är vem som helst fri att försöka bilda regering om man kan försvara eller göra den gällande.


Om jag tänker rätt är följande kanske mer kreativt förhandlande rörande värdet de förvaltar och värdet de upplever att andra kan bygga kan konkurrerande via metoder som de själva när de lever sig in hos makt-konkurrenten kan vara aktuella:Jämförbart konkurrerande företag men där den innovativa domänen är att försöka övertyga om den egna makt-representationens rätt att kunna reglera andra entiteters möjligheter att etablera makt där det mest energieffektivt sker när de accepterar att följa dekret, lagar m.m. oavsett beteckning makt en entitet äger utfärdar (där finns ju i princip ingen kostnad och ger explicit att man när systematiskt följande det accepterar att den andra entiteten äger makten).


För just entitet två - Hong Kong - tycks ju genom geo-närhet entitet ett (diverse grupperingar med tror jag viss centralitet när hierarkiskt tyngre noder värderas mer runt Beijing: kanske en kvarleva av Kubla Khan och mongol-väldet?) enklare än jämfört mer projiserande makt i Sverige kunna försöka tvinga fram det. I Hong Kong kan man ju pröva förflytta personer som upplever sig tvingade att acceptera eller mer glatt accepterar makten för att mer fysiskt hindra divergens medan man för Sverige istället kanske först prövar att störa affärer eller väsentligt mer ECO-vågat köper på sig valuta man spekulerar egen förlust i mot den större risken och möjligheten att det är mer kostsamt för det mindre landet (det senare är notoriskt svårt att göra utan stora förluster åtminstone där i tiden i valuta-realitet världen och viktigare Sverige är: Bäst ser vi denna och övriga möjligheter mer som kreativt resonerande om innovativa möjligheter för att skapa en långsiktig affär genom att etablera och kontrollera makt gärna monopolistiskt över en större region som Asien eller Nordamerika bl.a. för att se om a few good men presenterar sig mycket möjligt år från införande där jag gärna allra helst först vill ha en plats i FN's säkerhetsråd vilket tycks praktiskt för att ge andra i kön till monopolisering en ursäkt att sköta sig själva).


Så om jag nu för Kina övergripande väljer att realisera möjligheten entitet ett indirekt uttalar och menar är kraftfull givet att de söker att hindra entitet två på vilket sätt om vi antar att jag personligen ej är verksamhetskritisk kan entitet ett då hindra det? Om geo-avstånd finns? Och geo-distans för röstande kan hanteras? Ex. givet internet där jag inte direkt tror att Kinas berömda innehållsfiltrering för trafik behöver vara ett problem även om man väljer bort metoder utnyttjande en ganska begränsande struktur rörande stabilitet via en mängd problem jag bedömer troligt kvarstår de närmaste åren för att reducera dess funktion periodvis d.v.s. snarast definiera en kanal en berörd ex. utnyttjande teknik i bred mening för att göra den till en icke-fråga?


Om det lokaliseras ex. Norge därför redan som jag förstått det i dekret vad som ska behandlas sämre än andra länder systematiskt resp. ett NATO land är ju skada de kan uttrycka mer begränsad förutom det allmänt bromsande större geo-avståndet.


Men jag vet egentligen inte om den kinesiska medborgaren vill rösta om saker? Det kanske passar dom bättre att köpa frihet att slippa besluta med ex. sämre ekonomiskt värdeuttryck för egen-del och i det acceptera viss korruption samt relativt större prioritet på utländska företag, större egna kapitalister (väljande en kanske komiskt term men korrekt nog) m.fl. som kan betala priset för att göra affärer?


Ett praktiskt svar på den sista frågan vore att i första realiseringen låta dem rösta om de vill rösta. Och först i nästa steg låta dem rösta om att gå med i Hans förenade Asien och om inte kanske rösta på något eget parti (ex. kommunistpartiet: jag är lite osäker på om de har andra partier i någon realistisk mening). Jag har kommit att tro att den kinesiska medborgaren antagligen är ganska ointresserad av att rösta. Det är ju bl.a. vad tänkbart skulle ta resurser och nödvändig strong man beslutskraft mot den pågående upprustningen inför att invadera några obefolkade öar samt spekulativt förstöra diverse minnesmärken över döda soldater.


Det krävs kanske viss kulturell mognad och styrka som kinesen inte lika självklart upplever passar dom och om de nu uttrycker det i ett fritt val får man väl acceptera det. Vi kan ju jämföra med hur vi inte låter skolvalen påverka representation i Riksdagen eller att vi kanske inte själva utan hjälpande bistånd av en läkare vill bestämma hur en cancersjukdom ska behandlas. Viss minimi-kunskap, intelligens och förståelse av hur landet och världen fungerar kan ju upplevas och kanske praktiskt behövas för att valet inte ska bara kännas som återkommande förvirring om vad det handlar om, vilka personerna eller partierna på pappret är och vad det egentligen betyder att ringa in något. En enkel fråga om det känns negativt eller positivt att rösta tror jag nog klaras av en gång även om den bild av kinesiska folket deras regering förmedlar stämmer och sådant ej passar för kinesen som behöver en intellektuellt handikapp-anpassad lösning särskilt gjord för idioter.