En stad för ett land medan en tredje generationens kinesisk mur av andra folks protester mot sin korruption och diktatur nästan slutits

2014-03-07


Komplettering 2014-02-10: Börskurser i Kina såväl Hong Kong upplever jag som lätt intresserad allmän utveckling ej handlande är svårare än större index Europa baserade London. I de flesta fall finner jag det svårt att passa in det mesta i modeller enkla nog att gå att använda för resonerande utanför ögonblicket d.v.s. för mig som ett "beräkningslager" för snabbare ("pre-predikterande") indikatioenr långsammare föränderliga indikationer d.v.s. vad jag prövande en del med valuta och vissa råvaror.

Cement eller andra varor till byggnadsindustrin har jag aldrig prövat men kan kanske vara intressanta jämförbart? En gissning är emellertid att övergripande politik indikerar p.s.s. men tidsmässigt innan det märks på dessa börser i Kina ganska ofta jämfört med vad vi är vana vid i Europa. Likväl var Reuters nyhetssammanfattning för flera större index en ganska intressant komplettering för mig och andra som ej följt dom kinesiska börserna alls på ett tag: China's CSI300 index at near 9-mth low, Hong Kong sinks too.Konceptet rörande val givet följande uttalande China parliament head warns of western-style democracy for Hong Kong är i sig reglerat i de kontrakt definierande Hong Kongs nuverande existens.


Om nu rimligt förskjutna tolkningar av tid gäller rimligen vad alla tre; Kina, Hong Kong och the english bör diskutera tillsammans och om man ej når någon sambild får man väl försöka göra kontraktet void. Rimligen får britterna där acceptera att ansvar av att ha agerat konoial-makt och bära kostnad av det utan orimliga krav på Kina (vilka man troligen ej skulle få ut oavsett det).


En alternativ lösning är att Hong Kong ger någon bra för fastlandet samtidigt som man kompromissar en del här:


1. Man skjuter konceptet på framtiden mer än egentligen rimligt.


2. På fastlandet uttrycker man istället en rimligt nära liggande likartad lösning för Shanghai med närhet.


Shanghai definierat kontraktsmässigt i egen lag och formalia Kina längre kan ju kännas tryggare att försöka en lösning med utan att det ska väcka irrationell rädsla för att det ska sluta med att folket tröttnar och bestämmer sig för att hänga resp. närmaste parti-representant. Snarare är det just den form av lösning uttryckande en kontinuerlig med beslutande förändring mot långsiktigt stabilt som kan undvika volativ avgjord snabb-förändring.


Och mätsystem finns ju mer för att få en god bild av de också ekonomiska värden det kommer generera. Investering i långsiktigt perspektiv närmare hög-komplexitet i produkter och tjänster är problematiskt. Paketering av högt värde bör bäst ske utanför landet eftersom långsiktighet saknas (worst-case är ju svält, dlöd och byggnader ungefär som i Syriens städer). inom knappast många år.


Lokaliserad förändring oavsett local-internal definierat i ett övergripande system indikerar förtroende att förändring till något friskare och större där en del med faktiskt intresse och motivation att göra något bra för det egna folket finns - och åtminstone inte allt handlar om att ha en försvarlig flykt kassa på några miljoner upp till ett antal miljarder.


Det är görlig utgångspunkt till dom större värden verkligt samarbete där man ger och tar med omvärlden finns. Jag tror egentligen inte riktigt på trots väldigt potenta i relativ mening i alla fall jämfört med alla svält-år stora siffror. En känsla jag har är att en del sparat kapital centralt sedan kanske säg ett år allt mer börjar gå ut i snabb-tackt. Konceptet att man orkar bygga balanserande värde med reducerad möjlighet att sälja ut kontrollerade arbetare utnyttjande investeringsmöjlighet kapital givet och möjlighet att makt-mäkla affärsmöjligheter i Kina räcker nog inte för att undvika mer problematiska ekonomiska tider.


Och om så är det givetvis i sig påverkande sannolikhet för vägar till förändring. Även om jag måste säga att jag aldrig när jag tittat på sambandet sett enkla linjära samband jfr ex. för några dimensioner här sådant som inflation, valuta-värde normaliserat valuta-grupp med andra länder, förändring normaliserad köpkraft m.m. Många andra värden påverkar också men kanske viktigt här har Kina - i mycket bra för folket - gått upp i upplevt egen-värde genom större framgång i affärer såväl korrekt (ännu lite obalanserat tycker nog en del) tagande den roll utanför landet man någon gång behöver försöka börja samarbeta i för att andra större värden i ekonomi och andra värden folket ska utvecklas sunt. Och likt maniska tillstånd (även om jag inte alls föreslår att Kina är maniskt), bubbel-ekonomi, drog-missbruk vissa droger i alla fall m.m. reward relaterat eget uttryck värde såväl som intensitet är den motsatta poolen när toppen nåtts omvänt djupare.


Klarar man inte sund förändring i lugn takt handlar det kontinuerligt hela tiden om att köpa reward-förändring via ekonomi eller ytliga maktuttryck. Och börjar kapital samlat tidigare redan reduceras i andra derivata räcker det knappast och som sagt tror jag att de i direkt funktion absolut mängd redan minskat ordentligt.


Så varför inte komma överrnens med Hong Kong att de väntar lite medan Kina undviker att sabotera välfungerande ekonomi med irrationella behov att uttrycka att man är mycket större vilket Hong Kong redan vet, och istället göra ett något jämförbart val i Shanghai.


Tänk så här också. Omvärlden ger ju också kreativa impulser. Och snart nu verkar det som Kina fått en kinesisk mur av folkliga protester riktat diktatur och korruption. Mänsklig skönhet fascinerande konstform självorganiserad genom förståelse av möjlighet utnyttjad och bortkastad när man kan jämföra med i folk med samma formåga, länder med likartade resurser...


Med Venezuela nu är det nog bara Ryssland och Vietnam som saknas om jag gissar rätt på att Nordkorea kanske börjar bli lite små-volativ.